Παλλήνη: 7-3-2018                                                                           Προς όλους

                                 Αριθμ.Πρωτ.: 27                                                                            τους συναδέλφους μας                      

Ολιγωρία  των μελών του Δ.Σ. και ταυτόχρονα αιρετών μελών του ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής σε ότι αφορά την ενημέρωση του ΔΣ για την  αναμοριοδότηση.

Το ΔΣ του Συλλόγου Δελμούζου καταγγέλλει τα αιρετά μέλη του ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής  τακτικά και αναπληρωματικά για την παντελή έλλειψη ενημέρωσης του  ΔΣ του συλλόγου  για τη νέα πρόταση του  Υπουργείο Παιδείας  σχετικά με αναμοριοδοτηση των σχολικών μονάδων της περιοχής μας. 

Υπενθυμίζουμε πως δυο μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μας είναι ταυτόχρονα και εκλεγμένα αιρετά μέλη του ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής με τις παρατάξεις του ΠΑΜΕ και Συσπειρώσεων. Ποτέ όμως δεν τέθηκε το θέμα της νέας πρότασης αναμοριοδότησης των σχολικών μονάδων, ούτε στις τακτικές συνεδριάσεις του ΔΣ, ούτε σε κατάθεση πρότασης μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας κατά την πάγια τακτική του ΔΣ , όταν πρόκειται για ένα έκτακτο θέμα. Τα παραταξιακά ενημερωτικά δελτία των αιρετών ή οι αναρτήσεις στο διαδίκτυο δεν αποτελούν θεσμική ενημέρωση του Συνόλου του Δ.Σ.

Το ΔΣ του Συλλόγου Δελμούζου υπενθυμίζει προς όλα τα μέλη του πως έχει λάβει ομόφωνη απόφαση σχετικά με την αναμοριοδοτηση των σχολικών μονάδων της περιοχής μας. Απόφαση που κατέθεσε ο εκπρόσωπος του συλλόγου , αντιπρόεδρος του ΔΣ, στην ολομέλεια προέδρων της ΔΟΕ. Ακόμη διαβεβαιώνει τα μέλη του πως θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο που έχει στην διάθεση του για να αποτρέψει τυχόν άδικες εις βάρος των μελών του που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες του συλλόγου μας .

    Ο Πρόεδρος                                                                        H  Γεν. Γραμματέας

Σάββας    Σεχίδης                                                              Χαρά   Γαλανοπούλου