ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Σύνολο

ΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ -ΑΠΟΧΗ

Ποσοστό

Συντάχθηκαν πλειοψηφικά

με το Υπουργείο

Ποσοστό

Σχολικές μονάδες 45 30 67% 15 33%
Συνυπηρετούντες εκπαιδευτικοί 574 332 58% 242 42%

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σύνολο μονίμων  συναδέλφων Συνάδελφοι που συμμετείχαν στην απεργία – αποχή
1 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 19 11
2 ΑΝΑΤΟΛΗΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 18 13
3 ΑΝΘΟΥΣΑΣ 13 1
4 ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 1ο
5 ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 2ο 16 0
6 ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 3ο 19 1
7 ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 4ο 17 8
8 ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 5ο 6 6
9 ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 6ο 7 0
10 ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 7ο 15 2
11 ΓΕΡΑΚΑ 1ο 29 14
12 ΓΕΡΑΚΑ 2ο 20 20
13 ΓΕΡΑΚΑ 3ο 19 19
14 ΓΕΡΑΚΑ 4ο 15 1
15 ΓΕΡΑΚΑ 5ο 20 9
16 ΓΕΡΑΚΑ 6ο 20 19
17 ΓΕΡΑΚΑ 7ο 16 12
18 ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 1ο 20 1
19 ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 2ο 18 4
20 ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 3ο 10 10
21 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
22 ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ 6 0
23 ΜΑΡΑΘΩΝΑ 15 15
24 ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 1ο 20 0
25 ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 2ο 8 8
26 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 1ο
27 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2ο 19 19
28 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 3ο 16 16
29 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 4ο 7 7
30 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 5ο 10 10
31 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 6ο 12 12
32 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 7ο 10 10
33 ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 1ο 16 15
34 ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 2ο 7 7
35 ΡΑΦΗΝΑΣ 1ο 18 4
36 ΡΑΦΗΝΑΣ 2ο 18 18
37 ΡΑΦΗΝΑΣ 3ο 15 0
38 ΡΑΦΗΝΑΣ 4ο 6 1
39 ΣΠΑΤΩΝ 1ο 20 16
40 ΣΠΑΤΩΝ 2ο
41 ΣΠΑΤΩΝ 3ο 15 8
42 ΣΠΑΤΩΝ 4ο

ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ

43 ΤΥΜΒΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 8 7
44 Π.Ν.Α. ΡΑΦΗΝΑΣ (ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ) 4 4
45 ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟ 1ο 7 0
ΣΥΝΟΛΟ 40 5 574 332