1.- ΓΕΝΙΚΑ

Α.- Τα Δ.Σ. των Ομοσπονδιών Ελλάδας και Κύπρου (Δ.Ο.Ε.-Π.Ο.Ε.Δ.) σε συνεργασία με τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε., συνδιοργανώνουν το Πανελλήνιο-Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με την ονομασία ΑΚΡΙΤΙΔΕΙΑ, έχοντας την ευθύνη της οργανωτικής, θεσμικής και οικονομικής διεξαγωγής του.

Β.- Με ομόφωνη απόφαση της Οργανωτικής Επιτροπής, ύστερα από τις τηλεδιασκέψεις των 19-12-2023 και 15-1-2024, το 25ο Πανελλήνιο-Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με τη ονομασία 25α Ακριτίδεια, θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Καβάλας, από τις 2-6 Ιουλίου 2024.  

Γ.- Ως εκ τούτου η Συγκρότηση της νέας Πανελλήνιας - Παγκύπριας Οργανωτικής Επιτροπής, έχει ως ακολούθως:

     1.- Κικινής Αθανάσιος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

     2.- Ανδρουλάκης Εμμανουήλ, Ταμίας του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

     3.- Τρούλης Γεώργιος, Οργανωτικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

     4.- Σκουρουπάκης Απόστολος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Δ.

     5.- Παπαδόπουλος Πάμπο, Γενικός Ταμίας του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Δ.  

     6.- Νικολάου Φώτιος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Π.Ε. Καβάλας

     7.- Οικονομίδης Άλκης, Επίτιμο μέλος του Σ.Ε.Π.Ε. Καβάλας

     8.- Προδρόμου Πρόδρομος, Εκπρόσωπος των Σ.Ε.Π.Ε. της Κύπρου

     9.- Σκαρλατίδης Αθανάσιος, Μέλος του Δ.Σ. του Σ.Ε.Π.Ε. Ορεστιάδας

   10.- Τρικάλης Χρήστος, Διευθυντής της ΔΙ.Π.Ε. Τρικάλων,

   11.- Χαιριστανίδης Ελευθέριος, Επίτιμο Μέλος, τ. Αιρετός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Ημαθίας

Δ.-Έργο της Οργανωτικής Επιτροπής, είναι η οργάνωση-προετοιμασία του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου καθώς και η πιστή - απαρέγκλιτη εφαρμογή και τήρηση των αποφάσεων που λαμβάνονται καθώς και του εσωτερικού κανονισμού διεξαγωγής του Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, με τη ονομασία «ΑΚΡΙΤΙΔΕΙΑ».

2.- ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΟΣ-ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

     ΑΘΛΗΤΗ ΕΛΤΙΑ ΟΜΑΔΟΣ

Α.- ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δήλωση συμμετοχής (έγγραφο Ν. 7), υποβάλλουν οι Σ.Ε.Π.Ε. Ελλάδας και Κύπρου που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο Πανελλήιο-Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με την ονομασία ΑΚΡΙΤΙΔΕΙΑ, έως την 31η Μαΐου του έτους διεξαγωγής.  

Β.- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΗ-ΔΕΛΤΙΑ ΟΜΑΔΟΣ

1.- «Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω πρωτάθλημα έχουν όλοι οι εν ενεργεία καθώς και οι συνταξιοδοτηθέντες εκπαιδευτικοί Γενικής και Ειδικής Αγωγής, των Σ.Ε.Π.Ε., όπως μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι, ευρισκόμενοι στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ, όσοι εργάζονται με καθεστώς μερικής ή ολικής διάθεσης, απόσπασης από τη Β/θμια Εκπαίδευση, ανεξαρτήτου ηλικίας».

Έγγραφο Ν. 1 «Δελτίο Εκπαιδευτικού-Ποδοσφαιριστή», λευκού χρώματος, συμπληρωμένο με τα στοιχεία του, φωτοτυπία της Αστυνομικής του Ταυτότητας, υπογεγραμμένο από τον ίδιο.

2.- «Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω πρωτάθλημα έχουν έξι (6) μη εκπαιδευτικοί ηλικίας άνω των 37 ετών, που δεν υπήρξαν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και δεν αγωνίζονται σε επαγγελματικές ομάδες, εκ των οποίων θα αγωνίζονται ταυτόχρονα σε κάθε αγώνα το ανώτερο οι τρεις (3) από τους έξι (6), οι οποίοι θα φέρουν υποχρεωτικά κόκκινο περιβραχιόνιο.

Έγγραφο Ν. 2 «Δελτίο ΜΗ Εκπαιδευτικού-Ποδοσφαιριστή», κόκκινου χρώματος, συμπληρωμένο με τα στοιχεία, φωτοτυπία της Αστυνομικής του Ταυτότητας, υπογεγραμμένο από τον ίδιο.

3.- «Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω πρωτάθλημα έχουν δύο (2) απόφοιτοι Πανεπιστημιακών σχολών (Π.Τ.Δ.Ε, ΤΕΦΑΑ, Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής Φιλολογίας, Πληροφορικής, Αισθητικής Αγωγής), ηλικίας τριάντα πέντε (35) ετών και άνω, οι οποίοι θα φέρουν υποχρεωτικά μπλε περιβραχιόνιο».

Έγγραφο Ν. 3 «Δελτίο Αποφοίτου Πανεπιστημιακού Τμήματος-Ποδοσφαιριστή», μπλε χρώματος, συμπληρωμένο με τα στοιχεία με τα στοιχεία του, φωτοτυπία της Αστυνομικής του Ταυτότητας, υπογεγραμμένο από τον ίδιο.

4.- «Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω πρωτάθλημα έχουν τρεις (3) εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ηλικίας άνω των 37 ετών, που μπορεί να μην εργάζονται σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αγωνίζονταν όμως τουλάχιστον για μια τριετία κατά το παρελθόν στην ομάδα του συλλόγου εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στηρίζοντας την προσπάθεια της ομάδας αυτής, οι οποίοι θα φέρουν υποχρεωτικά πράσινο περιβραχιόνιο».

Έγγραφο Ν. 4 «Δελτίο Εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-Ποδοσφαιριστή», πράσινου χρώματος, συμπληρωμένο με τα στοιχεία του, φωτοτυπία της Αστυνομικής του Ταυτότητας, υπογεγραμμένο από τον ίδιο.

5.-«Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω πρωτάθλημα έχουν τέσσερις (4) εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γενικής και Ειδικής Αγωγής, των συλλόγων Α/θμιας Εκπαίδευσης, όπως μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι, ευρισκόμενοι στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ, ανήκοντες σε άλλα ΠΥΣΠΕ, εφόσον στο παρελθόν και για μια τουλάχιστον τριετία, υπηρετούσαν και αγωνίζονταν στην ομάδα του εν λόγω ΠΥΣΠΕ, στηρίζοντας την προσπάθεια της ομάδας αυτής».

6.- «Δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω πρωτάθλημα έχουν δύο (2) αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που την τρέχουσα σχολική χρονιά δεν είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί με πρόσληψη στην εκπαίδευση, εφόσον στο παρελθόν και για μια τουλάχιστον τριετία, υπηρετούσαν ως εν ενεργεία εκπαιδευτικοί και αγωνίζονταν στην ομάδα του εν λόγω ΠΥΣΠΕ, στηρίζοντας την προσπάθεια της ομάδας αυτής».

Το σύνολο των μελών κάθε αποστολής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τριάντα (35) μέλη.

Ο αρχηγός της αποστολής θα έχει όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα του εσωτερικού κανονισμού σε φάκελο ταξινομημένα ανά κατηγορία. Ο φάκελος θα δίνεται πριν την έναρξη του κάθε αγώνα στον υπεύθυνο της ομάδας με την οποία αγωνίζεται. Διευκρινήσεις και πληροφορίες θα δίνονται από τον υπεύθυνο κάθε ομάδας για τα έγγραφα του φακέλου.

Υπεύθυνος για τους αθλητές που χρησιμοποιεί κάθε σύλλογος - ομάδα είναι ο ίδιος ο σύλλογος, ( ο εκπρόσωπος ομάδας ή ο πρόεδρος του συλλόγου ή ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, που δεσμεύονται με την υπογραφή τους).

Έγγραφο Ν. 5 «Κάρτα Υγείας Αγωνιζόμενων αθλητών (Ποδοσφαιριστών), υπογεγραμμένο από ιατρό Καρδιολόγο, περί συμμετοχής του στο εν λόγω Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου. Είναι δυνατή η επικαιροποίηση της ήδη υπάρχουσας κάρτα υγείας με σχετική σφραγίδα του Ιατρού καρδιολόγου, στο πίσω μέρος της.

Έγγραφο Ν. 6 «Ονομαστική-Αλφαβητική Κατάσταση Ποδοσφαιριστών κατά κατηγορία, σε πέντε (5) αντίγραφα.

Ο εκάστοτε διοργανωτής θα πρέπει ανάλογα με τον χρωματισμό του κάθε δελτίου (πλην των λευκών που θα έχουν οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί) να εκδίδει ανάλογο αριθμό περιβραχιονίων που θα παραδίδονται την πρώτη ημέρα και θα τα έχουν ως διακριτικά οι αγωνιζόμενοι ποδοσφαιριστές:

ü  6 κόκκινου χρώματος για τους ΜΗ εκπαιδευτικούς

ü  2 μπλε χρώματος για τους αποφοίτους Πανεπιστημιακών Τμημάτων-σχολών

ü  3 πράσινου χρώματος για τους Εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αρμόδια για την επικύρωση των καταστάσεων των αγωνιζόμενων καθώς και για οποιαδήποτε απόφαση που αφορά σε κανονισμούς, λειτουργία και διασφάλιση των προϋποθέσεων διεξαγωγής των αγώνων είναι η Οργανωτική Επιτροπή.

Στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024 με τη συμμετοχή όλων των υπευθύνων των ομάδων αποφασίστηκε ότι η έκδοση όλων των δελτίων των αγωνιζόμενων ποδοσφαιριστών στο Πανελλήνιο-Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, Συλλόγων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιείται από τη Δ.Ο.Ε. για τους ΣΕΠΕ της Ελλάδας και η Π.Ο.Ε.Δ. για τους Σ.Ε.Π.Ε. της Κύπρου.

Ο Υπεύθυνος κάθε Σ.Ε.Π.Ε. - Ομάδας θα πρέπει, έως τις 31-5-2024, να έχει καταθέσει στη Δ.Ο.Ε. όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση των Δελτίων συμμετοχής στο πρωτάθλημα για τον κάθε ποδοσφαιριστή.

Συμπληρωματικά και ως ένα ποσοστό 20% θα μπορεί να καταθέσει έγγραφα για την έκδοση δελτίων, έως τις 10-6-2024.

Επίσης έως την ημερομηνία αυτή θα πρέπει να έχει καταθέσει και τη σχετική δήλωση συμμετοχής του στο εν λόγω πρωτάθλημα.

3.- ΚΛΗΡΩΣΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΓΗΠΕΔΑ -ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Η κλήρωση, για την τοποθέτηση των ομάδων σε ομίλους, θα πραγματοποιείται από τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Σ.Ε.Π.Ε. που αναλαμβάνει τη διοργάνωση την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου και θα αποστέλλεται με e-mail ή fax αναλυτικό πρόγραμμα στους Σ.Ε.Π.Ε. που έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο Πανελλήνιο-Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, Σ.Ε.Π.Ε., με την ονομασία ΑΚΡΙΤΙΔΕΙΑ.

Από την κλήρωση θα εξαιρούνται οι τέσσερις, πέντε ή έξι πρώτοι, με βάση την ειδική βαθμολογία κατάταξής τους, την τελευταία πενταετία (1ος, 4 βαθμούς, 2ος, 3 βαθμούς,3ος, 2 βαθμούς, 4ος, 1 βαθμό), οι οποίοι θα τίθενται επικεφαλής των καθοριζόμενων ομίλων.

Επικεφαλής ομίλου θα τίθεται και ο εκάστοτε διοργανωτής Σ.Ε.Π.Ε.

Οι όμιλοι θα μπορούν να είναι των τριών, τεσσάρων ή των πέντε ομάδων, ανάλογα με τον αριθμό των συλλόγων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρωτάθλημα.

Σε κάθε περίπτωση, η φάση των ομίλων πρέπει να ολοκληρώνεται το απόγευμα της τρίτης ημέρας.

Την τέταρτη (4η ) ημέρα το πρωί θα διεξάγονται οι προημιτελικοί και το απόγευμα οι ημιτελικοί. Την Πέμπτη (5η ) και τελευταία ημέρα θα διεξάγεται ο τελικός. Για τον μικρό τελικό ομόφωνα αποφασίστηκε, από τα 24α ΑΚΡΙΤΙΔΕΙΑ, η μη διεξαγωγή του. Οι δύο ομάδες του μικρού τελικού θα λογίζονται, ως τρίτες (3ες ).

Στην προημιτελική φάση:

Αν το πρωτάθλημα διεξάγεται σε πέντε (4) ομίλους, προκρίνονται :

       οι δύο πρώτες ομάδες με την υψηλότερη βαθμολογία σε κάθε όμιλο.

Αν το πρωτάθλημα διεξάγεται σε πέντε (5) ομίλους, προκρίνονται :

       οι πέντε πρώτοι και οι τρεις καλύτεροι δεύτεροι.

Αν το πρωτάθλημα διεξάγεται σε έξι (6) ομίλους, προκρίνονται :

       οι έξι πρώτοι και οι δύο καλύτεροι δεύτεροι.

Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται σε ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ που θα πληρούν τις προϋποθέσεις διοργάνωσης του Πανελλήνιου-Παγκύπριου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, Σ.Ε.Π.Ε., με την ονομασία ΑΚΡΙΤΙΔΕΙΑ».

Το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων, ώρα έναρξης, γήπεδο, διαιτησίες, ιατροί, θα ορίζονται από τον ΣΕΠΕ που αναλαμβάνει τη διοργάνωση, θα αποστέλλονται στις Ομοσπονδίες ΔΟΕ-ΠΟΕΔ, οι οποίες με τη σειρά τους θα το κοινοποιούν σε όλους τους Σ.Ε.Π.Ε. Ελλάδας και Κύπρου.

Όλα τα παραπάνω θα αναρτώνται-κοινοποιούνται στο facebook,Viber, Internet, e-mail, συλλόγων – υπεύθυνων ομάδων.

Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στο γήπεδο, οι διοργανωτές οφείλουν να εξασφαλίσουν συνοδό, στην αποστολή της ομάδας.

4.- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΑΛΛΑΓΕΣ

  • Η   διάρκεια κάθε αγώνα στη       φάση των       ομίλων   είναι       εβδομήντα (70΄) λεπτά (35΄ κάθε ημίχρονο) και δέκα (10΄) λεπτά διάλειμμα μεταξύ των δύο ημιχρόνων.
  • Η διάρκεια των αγώνων της προημιτελικής, της ημιτελικής και της τελικής φάσης καθορίζεται σε εξήντα (60΄) λεπτά, τριάντα (3) λεπτά το ημίχρονο και δέκα (10΄) λεπτά διάλειμμα μεταξύ των δύο ημιχρόνων.
  • Ο διαιτητής είναι ο μόνος υπεύθυνος για τη χρονική διάρκεια(καθυστερήσεις), για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, συντάσσει και υπογράφει μαζί με τους αρχηγούς των ομάδων το φύλλο αγώνα. Οποιαδήποτε παρατήρηση ή ένσταση υποβάλλεται και αναγράφεται στο φύλλο αγώνα, για τη διεξαγωγή ενός αγώνα, θα εξετάζεται και θα κρίνεται από την τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας που θα ορίζεται από τον εκάστοτε ΣΕΠΕ που αναλαμβάνει τη διοργάνωση του πρωταθλήματος.
  • Για την έναρξη υπάρχει ανοχή από τον διαιτητή δέκα (10) λεπτών για να παραταχθεί η ομάδα μέσα στο γήπεδο με τουλάχιστον 8 παίκτες, διαφορετικά ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το φύλλο αγώνος κλείνει από τον διαιτητή, η ομάδα που δεν προσήλθε θα μηδενίζεται και θα κατακυρώνεται ο αγώνας με 3-0 στην ομάδα που παρουσιάστηκε.
  • Κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να πραγματοποιήσει εννέα (9) αλλαγές. Δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται αλλαγή στην αλλαγή εκτός εάν μια ομάδα έχει ολιγομελή αποστολή έως δεκαπέντε (15) ποδοσφαιριστές.
  • Μπορούν να κάθονται επί πλέον στον πάγκο έως πέντε (5) άτομα τα οποία υποχρεωτικά θα αναγράφονται στο φύλλο αγώνος με την ιδιότητά τους, (προπονητής, εκπρόσωπος, βοηθός προπονητή, κ.λπ.).

5.- ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΜΑΔΑΣ – ΥΛΙΚΑ

Οι ομάδες δηλώνουν στην διοργανώτρια τα χρώματα εμφάνισης της ομάδας τους (φανέλα - σορτς - κάλτσες) μαζί με δύο εναλλακτικές στολές που θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν. Σε περίπτωση ίδιων χρωμάτων αλλάζει φανέλες μια εκ των δύο μετά από κοινή συμφωνία κι αν δεν υπάρχει από κοινού συμφωνία, διενεργείται κλήρωση από τον διαιτητή μεταξύ των αρχηγών των δύο ομάδων).

Ο αριθμός της φανέλας του ποδοσφαιριστή να αποτυπώνεται καθαρά στο πίσω μέρος της. Ο τερματοφύλακας θα έχει διαφορετικό χρώμα φανέλας.

Ο αρχηγός της ομάδας θα έχει περιβραχιόνιο στο αριστερό χέρι.

Κάθε ομάδα υποχρεούται να έχει 3 μπάλες (super league) και το κατάλληλο φαρμακευτικό υλικό σε κάθε αγώνα.

6.- ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε ομίλους των τριών - τεσσάρων ή πέντε ομάδων.

Η διάρκεια του θα είναι πέντε (5) ημέρες και θα ξεκινά αμέσως μετά από το συνέδριο της Ομοσπονδίας μας (Δ.Ο.Ε.) και συγκεκριμένα την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου.

Η διοργανώτρια αρχή οφείλει να προγραμματίσει έτσι τους αγώνες ώστε στο 5ήμερο αυτό να διεξαχθούν: η προκριματική φάση, οι προημιτελικοί, οι ημιτελικοί και ο τελικός. Προαιρετικά πριν από τον τελικό θα μπορεί να διεξάγεται φιλικός αγώνας μικτών ομάδων για φιλανθρωπικούς ή άλλους σκοπούς της διοργάνωσης.

Ορίζεται από τον εκάστοτε διοργανωτή τριμελής επιτροπή Διαιτησίας η οποία θα εξετάζει τυχόν παρατηρήσεις ή ενστάσεις που καταγράφονται στο φύλο αγώνος.

Την ημέρα έναρξης, το μεσημέρι, θα πραγματοποιείται συνάντηση μεταξύ των υπευθύνων των ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα και των μελών της Επιτροπής Διεξαγωγής του Πρωταθλήματος σε χώρο που θα καθορίζει ο διοργανωτής για να καθορισθούν οι λεπτομέρειες και να πραγματοποιηθεί ο σχετικός έλεγχος όλων των συντελεστών της επιτυχούς διεξαγωγής του πρωταθλήματος.

7.- ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Στην νίκη 3 βαθμοί στην ισοπαλία 1 βαθμός στην ήττα 0 βαθμοί.

Σε περίπτωση που μια ομάδα έχει δηλώσει συμμετοχή και αποχωρήσει πρόωρα από το τουρνουά, παραμένουν ισχυρά τα αποτελέσματα που σημειώθηκαν στους αγώνες που έδωσε μέχρι να αποχωρήσει, οι δε υπόλοιποι αγώνες της μέχρι τη λήξη του πρωταθλήματος κατακυρώνονται υπέρ των αντιπάλων ομάδων με τέρματα 1-0.

Σε περίπτωση που μια ομάδα έχει δηλώσει συμμετοχή, και έχει μπει στην κλήρωση των ομίλων, αλλά δεν παρουσιαστεί στο τουρνουά, τα αποτελέσματα κατακυρώνονται υπέρ των αντιπάλων ομάδων με τέρματα 1-0 (σε περίπτωση μη συμμετοχής άλλης ομάδας στον όμιλο).

Σε περίπτωση που κάποιοι όμιλοι έχουν μικρότερο αριθμό ομάδων μπορεί να γίνεται ανάλογος συνδυασμός των ομάδων που συμμετέχουν στους ομίλους με τον μικρότερο αριθμό για την πραγματοποίηση ισάριθμων παιχνιδιών από όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στην προκριματική φάση (π.χ. οι όμιλοι των 3 ομάδων θα μπορούν να λειτουργούν και ενιαία έτσι ώστε να μην έχει ρεπό καμία ομάδα και για να μη συμμετέχουν στο πρωτάθλημά μας ομάδες εκτός συναγωνισμού).

Στην ισοβαθμία δύο η περισσοτέρων ομάδων ισχύουν κατά σειρά:

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο ομάδων στον ίδιο όμιλο μετράει:

Α) Το αποτέλεσμα του μεταξύ τους αγώνα.

( Σε περίπτωση που η μεταξύ τους αναμέτρηση έληξε ισόπαλη)

Β) Η διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα στην τελική βαθμολογία

Γ) Η καλύτερη επίθεση Δ) Η καλύτερη άμυνα

Ε) Κλήρωση

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ τριών ή περισσοτέρων ομάδων στον ίδιο όμιλο:

διαμορφώνεται ειδικός βαθμολογικός πίνακας με τις ομάδες   που ισοβάθμησαν και η κατάταξη των ομάδων γίνεται με τα εξής κριτήρια:

Α) Τους βαθμούς που συγκέντρωσαν στους μεταξύ τους αγώνες.

Β) Η διαφορά τερμάτων στους μεταξύ τους αγώνες.

Γ) Την καλύτερη επίθεση στους μεταξύ τους αγώνες.

Δ) Την καλύτερη άμυνα στους μεταξύ τους αγώνες.

Ε) Κλήρωση.

Για τις καλύτερες δεύτερες:

διαμορφώνεται ειδικός βαθμολογικός πίνακας με τις ομάδες που τερμάτισαν στην δεύτερη θέση του κάθε ομίλου και η κατάταξη των ομάδων γίνεται με τα εξής κριτήρια:

Α) Τους βαθμούς που συγκέντρωσε η κάθε ομάδα στην τελική βαθμολογία .

Β) Την καλύτερη διαφορά τερμάτων στην τελική βαθμολογία.

Γ) Την καλύτερη επίθεση. Δ) Την καλύτερη άμυνα.

Ε) Κλήρωση.

Συναποφασίστηκε πως στην περίπτωση που οι ομάδες σε κάποιο όμιλο, λόγω ακύρωσης της τελευταίας στιγμής και με δεδομένο ότι δεν θα μπορέσει να διορθωθεί η κατάσταση με κλήρωση την ημέρα έναρξης του πρωταθλήματος, να μη λαμβάνεται υπόψη στη βαθμολογία, μεταξύ των ομάδων που θα καταλάβουν τη δεύτερη θέση, οι αγώνες που έχουν δώσει με την τελευταία ομάδα του ομίλου τους, έτσι ώστε όλες οι ομάδες να έχουν βαθμολογηθεί με τον ίδιο αριθμό αγώνων.

Στην προημιτελική, ημιτελική και τελική φάση, σε περίπτωση ισοπαλίας αγώνα ακολουθεί η διαδικασία ανάδειξης νικήτριας ομάδας με πέναλτι, (πέντε για την κάθε ομάδα).

8.- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

Ορίζεται συντονιστική επιτροπή διοργάνωσης από τον/τα Δ.Σ. του/των ΣΕΠΕ που αναλαμβάνει/ουν τη διοργάνωση του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, η οποία θα συνεργάζεται με την εκλεγμένη Οργανωτική Επιτροπή, για:

        Οργανωτικά θέματα -Θέματα Εσωτερικού κανονισμού-Θέματα Διεξαγωγής και

           Πραγματοποίησης του πρωταθλήματος

Πρόγραμμα κάθε αγωνιστικής (γήπεδο - ημέρα - ώρα - διαιτησία - ιατρό -

παρατηρητή).

Αποτελέσματα αγώνων - βαθμολογίες - ποινολόγιο - σκόρερ φημερίδα-

ιστοσελίδα).

Αρχείο Φ.Α. - εκθέσεων παρατηρητών αγώνων - ποινολογίων και εφημερίδας.

Παραλαβή ενστάσεων - αναβολών κλπ.

Επισημάνθηκε πως όλα τα παραπάνω είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα της διοργανώτριας ομάδας η οποία πάντα θα πρέπει να διαβουλεύεται και να συναποφασίζει με την Οργανωτική Επιτροπή και τελικά όλα αυτά θα τελούν υπό την έγκριση και αποδοχή των Ομοσπονδιών Δ.Ο.Ε.-Π.Ο.Ε.Δ..

Το βράδυ της κεντρικής εκδήλωσης θα πραγματοποιείται συνάντηση μεταξύ των Διοργανωτών Δ.Ο.Ε.-Π.Ο.Ε.Δ. και των υπευθύνων των ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα για τη συζήτηση οργανωτικών και λειτουργικών θεμάτων διεξαγωγής του Πρωταθλήματος.

9.- ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Α. Πλαστοπροσωπία

Μηδενισμός ομάδας στο συγκεκριμένο παιχνίδι με σκορ 1-0.

Β. Αντικανονική συμμετοχή αθλητή

εν έχει δηλωθεί στο φύλλο αγώνα και χωρίς δελτίο) Μηδενισμός ομάδας στο συγκεκριμένο με σκορ 1-0.

Για αντικανονική συμμετοχή αθλητή η ομάδα χάνει το συγκεκριμένο αγώνα με σκορ 1-0. Οι κίτρινες κάρτες δεν υπολογίζονται.

Η δεύτερη κίτρινη στον ίδιο αγώνα συνεπάγεται αποβολή και η ομάδα θα αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο.

Ομάδα παίκτης μεμονωμένα) που θα δημιουργήσει εκτεταμένα επεισόδια - συμπλοκές - σύρραξη και θα προσβάλει το χώρο, διαγράφεται οριστικά και αμετάκλητα από τη συμμετοχή του σε επόμενες διοργανώσεις του συγκεκριμένου πρωταθλήματος, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Ο αθλητής που αποβάλλεται είτε με δύο κίτρινες κάρτες είτε με απευθείας κόκκινη έχει δικαίωμα να αγωνισθεί στον επόμενο αγώνα. Οι διαιτητές πρέπει να βρίσκονται στο γήπεδο 3 πριν την έναρξη του αγώνα, ντυμένοι ανάλογα και σε συνεργασία με τον παρατηρητή και τους αρχηγούς των ομάδων είναι υπεύθυνοι, για τον χρόνο έναρξης και λήξης του αγώνα μέσα στα πλαίσια του ωραρίου και εφαρμογής του εσωτερικού κανονισμού. Για την διεξαγωγή και διακοπή ή όχι ενός αγώνα, υπεύθυνος είναι μόνο ο διαιτητής (ακαταλληλότητα γηπέδου, κλπ).

10.- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Έργο του παρατηρητή αγώνα που υποχρεούται να ορίσει ο διοργανωτής σύλλογος, είναι η ομαλή διεξαγωγή του αγώνα στο χώρο που περιβάλλεται από την εσωτερική περίφραξη του γηπέδου καθώς και στα αποδυτήρια με εξαίρεση τον αγωνιστικό χώρο. Έχει θεωρημένη κατάσταση των αγωνιζομένων ομάδων (φωτοτυπία). Λαμβάνει υποχρεωτικά τα δελτία των ομάδων πριν την έναρξη του αγώνος, τα οποία παραδίδει στις ομάδες μετά την έξοδο των ομάδων από τις εγκαταστάσεις (όχι με την λήξη του αγώνα).

Έχει έντυπα Φ. Α. της διοργανώτριας και συντάσσει το Φύλλο αγώνος σύμφωνα με το παρόντα κανονισμό, με την βοήθεια των υπευθύνων των 2 ομάδων (αριθμός - όνομα - υπογραφές) πριν την έναρξη του αγώνος, συντάσσει έκθεση παρατηρητή υποχρεωτικά στο τέλος κάθε αγώνα, συνεργάζεται με τους διαιτητές και τους αρχηγούς των ομάδων για οποιοδήποτε θέμα και το όνομα του αναγράφεται στο φύλλο αγώνος. Ο παρατηρητής του αγώνα είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το Φ. Α. στην Οργανωτική Επιτροπή. Μετά το τέλος του αγώνα παίρνει δηλώσεις από έναν αθλητή κάθε ομάδας υποχρεωτικά για   τον τύπο και φροντίζει για φωτογραφικό υλικό των ομάδων και των αγώνων. Σε περίπτωση απουσίας του, χρέη παρατηρητή αναλαμβάνει σε συνεννόηση ένας εκ των δύο εκπροσώπων των ομάδων που αγωνίζονται.

11.- ΙΑΤΡΟΣ-ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Υποχρεούται να είναι στο γήπεδο (πάγκο διαιτητών - παρατηρητή), καθ όλη την διάρκεια του αγώνα (και στο ημίχρονο) και να είναι σε ετοιμότητα να παράσχει τις υπηρεσίες του σε κάθε περίπτωση, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου με το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό. Σε περίπτωση απουσίας του, αναζητείται αν υπάρχει στο χώρο άλλος με ειδικότητα ιατρού και διεξάγεται κανονικά ο αγώνας. Αν δεν βρεθεί ιατρός, ο αγώνας αναβάλλεται.

12.- ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Έμφαση στην παρουσία διαιτητών σε κάθε αγώνα.

Με φροντίδα των διοργανωτών να βιντεοσκοπείται ο κάθε αγώνας. Να αναλαμβάνει κάποιος επαγγελματίας τη βιντεοσκόπηση των αγώνων.

Μέριμνα έτσι ώστε να εξασφαλιστούν ξενοδοχεία σε προσιτές τιμές για τις αποστολές και να γνωστοποιηθούν έγκαιρα στους ενδιαφερόμενους.

Κάτι ανάλογο θα συμβεί και με τα καταστήματα εστίασης, με ειδικές τιμές κατά τη διάρκεια του τουρνουά για τα μέλη των αποστολών.

Να τεθούν επίσης ποιοτικά στάνταρ στα της καθιερωμένης δεξίωσης.

Επίσης να δοθεί σημασία στο τελετουργικό το οποίο να είναι υποχρεωτικό για κάθε αγώνα και να ενημερωθούν σχετικά οι διαιτητές.

Το τελετουργικό έγκειται στα εξής:

Ταυτόχρονη επίσημη είσοδος των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο

Κανονική παράταξη των ομάδων στο κέντρο του γηπέδου και χαιρετισμός. Ανταλλαγή λαβάρων ή αναμνηστικών μεταξύ των δύο αρχηγών. Φωτογράφηση των δύο ομάδων με τους διαιτητές.

Χαιρετισμός χειραψία των ομάδων.

Χειραψία των δύο προπονητών πριν και μετά τον αγώνα και αν είναι δυνατόν και μεταξύ των αθλητών.

Χαιρετισμός των φιλάθλων μετά το τέλος του αγώνα.

Επίσης αρχηγός ομάδας που τιμωρείται για πειθαρχικό παράπτωμα (έντονη διαμαρτυρία, ανάρμοστη συμπεριφορά, αντιαθλητικό αντισυναδελφική αντίδραση) να του στερείται το δικαίωμα να είναι και πάλι αρχηγός της ομάδας καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά.

Το τελικό σχέδιο της προκήρυξης έχει το χαρακτήρα κανονισμού που θα δεσμεύει απόλυτα τους εκάστοτε διοργανωτές και τις ομάδες που συμμετέχουν. Κάθε παρέκκλιση συνιστά ακύρωση και οφείλει η διοργανώτρια αρχή και οι ομάδες να συμμορφώνονται με τον κανονισμό.

Για οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση του παρόντος εσωτερικού κανονισμού αρμόδιο όργανο είναι η γενική Συνέλευση των ΣΕΠΕ-Ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, κατόπιν προτάσεων-εισηγήσεων της Οργανωτικής Επιτροπής. Για κάθε αλλαγή μέρους του κανονισμού θα πρέπει να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των δύο τρίτων των εκπροσώπων των ΣΕΠΕ που συμμετέχουν στο Πανελλήνιο – Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, ΣΕΠΕ, με την ονομασία ΑΚΡΙΤΙΔΕΙΑ.

Σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να γίνει δεκτή αλλαγή η διαφοροποίηση που αλλοιώνει τη φυσιογνωμία, τους στόχους και το νόημα του τουρνουά τα οποία είναι η σύσφιξη σχέσεων, το πνεύμα συναδελφικότητας και η ανάδειξη του πνεύματος που διέπει εκπαιδευτικούς.

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ