Άγγελος Πούλος
E-mailpoulos.agg@gmail.com
Τηλ :6932250073
 
Γιάννης Ρούπας
E-mail:groyp@sch.gr
Τηλ: 6945990525
 
20-3-2019
9ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ Τρίτης 12-3-2019

 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
 
Από την πρώτη στιγμή που με τη δική σας στήριξη συμμετέχουμε ως αιρετοί στο ΠΥΣΠΕ Αν. Αττικής, έχουμε αρχίσει να κάνουμε πράξη όλα όσα έχουμε καταθέσει στις προτάσεις μας απέναντί σας. Είμαστε στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, για να εκπροσωπούμε το σύνολο των Συναδέλφων πέρα και ανεξάρτητα απ’ οτιδήποτε. Για μας υπάρχουν μόνο Συνάδελφοι, ούτε ψηφοδέλτια τα οποία εκπροσωπούμε ούτε τίποτα. Είμαστε στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, για να είμαστε το μάτι και το αυτί το δικό σας, του κάθε Συναδέλφου.
Από την πρώτη στιγμή φροντίζουμε να υπάρχει πλήρη ενημέρωση και διαφάνεια σε όλα. Τόσο για τα θέματα που συζητούνται κάθε φορά, όσο και για το τι ακριβώς γίνεται και τι αποφασίζεται στο κάθε συμβούλιο ξεχωριστά. Δεν υπάρχουν θέματα που είναι λιγότερο ή περισσότερο σοβαρά, από τη στιγμή που το καθένα αγγίζει ξεχωριστά σε ατομικό επίπεδο τον κάθε Συνάδελφο.
Για όσους βιάζονται ήδη και ξεκίνησαν τις καταγγελίες, προφανώς διότι είχαν συνηθίσει να βρίσκονται για χρόνια στη Δ/νση, έχουμε να συστήσουμε υπομονή. Όπως ξεκινήσαμε έτσι θα συνεχίσουμε, και με περισσότερη ένταση, τον δρόμο της καθαρής εκπροσώπησής σας, των ξεκάθαρων θέσεων και της πλήρης ενημέρωσης όλων. Να είστε βέβαιοι πως, αν καμιά φορά,  υπάρχει η οποιαδήποτε καθυστέρηση στις ενημερώσεις, αυτό θα οφείλεται σε παράγοντες που δεν εξαρτώνται από μας.
 
Σε ό, τι αφορά τη συνεδρίαση στις 12-3 για «τον προσδιορισμό, της οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού της διεύθυνσης ΠΕ Ανατολικής Αττικής».
 
H οργανική σύνθεση διδακτικού προσωπικού που τέθηκε υπόψη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου από τη διεύθυνση Π.Ε Ανατολικής Αττικής είναι ένα γεγονός αδιαμφισβήτητο, γιατί αποτελεί την παρούσα εικόνα της περιοχής (η οποία δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και δε μας βρίσκει σύμφωνους σε καμία περίπτωση)  αυτό και τίποτε άλλο, πριν τις αποφάσεις ίδρυσης νέων σχολικών μονάδων και νέων οργανικών θέσεων από το Υπουργείο.   Έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω, υπήρξε θετική ψήφος σε κάτι που αποτελεί την αποτύπωση της κατάστασης, σε μια πραγματικότητα, όπως έχει αυτή τη στιγμή αποκλειστικά και μόνο και τίποτα παραπάνω. Σε καμία περίπτωση αυτό δε μας ικανοποιεί, θέση η οποία αναπτύχτηκε με καθαρότητα στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
Πιο συγκεκριμένα, όπως και συνοπτικά είχαμε αναφέρει σε προηγούμενο ενημερωτικό ενόψει της παρούσης αναλυτικής ενημέρωσης, υπάρχει αδήριτη ανάγκη ίδρυσης νέων σχολικών μονάδων και νέων οργανικών θέσεων για όλες τις ειδικότητες όπως προκύπτει από τον πίνακα και που ακολουθεί. Δεν απεμπολούμε το δικαίωμα μας, το δικαίωμα όλων των Συναδέλφων,  για τη διεκδίκηση και την κάλυψη μέχρι και της τελευταίας οργανικής θέσης που έχει ανάγκη η Ανατολική Αττική.
Θα πρέπει να ιδρυθούν και να αποδοθούν οργανικές θέσεις για όλους τους Συναδέλφους που βρίσκονται στη διάθεση και κάθε χρόνο αλλάζουν σχολείο, για όλες τις σχολικές μονάδες που η λειτουργικότητα είναι μεγαλύτερη από την οργανικότητα και να σταματήσει ο στραγγαλισμός και ο περιορισμός των θέσεων διδακτικού προσωπικού που επιχειρείται από Υπουργείο-Περιφέρεια-Διεύθυνση με τα πληθωρικά τμήματα και με τους γνωστούς τρόπους. Είναι προφανές ότι όλα αυτά συνδέονται άμεσα με τις  μεταθέσεις και τις θέσεις που θα προκύψουν για τους αναπληρωτές. Οι περιοριστικές πολιτικές που ακολουθούνται χρόνια τώρα και η μη ύπαρξη μόνιμων διορισμών, έχουν αποστεώσει την εκπαίδευση από προσωπικό με σοβαρές συνέπειες στους Συναδέλφους και στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Αυτή την περίοδο ολοκληρώνονται οι αιτήσεις των σχολικών μονάδων για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης, των οποίων ο ρόλος είναι καθοριστικός στην εκπαιδευτική διαδικασία, διότι τα προγράμματα που υλοποιούν οι Συνάδελφοι σ’ αυτά συμβάλλουν στην άμβλυνση των δυσκολιών και στην παροχή ίσων ευκαιριών όλων των μαθητών. Στηρίζουμε την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης σε κάθε σχολική μονάδα, την αποσύνδεση της παράλληλης στήριξης από την ύπαρξη Τ.Ε., απαιτούμε η Δ/νση να συμπεριλάβει όλες τις αιτήσεις των σχολικών μονάδων στην εισήγησή της και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να εγκρίνει όλες τις προτάσεις που θα κατατεθούν από τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία για την ίδρυση Τμημάτων Ένταξης.
Αυτά είναι αδιαπραγμάτευτα και κατατέθηκαν στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο με ξεκάθαρο τρόπο.
Εδώ να τονίσουμε πως η σύσταση νέων οργανικών θέσεων είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από την παρούσα καταγραφή της τωρινής οργανικότητας των σχολικών μονάδων και  δεσμευόμαστε, ως αιρετοί, ότι θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων για όλες τις ειδικότητες (κλασικό και ολοήμερο πρόγραμμα), σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων.
Επισυνάπτονται οι πίνακες που κατατέθηκαν στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο από τη Δ/νση.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 2018-2019
 
 
ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ