Άγγελος Πούλος

E-mail: poulos.agg@gmail.com

Τηλ :6932250073

Γιάννης Ρούπας

E-mail: groyp@sch.gr - https://www.facebook.com/giannis.roupas.3

Τηλ: 6945990525

6-6-2020

39ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ Πέμπτης 4-6-2020

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής, την Πέμπτη 4-6-2020, συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα εξής:

Θέμα 1ο

Ολοκληρώθηκαν οι μεταθέσεις-οριστικές τοποθετήσεις Β΄ και Γ ΄φάσεων.

Θέμα 2ο

Απορρίφθηκε αίτημα Συναδέλφων για αμοιβαία μετάθεση, γιατί δεν πληρούσαν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.

Θέμα 3ο

Υπήρξε θετική γνωμοδότηση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε αιτούσα Συναδέλφισσα.

Θέμα 4ο

Υπήρξε θετική γνωμοδότηση χορήγησης συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο σύνολο των αιτήσεων.

Θέμα 5ο

Έγιναν τροποποιήσεις τοποθέτησης Συναδέλφων μετά από αίτησή τους.

Σύγκλιση Συλλόγου Διδασκόντων

 Ύστερα από πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες από Συναδέλφους  διάφορων Σχολικών Μονάδων για τη σύγκληση του Συλλόγου Διδασκόντων αλλά και τη θεματολογία του, σας ενημερώνουμε ότι:

1. Έκτακτες συνεδριάσεις του Σ.Δ. συγκαλούνται για συγκεκριμένα θέματα:

Α) Ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή και

Β) ]Ύστερα από γραπτή αίτηση

 προς τον Δ/ντή τουλάχιστον από το ένα τρίτο των μελών του συλλόγου, στην οποία αναγράφονται το θέμα ή τα θέματα.

 2. Οι έκτακτες συνεδριάσεις του Σ.Δ. μπορούν να πραγματοποιούνται και με προφορική ειδοποίηση χωρίς να υπόκεινται σε χρονικούς περιορισμούς ως προς τη σύγκλισή τους.

 3. Για τον χρόνο πραγματοποίησης τακτικής συνεδρίασης  και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης τα μέλη λαμβάνουν γνώση 2 ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα σύγκλισης του συλλόγου σε συνεδρίαση. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται με ανάρτηση της πρόσκλησης στον πίνακα ανακοινώσεων του διδακτικού προσωπικού του σχολείου.

 4. Δε συγκαλείται συνεδρίαση του Σ.Δ. αν τα θέματα που προτείνονται ανήκουν, σύμφωνα με τον νόμο, στη αποκλειστική αρμοδιότητα του Δ/ντή-ντριας ή άλλου σχολικού φορέα ή όταν δεν είναι σύννομα.

 5. Δε μεταφέρονται προσωπικές αντιπαραθέσεις μεταξύ εκπ/κών ως θέμα σε Σ.Δ., γιατί τότε θα λειτουργούσε ως λαϊκό δικαστήριο.  

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σας καλούμε να συμμετέχουμε ΜΑΖΙΚΑ-ΕΝΩΤΙΚΑ-ΜΑΧΗΤΙΚΑ στην απεργιακή κινητοποίηση της Τρίτης 9/6 και στα συλλαλητήρια ενάντια στην ψήφιση του πολυνομοσχεδίου:

ü  Τρίτη 9 Ιουνίου στις 13.00 (ημέρα συζήτησης του πολυνομοσχεδίου στη Βουλή)

ü  Τετάρτη 10 Ιουνίου, συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο στα προπύλαια στις 7 το απόγευμα (ημέρα ψήφισης του πολυνομοσχεδίου στη Βουλή)

ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ