Παλλήνη: 5-6--2018                                                                           Προς όλους

      Αριθμ.Πρωτ.:  48                                                                           τους συναδέλφους μας  

Ιδιωτική αξιολόγηση δημόσιων σχολείων και εκπαιδευτικών με …. το αζημίωτο !

Το μνημόνιο και η οικονομική εποπτεία, στοχοποίησαν από την πρώτη στιγμή  τη δωρεάν δημόσια παιδεία και υγεία για την μετατροπή  αυτών των  αγαθών σε βιομηχανίες κέρδους. Δεν είναι , λοιπόν, τυχαία η επιλογή της Άννας Διαμαντοπούλου που αντικατέστησε την Μαριέττα Γιαννάκου , ως πρόεδρος της επιτροπής των βραβείων με τον τίτλο " education leaders awards " , μιας πρωτοβουλίας ιδιωτικής αξιολόγησης -  επί πληρωμή - εκπαιδευτικών πρακτικών. Με άλλα λόγια εκπαιδευτικοί , σχολεία  δημόσια και ιδιωτικά, αλλά και επιχειρήσεις καταβάλουν το αντίτιμο των 250 € ανά κατηγορία για να αξιολογηθούν, απο μια επιτροπή με πρόεδρο την πρώην Υπουργό Παιδείας! Βέβαια υπάρχουν και εκπτώσεις σε αυτούς που θα επιλέξουν να λάβουν μέρος σε παραπάνω από μια κατηγορίες αξιολόγησης .

Το γεγονός πως δημόσια σχολεία χρηματοδοτούν έναν ιδιώτη για να τα αξιολογήσει , εγείρει τα παρακάτω ερωτήματα :

  • Ποιος καταβάλει την οικονομική συμμετοχή των δημοσίων σχολείων;
  • Με ποιο δικαίωμα κατατίθενται εργασίες μαθητών σε μια ιδιωτική εταιρεία;
  • Ποιος εκμεταλλεύεται το υλικό αυτό των μαθητών των δημοσίων σχολείων που κατατίθεται απο τους αξιολογούμενουςστην επιτροπή ;
  • Η ιδιωτική αυτή εταιρία αξιολόγησης έχειάδεια απο το υπουργείο παιδείας ;

Ο Σύλλογος «Αλ. Δελμούζος» καλεί :

  • Τους εκπαιδευτικούς να γυρίσουν την πλάτη στους ιδιώτες αξιολογητές .
  • Το υπουργείο παιδείας να ερευνήσει την προέλευση των χρημάτων (Σχολικές Επιτροπές;) που καταβάλουν τα δημόσια σχολεία στην ιδιωτική εταιρία αξιολόγησης και τη νομιμότητα συμμετοχής τους σε μια τέτοια διαδικασία .
  • Την ΔΟΕνα καταδικάσει πολιτικά την ιδιωτική αξιολόγηση που γίνεται κατά καιρούς από τη συγκεκριμένη εταιρεία υπό την επίβλεψη πρώην υπουργών παιδείας .

Ούτε ένα ευρώ που προορίζεται για τα δημόσια σχολεία , στην εταιρία ιδιωτικής αξιολόγησης !

Ο Πρόεδρος                                                                        Ο  Γεν. Γραμματέας

Σάββας    Σεχίδης                                                              Κων/νος  Βερέτσος