Άγγελος Πούλος

E-mail: poulos.agg@gmail.com

Τηλ :6932250073

Γιάννης Ρούπας

E-mail: groyp@sch.gr - https://www.facebook.com/giannis.roupas.3

Τηλ: 6945990525

14-1-2020

33ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ Δευτέρας 13-1-2020

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής, τη Δευτέρα 13-1-2020, συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα εξής:

Θέμα 1ο

Πραγματοποιήθηκαν τροποποιήσεις τοποθετήσεων Συναδέλφων, σύμφωνα με αίτησή τους, μετά από επιστροφές Συναδέλφων από διάφορες άδειες.

Θέμα 2ο

Απορρίφθηκε ένσταση Συναδέλφου λόγω ελλιπών στοιχείων.

Θέμα 3ο

Ανατέθηκαν προσωρινά σε Συναδέλφισσα  καθήκοντα Προϊσταμένης στο 2ο Νηπ/γείο Αχαρνών, μετά από μακροχρόνια απουσία της Προϊσταμένης.

Θέμα 4ο

Ανατέθηκε υπερωριακή απασχόληση για κατ’ οίκον διδασκαλία σε Συνάδελφο του 5ου Δ.Σ. Γέρακα.

Θέμα 5ο

Υπήρξε θετική γνωμοδότηση άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στο σύνολο των Συναδέλφων εκτός από δύο που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

Θέμα 6ο

Υπήρξε θετική γνωμοδότηση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο σύνολο των Συναδέλφων.

Θέμα 7ο

Αναγνωρίσθηκε η προϋπηρεσία Συναδέλφου μισθολογικά και απορρίφθηκε αντίστοιχα η ίδια προϋπηρεσία βαθμολογικά λόγω μη συνάφειας του αντικειμένου.

Θέμα 8ο

Ορίστηκαν υπεύθυνοι στις ΔΥΕΠ Ανατολικής Αττικής.

ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ