Άγγελος Πούλος
E-mailpoulos.agg@gmail.com
Τηλ :6932250073
 
Γιάννης Ρούπας
E-mail:groyp@sch.gr
Τηλ: 6945990525
 
13-3-2019
7ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ Τρίτης 12-3-2019
 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
 
Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής , την Τρίτη 12-3-2019, συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα εξής:
Θέμα 1ο
 
Μετά από επιστροφή μόνιμων εκπαιδευτικών στις οργανικές τους θέσεις, τοποθετήθηκαν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στο 7ο Ν/Γ Αρτέμιδος και στο 5ο Ν/Γ Βούλας.
 
Θέμα 2ο
 
Εγκρίθηκε η συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο σύνολο των αιτούντων εκπαιδευτικών. Απορρίφτηκε μία αίτηση με την ψήφο των διορισμένων μελών του ΠΥΣΠΕ. Μειοψηφήσαμε στο συγκεκριμένο θέμα και υποστηρίξαμε πως θα πρέπει να εγκριθεί η συνάφεια και σε αυτή την περίπτωση.
 
Θέμα 3ο
 
Εγκρίθηκε η χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή για το σύνολο των αιτούντων εκπαιδευτικών.
 
Θέμα 4ο
 
Ορίστηκε υπεύθυνη στη ΔΥΕΠ του ΔΣ Μαλακάσας η Συναδέλφισσα Ξενοπούλου Μεταξία-Δέσποινα.
 
Θέμα 5ο
 
Ανατέθηκε υπερωριακή απασχόληση για κατ’ οίκον διδασκαλία, στους  εκπαιδευτικούς:
1) Καλυβιώτης Ευάγγελος στο 1ο ΔΣ Κερατέας.
2) Παπαδοπούλου Αγγελική στο 3ο ΔΣ Αχαρνών.
 
Θέμα 6ο
 
Αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία για μισθολογική εξέλιξη του εκπαιδευτικού, Παπαθεοδώρου Αντώνιου.
 
Θέμα 7ο
 
Αναγνωρίστηκε η προϋπηρεσία, για βαθμολογική εξέλιξη στο σύνολο των αιτούντων εκπαιδευτικών, εκτός ενός, που απορρίφτηκε κατά πλειοψηφία των διορισμένων μελών του ΠΥΣΠΕ. Μειοψηφήσαμε σ’ αυτήν την περίπτωση και υποστηρίξαμε την αναγνώριση της προϋπηρεσίας.
 
Θέμα 8ο
 
Έγινε προσδιορισμός, της οργανικής σύνθεσης προσωπικού της διεύθυνσης ΠΕ Ανατολικής Αττικής, ενόψει των επερχόμενων μεταθέσεων.
‘Όπως προκύπτει από την πρόταση, είναι έντονη η ανάγκη για ίδρυση νέων οργανικών θέσεων, για την εύρυθμη λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων, σε όλες τις ειδικότητες, αλλά και για ίδρυση νέων σχολικών μονάδων, τόσο για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της εκπαίδευσης των μαθητών μας  όσο και για τη μονιμότητα των Συνάδελφων εκπαιδευτικών. 
 
 
ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ