Άγγελος Πούλος
E-mail:poulos.agg@gmail.com
Τηλ :6932250073
 
Γιάννης Ρούπας
E-mail:groyp@sch.gr
Τηλ: 6945990525
 
26-2-2019
6ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ Τρίτης 26-2-2019
 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
 
Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής , την Τρίτη26-2-2019,συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα εξής:
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης αναγνώστηκε από τη Δ/ντρια το ερώτημα που θα γίνει στο Υπουργείο Παιδείας, σχετικά με το δικαίωμα των Συναδέλφων που υπηρετούν σε δύο σχολεία να ορίζονται ως υποδιευθυντές. Η σύνταξη του ερωτήματος έχει ως βασικά σημεία την αντίστοιχη γνωμοδότηση της νομικής Συμβούλου της ΔΟΕ για το θέμα. Συμφωνήσαμε να ερωτηθεί το Υπουργείο και υπενθυμίζουμε πως, σε κάθε περίπτωση, με δήλωσή μας στο ΠΥΣΠΕ και με ανακοίνωση στους Συναδέλφους (https://airetosanatt.blogspot.com/2019/02/blog-post.html, 10/2/2019), έχουμε γνωστοποιήσει τη θέση μας.
Θέμα 1ο
 
‘Έγιναν οι εξής επανατοποθετήσεις: 1 ΠΕ19-(Σύμφωνα με τη συμπλήρωση ωραρίου), 11 ΠΕ70 (Από επιστροφές), 1 ΠΕ60 (Αναστολή λειτουργείς τμήματος, διότι τα προσφυγόπουλα σταμάτησαν τη φοίτηση στο 3ο Ν/Γ Παιανίας), 1 ΠΕ70- Παράλληλης Στήριξης (Λόγω μετακίνησης του μαθητή σε άλλο σχολείο).
Απορρίφθηκε 1 αίτηση ΠΕ70, δεν κρίθηκε επαρκής η αιτιολόγηση της αίτησης.
‘Ολες οι επανατοποθετήσεις έγιναν σε αντιστοιχία και για την κάλυψη των κενών που υπήρχαν κατά την ημερομηνία της επιστροφής.
 
Θέμα 2ο - 3ο    
 
‘Έγινε διόρθωση χρόνου αναγνωρισμένης προϋπηρεσίαςκαι απόδοσης ΜΚ σε 6 περιπτώσεις Συναδέλφων αναπληρωτών, διότι είχε γίνει λάθος υπολογισμός της προϋπηρεσίας τους με ευθύνη της υπηρεσίας.
 
Θέμα 4ο
 
Εγκρίθηκε η συνάφεια Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών για 7 Συναδέλφους. Για 2 περιπτώσεις η διορισμένη πλειοψηφία του ΠΥΣΠΕ αποφάσισε να γίνει επανεξέταση, αφού ζητηθούν η κατάσταση μαθημάτων και εξεταστεί λεπτομερώς το θεσμικό πλαίσιο αντίστοιχα. Η δική μας θέση ήταν να εγκριθεί η συνάφεια και στις δύο περιπτώσεις.
 
Θέμα 5ο
 
Εγκρίθηκε η χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή για 11 Συναδέλφους. Απορρίφθηκε 1 αίτηση, διότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις.
 
Θέμα 6ο
 
Εγκρίθηκε 1ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης για κατ’ οίκον διδασκαλία ΠΕ 70.
 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ (Εκτός Ημερήσιας Διάταξης)
 
‘Έγιναν οι παρακάτω τοποθετήσεις αναπληρωτών, όσων είχαν παρουσιαστεί μέχρι την ώρα που συνεδρίαζε το ΠΥΣΠΕ.
Α’ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ
ΠΕ 70, ΔΣ(ΔΙΛΟΦΟ ΒΑΡΗΣ, ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ, ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ)
                               ΠΕ 11, ΔΣ (2Ο ΓΕΡΑΚΑ 9 ώρες/Αναβάθμιση σε πλήρες)
ΠΕ 91.01 ΔΣ (4Ο ΒΟΥΛΑΣ 8 ώρες/ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 7 ώρες)
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΣ (2ο ΚΟΡΩΠΙΟΥ, 3Ο ΣΠΑΤΩΝ)
ΣΜΕΑΕ ΠΕ70 ΔΣ 1Ο ΓΕΡΑΚΑ-Τάξη ‘Ένταξης
 
Β’ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ
ΠΕ 70 ΔΣ 25Ο ΑΧΑΡΝΩΝ
ΠΕ 06 ΔΣ 8Ο ΑΧΑΡΝΩΝ
                               ΔΥΕΠ (ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ)
ΔΣ (ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ, ΑΥΛΩΝΑ 1Ο , ΠΑΛΑΤΙΩΝ /ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ 1Ο)
 
 
ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ
Ακόμη και μετά την τελευταία φάση πρόσληψης αναπληρωτών, αρκετά είναι τα κενά που υπάρχουν σε επίπεδο Δ/νσης(ορισμένα ενδέχεται να καλυφθούν και αύριο, εάν παρουσιαστούν και αναλάβουν υπηρεσία όλοι οι Συνάδελφοι αναπληρωτές που διορίστηκαν) , μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν ως εξής:
 
Α’ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ
ΠΕ 70 ΔΣ (ΚΟΡΩΠΙΟΥ 1Ο, ΠΑΙΑΝΙΑΣ 3Ο , ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 6Ο , ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
                                               ΚΟΡΩΠΙΟΥ-8 ώρες, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2Ο- 4 ώρες, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 4Ο-4 ώρες)              
ΠΕ 60Ν/Γ ΠΑΛΑΤΙΩΝ 2Ο
ΠΕ 06 ΔΣ (ΠΑΙΑΝΙΑΣ 1Ο, ΡΑΦΗΝΑΣ 4Ο-18 ώρες, ΡΑΦΗΝΑΣ 1Ο-5 ώρες,
                                                 ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙ-15 ώρες)
ΠΕ 11 ΔΣ ΓΕΡΑΚΑ 2Ο-15 ώρες
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 1Ο
 
Β’ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗ
ΠΕ 70 ΔΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2Ο
ΔΥΕΠ (ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ)ΠΕ 70 ΑΜΩ, ΔΣ ΠΑΛΑΤΙΩΝ/ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ 1Ο
ΠΕ 11ΔΣ (ΠΑΛΑΤΙΩΝ/ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ 1Ο-8 ώρες, ΜΑΛΑΚΑΣΣΑΣ-7 ώρες)
ΠΕ 86 ΔΣ (ΠΑΛΑΤΙΩΝ/ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ 1Ο-8 ώρες, ΑΥΛΩΝΑ -7 ώρες)
 
 
ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ