Άγγελος Πούλος
E-mail:poulos.agg@gmail.com
Τηλ :6932250073

 

 
Γιάννης Ρούπας
E-mail:groyp@sch.gr
Τηλ: 6945990525

 

 
 
Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής ( Τετάρτη 20-3-2019 )
 
Την Τετάρτη 20-3-2019, θα συνεδριάσει το ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
Θέμα 1ο  : Τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών.
Θέμα 2ο : Γνωμοδότηση χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
Θέμα 3ο :Ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης για κατ οίκον διδασκαλία σε
εκπαιδευτικό
Θέμα 4ο :Αναπλήρωση Υποδ/ντή στο 11 ο ΔΣ Αχαρνών.
Θέμα 5ο : Γνωμοδότηση χορήγησης συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
Θέμα 6ο : Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη βάσει του ν.4354/2015
Χορήγηση ΜΚ Αναπληρωτών
 
ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝx