Παλλήνη: 6-2--2020                                                                                         Προς

                                Αριθμ.Πρωτ.: 19                                                                    όλους   τους συναδέλφους μας                      

Ανασυγκρότηση Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Μετά την παραίτηση   του μέλους στο ΔΣ Παναγιώτη Ευαγγέλου και σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του Συλλόγου, σήμερα Τρίτη   4-2-2020 στα γραφεία του Συλλόγου έγινε ανασυγκρότηση του Δ.Σ. και το σώμα συγκροτήθηκε ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σάββας     Σεχίδης

ΑΝΤIΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άγγελος   Πούλος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κωνσταντίνος    Βερέτσος

ΤΑΜΙΑΣ

Παύλος   Νικολιδάκης

ΜΕΛΟΣ

Χαρά  Γαλανοπούλου

ΜΕΛΟΣ

Γεώργιος Γεωργίου

ΜΕΛΟΣ

Δημήτρης Πριμηκύρης

 Ο Πρόεδρος                                                                        Ο  Γεν. Γραμματέας

                 Σάββας    Σεχίδης                                                             Κων/νος Βερέτσος