«Αλαλούμ»  αλαλήμενο.  Δηλαδή  περιφερόμενο,  πλανώμενο, και επομένως  ασαφές και χωρίς σταθερή θέση!!!

Αδιαφάνεια, επιλεκτικότητα, απόκρυψη κενών, απουσία ενιαίων κριτηρίων.

Αυτή είναι η κατάσταση που από το ξεκίνημα της χρονιάς χαρακτηρίζει το ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής.

Με την έναρξη της συνεδρίασης της Παρασκευής, 14 -10-2016 καταγγείλαμε και καταψηφίσαμε την αυθαίρετη μετακίνηση εκπαιδευτικού από το 4ο Μαρκοπούλου στο 4ο Γέρακα επισημαίνοντας τις συνέπειες που θα επιφέρει ως προς τη λειτουργία του σχολείου  και καθιστώντας τη διεύθυνση υπεύθυνη γι’ αυτές.

 Και σ’ αυτό το ΠΥΣΠΕ επαναλήφθηκαν τα φαινόμενα, όπως και σε όλες τις προηγούμενες τοποθετήσεις των ειδικοτήτων:

ü  να μη δίνονται όλα τα κενά , πρακτική σύμφωνη με την τακτική του Υπουργείου   που υλοποιεί η Διεύθυνση, αφού αυτά καλύπτονται από πλεονάσματα ωρών δασκάλων ή άλλων ειδικοτήτων,

ü  να αλλάζονται οι ομάδες σχολείων που ανακοινώθηκαν από την Διεύθυνση  και να τοποθετούνται  επιλεκτικά  σε αυτές συνάδελφοι,

ü  να αγνοούνται οι αιτήσεις και οι προτιμήσεις των συναδέλφων αναπληρωτών ,

ü  να μη  γίνονται δεκτές  παρά ελάχιστες αιτήσεις επανατοποθέτησης – βελτίωσης και αυτές

ü  χωρίς να διέπονται από ενιαία κριτήρια , γεγονός που καθιστά εύλογες τις νέες ενστάσεις  των θιγόμενων συναδέλφων,

ü  να επιλέγονται συμπληρώσεις ωραρίων όλων των ειδικοτήτων, και των ΠΕ 05-07,  χωρίς να υπάρχουν σ’ αυτές διδακτικές ώρες του αντικειμένου τους.

ü  να συνεχίζεται το γενικευμένο αλαλούμ  στα σχολεία με τις συμπληρώσεις που στέλνονται με άσχετα ωράρια που "περισσεύουν" ανεξάρτητα από την ειδικότητα που χρειάζεται το σχολείο ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις διευθυντές αρνούνται να τοποθετήσουν τις ειδικότητες στις προβλεπόμενες ώρες του αντικειμένου τους,  επιβάλλοντας τη μετατόπισή τους στο ολοήμερο , πέρα από κάθε νομικό πλαίσιο και λογική, αφού τα προγράμματα πρέπει να αποτελούν αποφάσεις των συλλόγων διδασκόντων .                                                                                  

Με αυτές τις μεθοδεύσεις η Διεύθυνση διαλύει τα προγράμματα και τη λειτουργία των σχολείων  κάθε λίγο και λιγάκι με μια επιπλέον συμπλήρωση ή ανάθεση που τα αλλάζει όλα,  ενώ τα σχολεία αδυνατούν πλέον να αποκαταστήσουν μια κανονική λειτουργία τους.

  Πρώτοι που φυσικά την πληρώνουν είναι οι μαθητές καθώς το σχολείο , μετατρέπεται  σ’ένα εύπλαστο μόρφωμα με  χαρακτηριστικά γενικευμένου μπαλώματος , οι παιδαγωγικές αρχές  ακρωτηριάζονται και οι εκπαιδευτικοί, μετατρέπονται σε λάστιχο .

Μπροστά  σ΄αυτή τη διαδικασία δυστυχώς ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ Η ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. 

Επιμείναμε   στην αρχική μας πρόταση που  κατατέθηκε για μια ακόμη φορά, λαμβάνοντας υπόψη την  συντριπτική εικόνα που παρουσιάζουν τα σχολεία μετά από τον πρώτο  μήνα υλοποίησης του «νέου ενιαίου ολοήμερου σχολείου»

Διαφωνώντας κάθετα με την επιλεγμένη κάλυψη των κενών – τοποθέτηση,  με τις απαράδεκτες συμπληρώσεις ωραρίων ειδικοτήτων και με τις συνέπειες που αυτές επιφέρουν, δηλώσαμε  ότι δεν τις νομιμοποιούμε και δεν συμμετέχουμε, παραμένοντας ως παρατηρητές για τον έλεγχο της νομιμότητας στις τοποθετήσεις των συναδέλφων .

Συνάδελφοι τώρα είναι η στιγμή που πρέπει όλοι μας, σύλλογοι αιρετοί, μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κάθε ειδικότητας, να οργανώσουμε και  να συντονίσουμε τον αγώνα μας ενάντια στην εφαρμογή των Yπ. αποφάσεων  για το νέο σχολείο – νηπιαγωγείο, ενάντια στην αυθαιρεσία και όλες τις παραβιάσεις σε βάρος των δικαιωμάτων των συναδέλφων που έχουμε καταγγείλει και δυστυχώς συνεχίζονται.

Ακολουθεί η δήλωσή των αιρετών με την έναρξη της διαδικασίας στο ΠΥΣΠΕ  της Παρασκευής:

Δήλωση αιρετού στο ΠΥΣΠΕ Αν. Αττικής στην συνεδρίαση  της  14/10/16 κατά την τοποθέτηση των συναδέλφων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων και τις συμπληρώσεις ωραρίου.

Δηλώνουμε ότι διαφωνούμε κάθετα :

Με τον τρόπο υπολογισμού των κενών που υλοποιείται και με τη λογιστική που παραγνωρίζει τα διακριτά αντικείμενα και δίνει τη δυνατότητα για την επιβολή κάθε είδους καταστρατήγησης του προγράμματος θεωρώντας ότι όποια επιπλέον διαθέσιμη ώρα από όποιο εκπαιδευτικό και αν προέρχεται υπολογίζεται για την κάλυψη των κενών του σχολείου.

Με το καθεστώς αδιαφάνειας, που διέπεται από την απουσία δημοσιοποίησης των  πραγματικών  κενών .

 Με την απουσία στοιχειωδών κριτηρίων που να προασπίζουν βασικές παιδαγωγικές αρχές .

Με το απάνθρωπο πλαίσιο που εξουθενώνει  τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, αναγκάζοντας τους να συμπληρώνουν  ωράριο , σε ακόμα και 5 διαφορετικά σχολεία, υφιστάμενοι ακραίους παραλογισμούς  ως προς τις αποστάσεις που καλούνται να καλύψουν και τις συνθέσεις των προγραμμάτων που προκύπτουν στο νέο ενιαίο σχολείο του άκρατου μπαλώματος.

Με τη διαμόρφωση συνθηκών εμφύλιου πολέμου, σε κάθε σχολείο, προκειμένου να αναβρεθούν οι ώρες συμπλήρωσης ωραρίου, κατάσταση που οδηγεί, τις περισσότερες φορές, στην απουσία του δασκάλου τάξης πρωινές ώρες από το τμήμα του και στην συγκρότηση εξαμβλωματικών προγραμμάτων.

Θεωρούμε επιτακτική, μετά την εμπειρία του πρώτου μήνα υλοποίησης των νέων υπουργικών αποφάσεων, την πρόβλεψη 2 επιπλέον ωρών υποστηρικτικού παιδαγωγικού έργου για κάθε εκπαιδευτικό ειδικότητας, σε κάθε σχολείο όπου διατίθεται  και οι οποίες θα συνυπολογίζονται ως μέρος του υποχρεωτικού  ωραρίου  του.

Μόνον  έτσι μπορούν να δημιουργηθούν οι  δυνατότητες για ουσιαστική συνεργασία εκπαιδευτικών κάθε ειδικότητας με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου προκειμένου να εξυπηρετηθούν:

- Η διαμόρφωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων ,

- η  λειτουργία ομάδων (αθλητικών, εικαστικών, θεατρικών, χορωδιών),

- η αξιοποίηση των εργαστηρίων πληροφορικής.

        - Ο περιορισμός των πολλαπλάσιων μετακινήσεων που επιβάλλει  η περικοπή των ωρών διδασκαλίας των ειδικοτήτων σύμφωνα με το αναμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Μόνον έτσι διασφαλίζονται καλύτεροι όροι για την παροχή  του εκπαιδευτικού έργου για να αναπτυχθεί ουσιαστικότερη παιδαγωγική σχέση με καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα . (Ζητούμενα που υποβαθμίζονται από την υποχρέωση να αναλάβει κάθε εκπαιδευτικός ακόμη και 24 διδακτικές ώρες σε διαφορετικά τμήματα, οδηγώντας στο να αδυνατεί να γνωρίσει ακόμη και τα ονόματα των μαθητών του.)

Η κατάσταση που έχει επικρατήσει,  οδηγεί τους συναδέλφους και τα σχολεία σε κατάσταση τρέλας . ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ. Κάθε φορά ανατρέπονται τα δεδομένα και πρέπει να γίνονται επανατοποθετήσεις και νέες αλλαγές.

Ενώ υφίσταται ειδική μεταχείριση κάποιων σχολείων στα οποία δίνονται και οι δύο ειδικότητες ενώ υπάρχει σχολείο που παίρνει ακόμα και 2 θεατρολόγους !!!   Με ποια άραγε κριτήρια όλα αυτά ; Είναι εξαιρετικά σοβαρό το γεγονός, που αποτελεί πια δυστυχώς κανόνα, σε όλες τις τοποθετήσεις αναπληρωτών, ειδικοτήτων, συμπληρώσεις ωραρίου κλπ, να παρουσιάζονται λάθη και παραλείψεις, ιδιαίτερα μάλιστα στα κενά που δίνονται από τη Δ/νση στο ΠΥΣΠΕ προκειμένου να επιτελέσει το δύσκολο έργο του.

Απαιτούμε από τη διοίκηση να πάρει μέτρα ώστε να προετοιμάζεται καλύτερα η διαδικασία και να γίνεται μετά από διασταύρωση των κενών και των πινάκων.

Ζητάμε, για μια ακόμη φορά,  να γίνει επανατοποθέτηση των συναδέλφων ΠΕ 32-ΠΕ 08 ΒΆΣΕΙ ΤΩΝ ΑΙΤΉΣΕΩΝ τους και των προτιμήσεων τους σε κενά που είχαν αναρτηθεί όταν υπέβαλαν τις αιτήσεις τους.

Ζητάμε να καλυφθούν τα σχολεία  με κριτήριο την κάλυψη του πρωινού ωραρίου με όλα τα προβλεπόμενα γνωστικά αντικείμενα  του.

Καταγγέλλουμε σαν απαράδεκτη την τοποθέτηση ειδικοτήτων με βάση την λογιστική ωρών,  τα περισσεύματα ωρών ανά σχολείο  ή  τις υποδείξεις των διευθυντών των σχολείων.

Διαφωνώντας κάθετα με την επιλεγμένη κάλυψη των κενών – τοποθέτηση,  με τις απαράδεκτες συμπληρώσεις ωραρίων ειδικοτήτων και με τις συνέπειες που αυτές επιφέρουν, δεν τις νομιμοποιούμε και δεν συμμετέχουμε, παραμένοντας ως παρατηρητές για τον έλεγχο της νομιμότητας στις τοποθετήσεις των συναδέλφων