Παλλήνη: 15-11-2016                                                                           Προς όλους

                                 Αριθμ.Πρωτ.: 102                                                                           τους συναδέλφους μας                      

   Παράσταση διαμαρτυρίας των  Συλλόγων Ανατ. Αττικής στη Δ/νση Π. Ε.

Αποφασίστηκε  πραγματοποίηση παράστασης διαμαρτυρίας των  Συλλόγων Ανατ. Αττικής στη Δ/νση Π. Ε. την  Παρασκευή  25– 11 – 2016 (από 14:00 έως 16:30). Στο πλαίσιο της παράστασης διαμαρτυρίας θα τεθούν επιτακτικά τα παρακάτω θέματα:              

1.      της  προσμέτρησης στο διδακτικό ωράριο της ώρας σίτισης των ολοήμερων τμημάτων σε όλους τους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται στη σίτιση των μαθητών και όχι μόνο στους υπεύθυνους ολοήμερων τμημάτων, καταθέτοντας μαζικά τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών – μελών του συλλόγου μας προς τη Δ/νση Π. Ε. Ανατ.Αττικής και το ΥΠΠΕΘ για το θέμα αυτό .

2.      της  κάλυψη όλων των κενών και ελλείψεων σε εκπαιδευτικούς στη Δ/νση Π. Ε. Ανατ.Αττικής (δασκάλους γενικής αγωγής, δασκάλους παράλληλων στηρίξεων για όλα τα παιδιά που το έχουν ανάγκη – ένας δάσκαλος παράλληλης στήριξης για κάθε παιδί με διάγνωση του ΚΕΔΔΥ – εκπαιδευτκούς όλων των  ειδικοτήτων που λείπουν αυτή τη στιγμή από τα σχολεία μας),

3.      Της σύστασης πραγματικών οργανικών θέσεων για τους μεταταγμένους συναδέλφους μας όλων των ειδικοτήτων, σε σχολεία με ωράριο που θα υποστηρίζει τις συγκεκριμένες οργανικές θέσεις και όχι οργανικές θέσεις που θα διαιωνίζουν την εργασιακή ομηρία και ανασφάλεια των συναδέλφων μας, βάζοντας έτσι τα θεμέλια για την κατάργηση των οργανικών θέσεων ανά σχολική μονάδα για όλους μας, καθώς επίσης και την άρση των αδιαφανών κανόνων και διαδικασιών με τις οποίες η Δ/νση Π. Ε. κατανέμει τα κενά και το διδακτικό ωράριο στις συναδέλφους των ειδικοτήτων ΠΕ05 και ΠΕ07, αλλά και τις σοβαρές παρατυπίες και μη σύνομες διαδικασίες στις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων και στις μετακινήσεις τους, οι οποίες σημειώνονται από την έναρξη του φετινού σχολικού έτους έως τώρα.

 

  Ο Πρόεδρος                                                                        Ο  Γεν. Γραμματέας

Σάββας    Σεχίδης                                                                 Άγγελος   Πούλος