Παλλήνη: 15-11-2016                                                                           Προς όλους

                                 Αριθμ.Πρωτ.: 101                                                                           τους συναδέλφους μας                      

Προτάσεις παρατάξεων που κατατέθηκαν  στο  Δ.Σ και ανάρτηση  ψήφων

Στο Διοικητικό συμβούλιο αποφασίστηκε να αναρτούνται οι προτάσεις των παρατάξεων και η ανάρτηση των ψήφων με τις οποίες έγιναν αποφάσεις.     

Με τον τρόπο αυτό θα γνωρίζουν οι συνάδελφοι, τι προτάσεις καταθέτει η κάθε παράταξη ,ποιες  παράταξεις τις υπερψηφίζουν και ποιες τις καταψηφίζουν και με ποιες ψήφους η κάθε πρόταση έγινε απόφαση του συλλόγου.

  Ο Πρόεδρος                                                                        Ο  Γεν. Γραμματέας

Σάββας    Σεχίδης                                                                 Άγγελος   Πούλος