7-7-2018

Αριθμ. Πρωτ. : 69

Να λειτουργήσει άμεσα η κατασκήνωση του Αγ. Ανδρέα του Υπουργείου Παιδείας στο Ζούμπερι

Στην Ν. Μάκρη και συγκεκριμένα στην περιοχή Ζούμπερι βρίσκεται η κατασκήνωση του Αγ. Ανδρέα του Υπουργείου Παιδείας . Η κατασκήνωση αυτή παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας στο Υπουργείο Παιδείας για να φιλοξενεί μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την καλοκαιρινή περίοδο και  όλο αυτό το διάστημα ήταν υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής. Η κατασκήνωση λειτούργησε και φιλοξενούσε μαθητές  για αρκετά χρόνια αλλά το 2003 σταμάτησε η φιλοξενία των μαθητών και δόθηκε στον οργανισμό   ΑΘΗΝΑ 2004 για να φιλοξενηθούν οι εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε που θα κάλυπταν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αφού πρώτα έγιναν επισκευές αλλά και κάποιες αλλαγές στο χώρο (τοποθέτηση 214 οικίσκων προκάτ). Όταν τελείωσε η Ολυμπιάδα η κατασκήνωση παραδόθηκε και πάλι στο Υπουργείο Παιδείας και έκτοτε παρέμεινε κλειστή (με ότι αυτό συνεπάγεται). Το 2011 παραχωρήθηκε ξανά , αυτή τη φορά για τους αγώνες Special Olympics του 2011. O χώρος όμως χρειαζόταν ξανά επισκευές. Δόθηκε σε εργολάβο και την επιστασία της επισκευής ανέλαβε η ΔΙΕΦΕΣ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα το 2004 και 2011 δόθηκαν 10 εκατομμύρια Ευρώ για την ανακατασκευή της. Αξιοσημείωτο είναι πως έχει παραχωρηθεί στο Δήμο το «καλό κομμάτι» της παραλιακής ζώνης, ο οποίος με τη σειρά του το έχει υπενοικιάσει σε ιδιώτη.

Τα έτη 2011, 2012 ,2013 κατά τους καλοκαιρινούς μήνες άγνωστος αριθμός οικίσκων παραχωρήθηκε από τους εκάστοτε υπουργούς Παιδείας στους Διοικητικούς Υπαλλήλους του Υπουργείου για καλοκαιρινή διαμονή αφού πρώτα έγινε αλλαγή χρήσης των κατασκηνώσεων. Τo 2013 μάλιστα δόθηκαν οικίσκοι και σε υπαλλήλους άλλων υπουργείων και φορέων.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε.  Ανατ. Αττικής «Αλέξανδρος Δελμούζος» όταν ενημερώθηκε για όλα αυτά, με έγγραφό του τον Ιούνιο του 2013, ζήτησε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου παιδείας (επί υπουργίας Αρβανιτόπουλου) να του παραχωρήσει εξήντα οικίσκους για την φιλοξενία οικογενειών δασκάλων για τους θερινούς μήνες. Ποτέ δεν έλαβε καμιά απάντηση στο αίτημά του.

Φτάνουμε στο 2016  και ψηφίζετε στη Βουλή ο Νόμος 4415/2016 (Υπ. Παιδείας ο Ν.Φίλης) που στο άρθρο 35 προβλέπει :

«Ρυθμίσεις για τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο Δήμο Μαραθώνα (πρώην μαθητικές κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα Νέας Μάκρης)

1. Τα καταλύματα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο Δήμο Μαραθώνα, περιοχή Ζούμπερι (πρώην μαθητικές κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα Νέας Μάκρης), στον προϋπολογισμό του οποίου εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις για τη λειτουργία τους, τελούν υπό την άμεση εποπτεία της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

2. Οι δαπάνες λειτουργίας και οι τυχόν ανεξόφλητες δαπάνες λειτουργίας των καταλυμάτων βαρύνουν τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα του Ειδικού Φορέα 19 -110.

3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η οργάνωση, η λειτουργία ή/και η παραχώρηση, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια της χρήσης τμήματος ή του συνόλου των καταλυμάτων.

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δύναται να ανατίθεται η οργάνωση, η λειτουργία ή/και η παραχώρηση κατά χρήση τμήματος ή του συνόλου των καταλυμάτων σε σύλλογο ή ομοσπονδία των υπαλλήλων ή/και των εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την φιλοξενία των υπαλλήλων ή/και των εκπαιδευτικών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του και των οικογενειών τους. Με όμοια απόφαση καθορίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια της χρήσης τμήματος ή του συνόλου των καταλυμάτων. Η διοίκηση των καταλυμάτων ασκείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτείται.»

Ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου τον Ιούνιο του 2017    ενημέρωσε και ζήτησε από την Ο.Λ.Μ.Ε., τη Δ.Ο.Ε., Σ.Υ.Κ.Υ.Υ.Π, Π.Ο.Σ.Υ.Π για το έτος 2017 και ειδικότερα για την περίοδο μέχρι την 17η Σεπτεμβρίου 2017, να οργανώσουν την λειτουργία του τμήματος Α των καταλυμάτων της εν λόγω κατασκήνωσης. Τελικά με μεγάλη καθυστέρηση συγκροτήθηκε το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο των καταλυμάτων του Υπουργείου Παιδείας, με βάση την Φ473/147/126143/Α2/24-7-2017 Υπουργική Απόφαση, και συνεδρίασε για πρώτη φορά την Πέμπτη 27-7-2017. Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. συμμετείχαν μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. της ΟΛΜΕ , του Σ.Υ.Κ.Υ.Υ.Π, και του Π.Ο.Σ.Υ.Π.

Η Δ.Ο.Ε. στις 2 Αυγούστου 2017 με ανακοίνωσή, μεταξύ άλλων, αναφέρει : «Αυτό που έγινε φανερό από την όλη συζήτηση είναι ότι υπάρχει μεγάλος όγκος προβλημάτων που, επί της ουσίας, καθιστούν αδύνατη την ομαλή λειτουργία των καταλυμάτων……. Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θεωρεί πολύ θετικό το γεγονός ότι ξεκινάει μια διαδικασία η οποία έχει πολλά να προσφέρει σ’ έναν κλάδο πολύ σκληρά δοκιμασμένο από τις πολιτικές της βάρβαρης λιτότητας και των μνημονίων…… είναι απαραίτητα τα βήματα σε αποκατάσταση όλων των προβλημάτων που αναφέραμε παραπάνω και κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει κάτω από την παρούσα ασφυκτική χρονική πίεση με προσωπική εργασία και κόστος των ίδιων των κατασκηνωτών. Το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να εξασφαλίσει έγκαιρα τα απαραίτητα κονδύλια και να φροντίσει να πραγματοποιηθούν όλες οι εργασίες που απαιτούνται ώστε τα καταλύματα να διατεθούν πλήρως, το καλοκαίρι του 2018. Για όλους αυτούς τους λόγους δηλώνουμε πως είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο στη σωστή και έγκαιρη προετοιμασία του εγχειρήματος για το επόμενο καλοκαίρι ενώ ταυτόχρονα θα προχωρήσουμε σε κάθε απαραίτητη ενέργεια στην κατεύθυνση της διασφάλισης και κατοχύρωσης της ισότιμης συμμετοχής των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην διαδικασία…»

Και η ΟΛΜΕ με ανακοίνωσή της στις 3 -8-2017, μεταξύ άλλων, αναφέρει : «Σε κάθε περίπτωση, η Ομοσπονδία θεωρεί θετική έκβαση τη συμμετοχή της στην οργάνωση και Διοίκηση των κατασκηνώσεων και δεσμεύεται απέναντι σε όλους τους συναδέλφους ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την έγκαιρη και σωστή λειτουργία των κατασκηνώσεων, την εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων για τη συντήρηση και τον εξωραϊσμό του χώρου αλλά  και την ανάληψη των αναγκαίων δράσεων ώστε από το επόμενο καλοκαίρι να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής και ασφαλής διαμονή καθώς  και η ισότιμη συμμετοχή των συναδέλφων.  Κατόπιν τούτου και με δεδομένη την καθυστερημένη απόφαση παραχώρησης του χώρου το ΔΣ της ΟΛΜΕ εκτιμά ότι δεν είναι εφικτό να χρησιμοποιηθεί ο παραχωρηθείς χώρος από τους εκπαιδευτικούς της Β/βάθμιας την τρέχουσα θερινή περίοδο. Το αίτημά μας βεβαίως για παραχώρηση του χώρου παραμένει εν ισχύ γιατί οι συνεχιζόμενες πολιτικές της λιτότητας στερούν από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών τη δυνατότητα διακοπών. Το επόμενο χρονικό διάστημα το ΔΣ της ΟΛΜΕ θα εντατικοποιήσει την προσπάθειά του ώστε οι παραπάνω διαπιστωθείσες αδυναμίες να διορθωθούν και ο χώρος να αποδοθεί στους συναδέλφους την επόμενη χρονική περίοδο. Για το λόγο αυτό θα επιδιώξουμε συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία προκειμένου από κοινού να αντιμετωπιστούν τα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν στον κατασκηνωτικό χώρο.»

Εδώ είναι χρήσιμο να σημειώσουμε ότι Σ.Υ.Κ.Υ.Υ.Π, και Π.Ο.Σ.Υ.Π έκαναν χρήση των κατασκηνώσεων το καλοκαίρι του 2017.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και τις δεσμεύσεις Υπουργείου , Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε. θα περίμενε κανείς ότι η κατασκήνωση του Αγ. Ανδρέα του Υπουργείου Παιδείας στο Ζούμπερι ήδη θα λειτουργούσε κανονικά. Δυστυχώς όμως η κατασκήνωση μέχρι και σήμερα παραμένει κλειστή. Η κατασκήνωση, άλλοτε στολίδι και καμάρι της περιοχής, , τώρα είναι κυριολεκτικά ρημαγμένη και εγκαταλειμμένη, ένα ξέφραγο αμπέλι. Πνιγμένη στα αγριόχορτα και με τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις της εγκαταλειμμένες.

Προκειμένου να μη συνεχιστεί η απαξίωση της κατασκήνωσης καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν, σύμφωνα και με το άρθρο 35 του Νόμου 4415/2016 και να προχωρήσει στην άμεση συντήρηση των χώρων και στην αξιοποίησή τους και το φετινό καλοκαίρι.

Την Δ.Ο.Ε. να διεκδικήσει οικίσκους ώστε να φιλοξενηθεί σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών με τις οικογένειές τους.

Ο Πρόεδρος                                                    Ο  Γεν. Γραμματέας

Σάββας    Σεχίδης                                                 Κων/νος  Βερέτσος