Άγγελος Πούλος

E-mail: poulos.agg@gmail.com

https://www.facebook.com/poulos.agg

Τηλ :6932250073

Γιάννης Ρούπας

E-mail: groyp@sch.gr

https://www.facebook.com/giannis.roupas.3

Τηλ: 6945990525

28-6-2020

40ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Οι αποφάσεις του υπηρεσιακού συμβουλίου (ΠΥΣΠΕ) στη  συνεδρίαση της Τρίτης 23/6/2020.

Η θέση μας για την  ίδρυση παραρτημάτων Νηπιαγωγείων

 

Στη συνεδρίαση του υπηρεσιακού συμβουλίου την Τρίτη 23/6/2020 συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα παρακάτω :

1ο θέμα

Τροποποιήθηκε η ώρα έναρξης και λήξης λειτουργίας του 2ου Δ.Σ. Αυλώνας.

2ο θέμα

Υπήρξε θετική γνωμοδότηση άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στο σύνολο των αιτούντων συναδέλφων.

3ο θέμα

Υπήρξε θετική γνωμοδότηση χορήγησης συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών σε 4 συναδέλφους, ενώ απορρίφθηκε σε 4 άλλους συναδέλφους λόγω έλλειψης των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

4ο θέμα

Υπήρξε εισήγηση για ίδρυση παραρτημάτων Ν/γείων όπου έγινε αποδεκτή κατά πλειοψηφία 4-1. Η θέση μας ήταν αρνητική σύμφωνα με τη δήλωση που ακολουθεί :

Η θέση μας για τη δημιουργία παραρτημάτων για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής όπως κατατέθηκε στο ΠΥΣΠΕ:

Θεωρούμε αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα όλων των παιδιών της προσχολικής ηλικίας να φοιτούν στο δημόσιο νηπιαγωγείο. Η νομοθέτηση της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης με το άρθρο 33 του νόμου 4521/2018, σε βάθος τριετίας, σηματοδότησε  μία σημαντική εξέλιξη που ήταν αποτέλεσμα χρόνιων  διεκδικήσεων και αγώνων του κλάδου μας.

Όμως, η προχειρότητα  με τον οποίο  θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική δίχρονη προσχολική  εκπαίδευση και στη συνέχεια ο τρόπος που υλοποιείται από τους Δήμους,  δεν αποτρέπει το νηπιαγωγείο από παλιούς και νέους κινδύνους. Κι αυτό διότι δεν προβλέφθηκε,  παρά τις  αυξημένες ανάγκες,  ο απαραίτητος σχεδιασμός ακόμη και από τους Δήμους οι οποίοι συμφώνησαν στην εφαρμογή της άμεσα. Η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή  θα έπρεπε  να εφαρμοστεί άμεσα σε όλη την επικράτεια με ευθύνη της πολιτείας, με τη διάθεση ανάλογων πιστώσεων, με τη δημιουργία κατάλληλων κτηριακών υποδομών, με την ίδρυση νέων νηπιαγωγείων  και με μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. Οι Δήμοι θα έπρεπε να κάνουν έγκαιρα όλες τις απαραίτητες ενέργειες που τους αναλογούν ώστε όλα τα προνήπια να φοιτήσουν στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο.

Δυστυχώς τίποτε από όλα τα παραπάνω δεν έγινε. Αποτέλεσμα ήταν να μην αποφευχθεί  την τελευταία στιγμή, ακόμη και τρία χρόνια μετά τη θεσμοθέτηση,  η λειτουργία τμημάτων κάποιων Νηπιαγωγείων σε παραρτήματα.  Η λειτουργία Νηπιαγωγείων σε παραρτήματα υποβαθμίζει ουσιαστικά την παρεχόμενη εκπαίδευση και δημιουργεί επιπλέον προβλήματα στα παιδιά, στους γονείς  στους εκπαιδευτικούς και γενικότερα σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία.

Στο πλαίσιο της γενίκευσης της δίχρονης προσχολικής αγωγής δεν αποδεχόμαστε πρόχειρες αλλά μόνο ουσιαστικές και με κατάλληλο σχεδιασμό λύσεις για την ομαλή λειτουργία νηπιαγωγείων αλλά και των δημοτικών σχολείων του τόπου μας.

 

Παρακαλούμε πολύ τους Δ/ντες-ντριες και Πρ/νους-νες να προωθούν στους συναδέλφους-ισσες, μέσω e-mail, τα ενημερωτικά μας, γιατί πρόκειται για έγγραφα που περιέχουν πληροφορίες, μεταξύ άλλων, για τις υπηρεσιακές μεταβολές που αφορούν όλους τους συναδέλφους, πληροφορίες που αφορούν τη λειτουργία του ΠΥΣΠΕ και σχετίζονται με τον θεσμικό ρόλο του αιρετού μέσα σε αυτό.

 

ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ