ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ για ΔΟΕ

ΜΑΪΟΣ 2024

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ για

Δ.Σ. 2023

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ για ΔΟΕ

2022

ΨΗΦΙΣΑΝ 528 486 520
ΕΓΚΥΡΑ 522 479 514
ΑΚΥΡΑ/ΛΕΥΚΑ 6 7 6
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 225 (42,61%)                                 2 αντιπρόσωποι 184 (37,86 %) 139 (26,73%)                             2 αντιπρόσωποι
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ 187 (35,41%)                                 2 αντιπρόσωποι 198 (40,74 %) 172 (33,07 %)                       2 αντιπρόσωποι
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 41 (7,76%)                                       1 αντιπρόσωπος 22 (4,52 %) 31 (5,96 %)                             0 αντιπρόσωποι
ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΚΤΥΟ 37 (7,00%)                                 0 αντιπρόσωποι 33 (6,79 %) 55 (10,57 %)                        0 αντιπρόσωποι
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 32 (6,06%)                                     0 αντιπρόσωποι 24 (4,93 %) 50 (9,61 % )                             0 αντιπρόσωποι
ΔΗΣΥ ___ 18 (3,70 %) 67 (12,88 %)                           1 αντιπρόσωπος