Παλλήνη: 15-11-2016                                     

                         Αριθμ.Πρωτ.:97                                                                               

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ

ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ                                            

Στα πλαίσια της επικοινωνίας μας με το Δήμο σας και της κοινής προσπάθειας για τη στήριξη των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων, παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε:

1.    Αντίγραφα των Αποφάσεων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος , από την ημερομηνία σύστασής της μέχρι σήμερα , για την κατανομή πιστώσεων στα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.

2.    Αναλυτική κατάσταση με τα ποσά που έχουν διατεθεί, σε κάθε Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος. Στην κατάσταση αυτή παρακαλούμε να φαίνονται ξεχωριστά:

1.    Τα ποσά που προέρχονται από χρηματοδοτήσεις των ΚΑΠ για λειτουργικές δαπάνες (Αποφάσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών)

2.    Τα ποσά που προέρχονται από τους ΚΑΠ για επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ) (Αποφάσεις της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Δ.Ο. του Υπουργείου Εσωτερικών)

3.    Τα ποσά που έχουν κατατεθεί στους λογαριασμούς τραπέζης των σχολείων

4.    Τα ποσά που πληρώθηκαν απευθείας από τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος  σε

i.        i.Προμηθευτές

ii.        ii.ΔΕΚΟ

iii.        iii.ΙΚΑ

iv.        iv.Δημόσιο και ταμεία (ΜΤΠΥ, χαρτόσημο, ΟΓΑ χαρτοσήμου, ΕΦΟΡΙΑ), ξεχωριστά για κάθε σχολική μονάδα (και ξεχωριστά για κάθε μια από τις 5 κατηγορίες)

3.    Τα ποσά που εισέπραξε η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σπάτων-Αρτέμιδος από τα κυλικεία των σχολείων το διάστημα 1-9-2011 έως 31-12-2015, ξεχωριστά για κάθε σχολείο που διατηρεί ή διατηρούσε κυλικείο.

4.    Τα ποσά που εισέπραξε η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σπάτων-Αρτέμιδος, για το διάστημα 1-9-2011 έως 31-12-2015 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από τους ΚΑΠ (Αποφάσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών).

5.    Τα ποσά που εισέπραξε η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου  Σπάτων-Αρτέμιδος, για το διάστημα 1-9-2011 έως 31-12-2015 για κάλυψη δαπανών συντήρησης και επισκευής σχολικών κτιρίων από τους ΚΑΠ (ΣΑΤΑ) (Αποφάσεις της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Δ.Ο. του Υπουργείου Εσωτερικών).

6.    Παρακαλούμε στα παραπάνω να μην συμπεριλάβετε τις δαπάνες και τις επιχορηγήσεις που έχουν γίνει για:

1.    Πληρωμή ενοικίων σχολικών κτιρίων

2.    Πληρωμή καθαριστών/τριών

3.    Πληρωμή μεταφοράς μαθητών

4.    Πληρωμή Σχολικών Τροχονόμων

5.    Πληρωμή βιβλίων για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών

καθότι τα ποσά αυτά καλύπτονται από ξεχωριστές χρηματοδοτήσεις.

 Τέλος, παρακαλούμε να μας πληροφορήσετε αν ισχύει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για κατανομή ποσοστού 4% των δημοτικών τελών που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, για την ενίσχυση των σχολείων και αν ναι, τι ποσά έχουν διατεθεί και σε ποια σχολεία.

 Ευελπιστούμε στη σύντομη ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας, ώστε να μπορούμε να συνεργαστούμε με τα σχολεία και το Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος, με σκοπό την όσο το δυνατό μεγαλύτερη στήριξη των σχολείων, στις δύσκολες αυτές εποχές.

Ο Πρόεδρος                                                                    Ο  Γεν. Γραμματέας

Σάββας    Σεχίδης                                                                Άγγελος   Πούλος