Άγγελος Πούλος

E-mail: poulos.agg@gmail.com

Τηλ :6932250073

Γιάννης Ρούπας

E-mail: groyp@sch.gr

Τηλ: 6945990525

13-10-2019

26ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ Πέμπτης 10-10-2019

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής, την Πέμπτη 10-10-2019, συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα εξής:

Θέμα 1ο

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού μετά τις συνεντεύξεις των δύο υποψήφιων. Τη θέση κατέλαβε ο Συνάδελφος Κυριάκης Βάιος.

Θέμα 2ο

Μονιμοποιήθηκε Συνάδελφος εκ/κός, όπως προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο, μετά από τα δύο έτη δόκιμης περιόδου.

Θέμα 3ο

Επανατοποθετήθηκαν οι εκ/κοί Ειδικής Αγωγής Β΄ φάσης, λόγω λάθους που είχε παρουσιαστεί στη σειρά του πίνακα με ευθύνη της διοίκησης.

Θέμα 4ο

Εγκρίθηκαν κατ' οίκον διδασκαλίες σε μαθητές των 2ου Νηπ/γείου Λαυρίου,2ου Δ.Σ. Κρυονερίου και Δ.Σ. Αγ. Μαρίνας Ν. Μάκρης.

Θέμα 5ο

Υπήρξε θετική γνωμοδότηση χορήγησης συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο σύνολο των Συναδέλφων.

Θέμα 6ο

Υπήρξε θετική γνωμοδότηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στο σύνολο των Συναδέλφων εκτός ενός, που δεν πληρούσε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Θέμα 6ο

Αποφασίστηκε η προσωρινή ανάθεση καθηκόντων Υποδιευθύντριας στο 3ο Δ.Σ. Καλυβίων στη Συνάδελφο Κουρέτα και στο 11ο Δ.Σ. Αχαρνών στη Συνάδελφο Σαρρή Δήμητρα. Επίσης, ανατέθηκαν χρέη Προϊσταμένης στο 6ο Νηπιαγωγείο Αρτέμιδας στη συνάδελφο Μανώλη Φωτεινή.

Θέμα 7ο

Εγκρίθηκε η συμπλήρωση ωραρίου των εκ/κών ΠΕ05 και ΠΕ07.

Θέμα 8ο

Πραγματοποιήθηκαν βελτιώσεις-επανατοποθετήσεις ωρών Συναδέλφων μετά από αίτησή τους.

ü  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Το ΠΥΣΠΕ με διευρυμένη σύνθεση, ως Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης, τοποθέτησε ως Υποδιευθυντές: στο 1ο ΔΣ Κιτσίου τη Συνάδελφο Γκαργκουλά Μερόπη και στο 2ο ΔΣ Κορωπίου τον Συνάδελφο Παπαδόπουλο Αλέξιο.

  • ‘Ολες οι αιτήσεις Θεραπείας-Βελτίωσης θέσης και αμοιβαίας απόσπασης που έχουν κατατεθεί θα εξεταστούν σε επόμενο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Σχετικά :

 

ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ