Άγγελος Πούλος

E-mail: poulos.agg@gmail.com - https://www.facebook.com/poulos.agg

Τηλ :6932250073

Γιάννης Ρούπας

E-mail: groyp@sch.gr - https://www.facebook.com/giannis.roupas.3

Τηλ: 6945990525

6-9-2020

Δημιουργία ομάδων σχολείων για τη δήλωση προτίμησης για όλες τις ειδικότητες – Πως τοποθετούνται οι εκπαιδευτικοί στο Ολοήμερο

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Οι θέσεις μας στις συνεδριάσεις του ΠΥΣΠΕ είναι πάντα εναρμονισμένες με τα αιτήματα των Συναδέλφων και τις θέσεις του Κλάδου. ‘Έχουμε επανειλημμένα ζητήσει από τη Δ/νση ΠΕ Αν. Αττικής και επιβλέπουμε να γίνονται σεβαστές όλες οι διαδικασίες, ώστε να μην αδικηθεί κανένας Συνάδελφος αναπληρωτής.

Παρουσιάστηκε το φαινόμενο να ζητηθεί από Συναδέλφους αναπληρωτές να δηλώσουν θέσεις προτίμησης χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται προηγουμένως.

Για τον λόγο αυτό δημοσιοποιούμε και πάλι τις θέσεις μας όπως έχουν ήδη κατατεθεί στο ΠΥΣΠΕ και απαιτούμε :

Τη δημιουργία ομάδων για τους αναπληρωτές ΠΕ 06 ,ΠΕ11, ΠΕ 86 μετά τη συμπλήρωση ωραρίου των εκπ/κών της διάθεσης και την τοποθέτηση των αποσπασμένων των ίδιων ειδικοτήτων. Σε διαφορετική περίπτωση οι αναπληρωτές είναι αδύνατο να έχουν όλα τα κενά μπροστά τους.

Επίσης, και για όλους τους Συναδέλφους όλων των ειδικοτήτων (μόνιμων και αναπληρωτών) που δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου σ΄ ένα μόνο σχολείο, θα πρέπει να δημιουργηθούν έγκαιρα ομάδες όμορων σχολείων τις οποίες θα μπορούν να δηλώνουν ώστε να συμπληρώνουν το ωράριό τους στην ομάδα αυτή, χωρίς να χρειάζεται να διανύουν μεγάλες αποστάσεις και για να υπάρχει διαφάνεια και δικαιοσύνη και δίκαιες τοποθετήσεις σύμφωνα με τη μοριοδότηση του καθενός. Οι ομάδες σχολείων, αφού εγκριθούν από το ΠΥΣΠΕ, να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Δ/νσης. 

Να δοθούν προς αναπλήρωση όλα τα κενά στους Συναδέλφους αναπληρωτές όλων των ειδικοτήτων.

Με αφορμή ερωτήματα που δεχθήκαμε από συναδέλφους για το ποιοι εκπαιδευτικοί και μια ποια διαδικασία τοποθετούνται στο Ολοήμερο σχολείο σας κάνουμε γνωστά τα παρακάτω :

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων είναι το κυρίαρχο, μοναδικό και αποκλειστικό όργανο,  και κανείς άλλος, που θα αποφασίσει για τους συνάδελφους που θα διδάσκουν ή θα συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο ή θα έχουν την ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος. 

ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ