Αριθμ.Πρωτ.: 75

11-9-2020

Δεν υπογράφουμε πρακτικά που παραβιάζουν τα δικαιώματά μας ούτε δεχόμαστε προφορικές εντολές

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσής μας και μετά από πολλά ερωτήματα συναδέλφων, σας διευκρινίζουμε ότι, το διδακτικό ωράριο του κάθε εκπαιδευτικού είναι καθορισμένο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας του κάθε εκπαιδευτικού.

Οποιαδήποτε εντολή για απασχόληση ή διδασκαλία μαθητών πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου θα πρέπει να γίνεται εγγράφως. Η έγγραφη εντολή από τον Δ/ντη του σχολείου για υπέρβαση ωραρίου, δίνει το δικαίωμα στον εκπαιδευτικό να διεκδικήσει χρηματική υπερωριακή αποζημίωση.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους

  1. Να μην υπογράφουν πρακτικά που περιέχουν αποφάσεις παραβιάζουν τα εργασιακά δικαιώματά τους
  2. Να μη δέχονται προφορικές εντολές και για οποιαδήποτε υπέρβαση του διδακτικού τους ωραρίου αλλά να ζητούν έγγραφη εντολή. 

Τέλος θα πρέπει να γνωρίζουν οι συνάδελφοι ότι ο σύλλογος θα είναι δίπλα τους με συνδικαλιστική και νομική κάλυψη.

Τα κενά στα σχολεία αντιμετωπίζονται μόνο με διορισμούς εκπαιδευτικών

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας

Κων/νος Βερέτσος                                     Σάββας   Σεχίδης