ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ των αιρετών εκπροσώπων:

Βιολέττας  Πατέλη  6976372500,  v-pateli@windowslive.com /

Χρήστου Κανδηλώρου 6977531018, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

εκλεγμένων  με το ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις ΠΕ

από τους συλλόγους «ΣΩΚΡΑΤΗΣ», «Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ», «Α. ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» και  του συλλόγου Γλυφάδας/ Βάρης/ Βούλας/ Βουλιαγμένης

Σχετικά με τη διαδικασία επιλογής υποδιευθυντών/τριών

Διευρυμένο ΠΥΣΠΕ 12/11 & 19/11/18

Το παρακάτω κείμενο περιλαμβάνει τις αρχές τις οποίες καταθέσαμε εγγράφως για τα πρακτικά της συνεδρίασης στις  12/11/18  και αποτελεί την τοποθέτηση μας στο θέμα της επιλογής των υποδ/ντών και τη στάση που θα κρατήσουμε. Η συνεδρίαση συνεχίζεται τη Δευτέρα στις 19/11/18.

Θεωρούμε απαράδεκτη τη ρύθμιση του ισχύοντος νόμου 4547/2018 με την οποία αποκλείονται από τη διαδικασία λήψης απόφασης, (σχετικά με την πρόταση που θα καταθέσει ο σύλλογος διδασκόντων για τους υποψήφιους υποδιευθυντές/υποδιευθύντριες), οι αναπληρωτές/τριες συνάδελφοί μας. Οι αναπληρωτές/τριες συνάδελφοί μας αποτελούν οργανικό και συστατικό κομμάτι των Συλλόγων Διδασκόντων και επιβάλλεται να έχουν λόγο για όλα τα θέματα που συζητά και αποφασίζει ο Σύλλογος Διδασκόντων.

Η παραπάνω ρύθμιση είναι και παράνομη μια και ο σύλλογος διδασκόντων ορίζεται από το άρθρο 11 στοιχείο ΣΤ΄ του νόμου 1566/1985 και εκεί αναγράφεται ρητά ότι ο σύλλογος διδασκόντων αποτελείται από όλους τους  διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, άρα και τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς. Το άρθρο αυτό δεν έχει καταργηθεί από καμία επόμενη νομοθεσία με αποτέλεσμα το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης  Φ.361.22/39/159736/Ε3 να είναι γι’ αυτό το λόγο παράνομο.

Το Υπουργείο Παιδείας, επιχειρεί να παγιώσει τη διάλυση του ενιαίου σώματος του Συλλόγου Διδασκόντων. Η αρχή έγινε με την επιλογή διευθυντών/τριων τον Ιούνιο του 2017. Παρά τις τότε διαμαρτυρίες, σήμερα επαναλαμβάνεται για να παγιωθεί ο αποκλεισμός των αναπληρωτών από την διαδικασία επιλογή υποδιευθυντών/τριων. Η δημοφιλής αιτιολόγηση ότι πρόκειται για νέους στη σχολική μονάδα (με ότι αυτό σημαίνει) είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, αφού, ανά πάσα στιγμή μπορεί να επεκταθεί το καθεστώς εξαιρέσεων και να εκφυλιστεί ο Σύλλογος Διδασκόντων σε «σώματα» διαφορετικών ταχυτήτων και δικαιωμάτων. Η de facto ενσωμάτωση τους στις αποφάσεις-ψηφοφορίες  θα σηματοδοτούσε και άρση των απαγορεύσεων ενώ θα μεταφερόταν στη Δ/νση και το Υπουργείο η όποια ακύρωση τους. Μια τέτοια στάση εκτός των άλλων δηλώνει έμπρακτα την απαίτηση των εκπαιδευτικών για ισότιμη συμμετοχή των αναπληρωτών στο σώμα.

Η θέση μας για την επιλογή Διευθυντών/ υποδιευθυντών σχ. μονάδων

ü  Υπερασπιστήκαμε τη λήψη απόφασης των συλλόγων διδασκόντων που δε έχουν προβεί σε κανενός είδους διαδικασία «αξιολόγησης» των προσόντων των υποψηφίων υποδιευθυντών/-ντρίων, αλλά με μυστική ψηφοφορία (όπου υπάρχουν περισσότεροι τους ενός υποψήφιοι/-ες) προχώρησαν στη διαμόρφωση της πρότασης του συλλόγου διδασκόντων προς το ΠΥΣΠΕ, διασφαλίζοντας τόσο τις συναδελφικές σχέσεις μεταξύ των μελών των συλλόγων διδασκόντων όσο και τη μη εφαρμογή των σχεδίων για πέρασμα των διαδικασιών της «αξιολόγησης» μεταξύ των εκπαιδευτικών, με βάση τις αποφάσεις του κλάδου.

ü  Υποστηρίξαμε όλες τις εισηγήσεις των συλ. διδασκόντων για συναδέλφους που ως μοναδικοί υποψήφιοι είτε τηρούν, είτε δεν τηρούν «τις προϋποθέσεις» όπως το να έχουν υποχρεωτικά ΤΠΕ που κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να είναι καθοριστικό στοιχείο για τον αποκλεισμό υποψηφίου.

ü  Διεκδικήσαμε-απαιτήσαμε την εξέταση του δικαιώματος υποβολής αιτήματος για τη θέση του υποδιευθυντή των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων με οργανική θέση, ακόμη κι αν αυτοί δεν διατίθενται αποκλειστικά στη σχ. μονάδα και καταγγείλαμε τον αποκλεισμό τους,  από την πλειοψηφία του ΠΥΣΠΕ, ως παράνομη.

ü  Απείχαμε από τη διαδικασία τοποθέτησης υποδιευθυντών μέσω ΠΥΣΠΕ βάσει «αντικειμενικών κριτηρίων». ( ΤΠΕ, μεταπτυχιακά, γλώσσες)   

ü  Αρνηθήκαμε και καταγγείλαμε τη λογική «ανοίγονται οι φάκελοι» με τα ατομικά στοιχεία –προσόντα και επιλέγεται υποδιευθυντής βάσει καταγεγραμμένων τυπικών προσόντων χωρίς αίτηση του». Συγκεκριμένα η Δ/ντρια εισηγήθηκε το παραπάνω  σε περιπτώσεις με ένα και μοναδικό υποψήφιο που είχε μάλιστα τη σύμφωνη γνώμη του συλ. διδασκόντων αλλά δεν είχε βεβαίωση  ΤΠΕ. Θεωρούμε ότι αυτό είναι λάθος και δεν μπορεί να επιβάλουμε σε κάποιον να αποδεχτεί τη θέση τη στιγμή που υπάρχει συνάδελφος που το αιτείται και μάλιστα έχει θετική εισήγηση από το συλ. διδασκόντων.

ü  Απαιτούμε να ακυρωθούν πράξεις που έχουν προσβάλλει τα παραπάνω αυτονόητα δικαιώματα των συναδέλφων.

ü  Καλούμε τους συναδέλφους να υποβάλλουν ενστάσεις και να διεκδικήσουν το όποιο θιγόμενο δικαίωμα τους.

Σε μια σειρά ζητήματα επιμείναμε ότι έπρεπε να ζητηθούν διευκρινίσεις από το Υπουργείο  Παιδείας, την απάντηση των οποίων αναμένουμε στη συνεδρίαση 19/11/18 προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Τα ερωτήματα που τέθηκαν 

  1. Όταν υπάρχουν υποψηφιότητες που δεν πληρούν «τις προϋποθέσεις» επαναπροκηρύσσονται οι θέσεις;;

  1. Για τον αποκλεισμό υποψηφίων που δεν συμπληρώνουν το ωράριο τους στη σχολική μονάδα οργανικής θέσης τους.

Εμείς επιμείναμε ότι η εγκύκλιος ορίζει «ο επιλεγείς (και όχι ο Υποψήφιος) υποδιευθυντής...» και άρα είναι στην ευχέρεια του ΠΥΣΠΕ αφού τον επιλέξει να φροντίσει για τη συμπλήρωση ωραρίου στη σχ. μονάδα που επιλέχθηκε. Έτσι θα έχουν δικαίωμα ισότιμα και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που μετακινούνται. Είναι απαράδεκτο να αποκλείονται.

Παραθέσαμε και τα σχετικά εδάφια που τεκμηριώνουν τη δυνατότητα αυτή. Συγκεκριμένα

Οι διατάξεις του αρθ.27 παρ.3 περιπτ. η) του ν.4547/18 (ΦΕΚ 102Α΄) αναφέρουν:

« η) οι υποψήφιοι για τις θέσεις υποδιευθυντών σχολικών μονάδων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις θέσεις των σχολικών μονάδων όπου κατέχουν οργανική θέση. Εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει δύο συνεχόμενες θητείες πλήρων διδακτικών ετών που προηγούνται της επιλογής στη θέση του υποδιευθυντή της ίδιας σχολικής μονάδας, δεν επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας. Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς υποδιευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα όπου έχει επιλεγεί και να μην έχει κριθεί υπεράριθμος κατά το χρόνο της επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 14 του π.δ. 50/1996»

Στην επιμονή μας περί μη αποκλεισμού λόγω προϋποθέσεων η Δ/ντρια πρότεινε να τεθεί το ερώτημα ως εξής:

  1. Αν ο μοναδικός υποψήφιος δεν τηρεί τις προϋποθέσεις ( ΤΠΕ Α΄ επιπέδου) η σχ. μονάδα προχωρά σε συλλογή αρνητικών δηλώσεων των υπολοίπων προκειμένου το συμβούλιο να αποδεχτεί την πρόταση του συλλόγου διδασκόντων ;

Διεκδικούμε Σύλλογο Διδασκόντων κυρίαρχο όργανο διοίκησης της σχολικής μονάδας με μέλη ΟΛΟΥΣ τους εκπαιδευτικούς (με οποιαδήποτε σχέση εργασίας) που συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και αποφασίζει με δημοκρατία και παιδαγωγική ελευθερία για ΟΛΑ τα ζητήματα του σχολείου. Η εκχώρηση κυρίαρχων δικαιωμάτων του συλ. διδασκόντων (συμπεριλαμβανομένων των συναδέλφων αναπληρωτών), όπως η επιλογή υποδιευθυντή, στο ΠΥΣΠΕ  υποβαθμίζει το ρόλο του κυριάρχου οργάνου διοίκησης μιας σχ. μονάδας.

Δηλώνουμε ότι με τη μαζική και συλλογική μας δράση θα ακυρώσουμε για μια ακόμα φορά κάθε απόπειρα να δοθεί ρόλος αξιολογητή στο θεσμό των διευθυντών και υποδιευθυντών.