Αρ. Πρωτ.: 59

1-07-2018

Να αναρτηθούν άμεσα όλα τα λειτουργικά κενά για τις αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής

Με πρόσκληση της Δ/νσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής καλούνται οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων της Γενικής και Ειδικής Αγωγής, που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις τους από την Πέμπτη 28-06-2018 έως και 15-07-2018.

Δυστυχώς όμως δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ταυτόχρονα, όπως θα περίμενε κανείς, από τη Διεύθυνση τα λειτουργικά κενά έτσι ώστε οι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν τις σχολικές μονάδες που τους ενδιαφέρουν στη σχετική αίτηση απόσπασής τους. Μάλιστα στην πρόσκληση της Δ/νσης διευκρινίζεται πως «οι προτιμήσεις (μέχρι 20) των εκπαιδευτικών αφορούν μόνο σχολικές μονάδες και όχι δημοτικές ενότητες». Για ποιες σχολικές μονάδες μιλάμε αφού δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα λειτουργικά κενά;.

Στο υπ΄ αρ. πρ.100933/Ε3/19-06-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα «Προγραμματισμός ενεργειών με σκοπό την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς » αναφέρονται εκτός των άλλων και τα ακόλουθα :  «Τα υπηρεσιακά συμβούλια ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία της παρ. 1, να συνεδριάσουν αμέσως μετά την έκδοση των αποφάσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, προκειμένου να ανακοινωθούν τα κενά, με παράλληλη δημοσιοποίηση στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, με βάση τον καθορισμό τμημάτων του Ιουνίου και η τοποθέτηση σε αυτά των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση, έχουν αποσπαστεί, έχουν κριθεί ως υπεράριθμοι, κ.λ.π. μέχρι τέλος Ιουλίου». Από την παραπάνω διάταξη διαφαίνεται ότι οι συνάδελφοι που θα υποβάλλουν αίτηση απόσπασης θα πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς το ποια είναι τα λειτουργικά κενά.

Επιπλέον από τη στιγμή που δεν τηρούνται οι διαδικασίες και η χρονολογική σειρά των υπηρεσιακών μεταβολών σε επίπεδο ΠΥΣΠΕ, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, είναι αδύνατο τα λειτουργικά κενά να είναι τα πραγματικά (για παράδειγμα στην ουσία καταργείται η προτεραιότητα της λειτουργικής υπεραριθμίας στις τοποθετήσεις μιας και αυτή την εποχή δεν μπορούν να συνεδριάσουν οι σύλλογοι διδασκόντων ούτε γνωρίζουν τις υπεραριθμίες που τυχόν θα προκύψουν με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Πως είναι δυνατό να καλούνται οι συνάδελφοι (ΠΕ05,ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ86, ΠΕ91) να υποβάλουν αίτηση απόσπασης από την Πέμπτη 28-6-2018 όταν το ΠΥΣΠΕ   θα αποφασίσει την προσεχή Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 για τις Μεταθέσεις – Οριστικές Τοποθετήσεις Α΄ Φάση μη ειδικοτήτων αυτών;

Ακόμη πρέπει να επισημάνουμε ότι η σχετική πρόσκληση δεν έχει σταλεί στα mail του σχολικών μονάδων για να ενημερωθούν οι συνάδελφοι υπηρεσιακά από τους Δ/ντες τους για τις αποσπάσεις και τα χρονικά όρια.

Για λόγους διαφάνειας αλλά και για λόγους προάσπισης των συμφερόντων των συναδέλφων, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Αλέξανδρος Δελμούζος» θεωρεί ότι η Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής θα έπρεπε μαζί με την πρόσκληση των αποσπάσεων να ήταν σε θέση να ανακοινώσει και να δημοσιοποιήσει και τα πραγματικά λειτουργικά κενά.

Για το λόγο αυτό

ΚΑΛΕΙ

Τη Δ/νση Π.Ε. Αν. Αττικής στην άμεση ανάρτηση των λειτουργικών κενών στα πλαίσια της νομιμότητας, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης όλων των εκπαιδευτικών.

Υ.Γ. : Για άλλη μια φορά οι αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ σιωπούν! Για άλλη μια φορά προβληματίζουν με τη στάση τους σε ένα τόσο σοβαρό θέμα!

Ο Πρόεδρος                                                    Ο  Γεν. Γραμματέας

Σάββας    Σεχίδης                                                 Κων/νος  Βερέτσος