Αριθμ.Πρωτ.: 73

9-9-2020

Η πανδημία δεν θα αποτελέσει αφορμή απεμπόλησης των εργασιακών δικαιωμάτων μας (διδακτικού και εργασιακού ωραρίου)

Με αφορμή καταγγελίες μελών μας , ότι επιχειρείται παραβίαση του διδακτικού και εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών, από μικρή μερίδα διευθυντών για να «δείξουν» ότι παράγουν έργο», ξεκαθαρίζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα εξής :

  1. Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών καθορίζεται από τη νομοθεσία και είναι αδιαπραγμάτευτο. Ανάθεση διδακτικού έργου σε εκπαιδευτικό, μέσα στα πλαίσια των διδακτικών ωρών που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τον καθένα, ανεξαρτήτως ειδικότητας, κάνει ο Σύλλογος Διδασκόντων και όχι ο Διευθυντής. Η ανάθεση αυτή καταγράφεται στο πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων.
  2. Η οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης εκπαιδευτικού σε τμήμα , προσμετράται στο διδακτικό ωράριο και πρέπει να καταγράφεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου.
  3. Η οποιαδήποτε ανάθεση επιπλέον διδακτικού ωραρίου (υπερωρίες) είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του ΠΥΣΠΕ και θεωρείται υπερωριακή εργασία με την ανάλογη χρηματική αποζημίωση.
  4. Οι διευθυντές σχολικών μονάδων δεν έχουν καμία αρμοδιότητα ανάθεσης επιπρόσθετου διδακτικού έργου σε εκπαιδευτικούς
  5. Οι εκπαιδευτικοί να αρνούνται να εκτελούν προφορικές εντολές.
  6. Όποιος διευθυντής σχολικής μονάδας , δώσει γραπτή εντολή για επιπρόσθετο διδακτικό έργο σε εκπαιδευτικό, να γνωρίζει πως ο σύλλογος θα τον καταγγείλει ονομαστικά , θα καλύψει συνδικαλιστικά τον συνάδελφο και θα παρέχει κάθε νομική συνδρομή στον συνάδελφο για να διεκδικήσει την νόμιμη υπερωριακή χρηματική αποζημίωση .

Η πανδημία δεν θα αποτελέσει αφορμή απεμπόλησης των εργασιακών δικαιωμάτων μας. Ο εκπαιδευτικός παρέχει διδακτικό έργο και όχι φύλαξη , είναι απαράδεκτη και αντισυναδελφική συμπεριφορά ορισμένων διευθυντών σχολικών μονάδων να υποβιβάζουν το διδακτικό έργο των συναδέλφων τους σε μια απλή φύλαξη !

Το κράτος είχε και έχει τους πόρους αλλά και όλο τον χρόνο και τα μέσα να καλύψει τις επιπρόσθετες ανάγκες, που παρουσιάζονται με προσλήψεις εκπαιδευτικών .

Οι συνάδελφοι μέλη μας να μην διστάσουν να καταγγείλουν στον σύλλογο κάθε προσπάθεια παραβίασης του διδακτικού τους ωραρίου .

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας

Κων/νος Βερέτσος                                     Σάββας   Σεχίδης