23-2-2019
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10.00 πμ  στα Γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ  με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω :
 
Θέμα 1ο: Τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπ/κών.
Θέμα 2ο  : Διόρθωση χρόνου αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας αναπλ. εκπ/κών.
Θέμα 3ο : Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπλ. εκπ/κών – Χορήγηση ΜΚ
Θέμα 4ο :Γνωμοδότηση χορήγησης συνάφειας Μεταπτυχιακών Τίτλων σπουδών.
Θέμα 5ο : Γνωμοδότηση χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
Θέμα 6ο :Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης για κατ οίκον διδασκαλία
 
 
ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ