Παλλήνη: 4-2-2020                                                          Προς όλους

Αριθμ.Πρωτ.:   18                                                   τους συναδέλφους μας

Εποικοδομητική και χρήσιμη συνάντηση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας με την «Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Παλλήνης»

Εποικοδομητική συνάντηση για θέματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, πραγματοποίησε την Τρίτη 3-2-2020, μετά από πρωτοβουλία της «Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Παλλήνης», το Δ.Σ. του Συλλόγου μας με εκπροσώπους της Ένωσης συζητώντας τα τρέχοντα αλλά και διαχρονικά θέματα που αφορούν γενικότερα την εκπαίδευση, αλλά και την λειτουργία των σχολείων της περιοχής, με γνώμονα την προάσπιση του δημόσιου σχολείου και τη διεκδίκηση λύσεων σε όλα τα ζητήματα.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι θέσεις του Συλλόγου μας συνολικά για την εκπαίδευση, το πλαίσιο των διεκδικήσεων μας καθώς συζητήθηκαν αναλυτικά το κτιριακό πρόβλημα της περιοχής, η υλικοτεχνική υποδομή των σχολικών μονάδων, θέματα συνεργασίας με τον Δήμο, η εκπαιδευτική λειτουργία και οι ελλείψεις εκπαιδευτικών, η Δίχρονη Προσχολική Αγωγή και οι τελευταίες εξελίξεις στην Παιδεία.

Θεωρούμε ότι η συζήτηση που αναπτύχθηκε ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική και γόνιμη και από κοινού γονείς και εκπαιδευτικοί δεσμευτήκαμε για την εκ νέου διοργάνωση μιας νέας συνάντησης, αφού κοινή διαπίστωση ήταν πως μπορούμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα για τα σχολεία μας, μέσα από την σταθερή συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών.

Ο Πρόεδρος                                               Ο  Γεν. Γραμματέας

Σάββας    Σεχίδης                                     Κων/νος  Βερέτσος