Άγγελος Πούλος

E-mail: poulos.agg@gmail.com

Τηλ :6932250073

Γιάννης Ρούπας

E-mail: groyp@sch.gr - https://www.facebook.com/giannis.roupas.3

Τηλ: 6945990525

 

                                     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 2 του Ν. 2690/99, καλείστε στη συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. που θα γίνει στις 4-6-2020 ημέρα Πέμπτη    και ώρα 12.15 μμ   στα Γραφεία της Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (Λ. Λαυρίου 150 & Ανδρίκου 4, Γλυκά Νερά) μέσω τηλεδιάσκεψης, κατά τα οριζόμενα στην από 25-2-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και στις συναφείς Υπουργικές Αποφάσεις , με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο:Μεταθέσεις- Οριστικές τοποθετήσεις Β΄ Φάση.

Θέμα2ο: Μεταθέσεις- Οριστικές τοποθετήσεις Γ΄ Φάση.

Θέμα3ο: Αμοιβαίες Μεταθέσεις (εντός ΠΥΣΠΕ).

Θέμα 4ο: Γνωμοδότηση χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

Θέμα 5ο: Γνωμοδότηση χορήγησης συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Θέμα 6ο: Τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών.

Παρακαλούμε τα τακτικά μέλη να ενημερώσουν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά σε περίπτωση που αδυνατούν να παραστούν στη συνεδρίαση.           

            Η Πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ                         

                  Ξυθάλη Βασιλική