Παλλήνη 29-5-2024                                                     προς
                                            Αρ. Πρ. 40                                                      όλους τους συναδέλφους
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Τα Δ.Σ. των Ομοσπονδιών Ελλάδας και Κύπρου (Δ.Ο.Ε.-Π.Ο.Ε.Δ.) σε συνεργασία με τους Συλλόγους
Εκπαιδευτικών Π.Ε., συνδιοργανώνουν το Πανελλήνιο-Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, Συλλόγων
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με την ονομασία ΑΚΡΙΤΙΔΕΙΑ, έχοντας την ευθύνη της
οργανωτικής, θεσμικής και οικονομικής διεξαγωγής του. Με ομόφωνη απόφαση της Οργανωτικής
Επιτροπής, το 25ο Πανελλήνιο-Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, Συλλόγων Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με τη ονομασία 25α «Ακριτίδεια», θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της
Καβάλας, από τις 2-6 Ιουλίου 2024 (επισυνάπτεται ο εσωτερικός κανονισμός του Πρωταθήματος).
Ο σύλλογός μας καλεί τα ενδιαφερόμενα μέλη του όπως δηλώσουν συμμετοχή μέχρι το αργότερο Δευτέρα
3 Ιουνίου στον υπεύθυνο της ομάδας, ταμία του Συλλόγου, Ευθύμιο Χασιώτη (τηλ. 6943968536).
 
Από το ΔΣ