Παλλήνη: 9-8-2023                                                                                        προς

                             Α.Π: 119                                                                                 όλους τους συναδέλφους μας

Κάθε χρόνο παρατηρείται το φαινόμενο των χιλιάδων χαμένων διδακτικών ωρών στις δημόσιες σχολικές μονάδες της χώρας μας . Αποκλειστικά υπεύθυνη για αυτό το φαινόμενο είναι η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να μην καλύπτει το σύνολο των λειτουργικών κενών, όλων των ειδικοτήτων, σε μια φάση πριν την 1η Σεπτεμβρίου .

Ο κατακερματισμός των προσλήψεων σε φάσεις , εκτός από την απαξίωση του δημοσίου σχολείου με τις χιλιάδες ώρες χαμένων διδακτικών όρων και την αναστάτωση στον οικογενειακό προγραμματισμό των οικογενειών , αναδεικνύει και την αδικία που υφίστανται εκατοντάδες αναπληρωτές που ενώ προηγούνται στους πίνακες προσλήψεων , προσλαμβάνονται στις θέσεις της πρώτης φάσης των προσλήψεων και συνάδελφοι τους που βρίσκονται σε χαμηλότερη σειρά στους πίνακες και προσλαμβάνονται αργότερα στα νέα κενά που δεν είχαν δημοσιευθεί στην πρώτη φάση των προσλήψεων .

Διεκδικούμε :

  • Προσλήψεις των αναπληρωτών όλων των ειδικοτήτων σε μια φάση πριν την έναρξη του σχολικού έτους .
  • Οι διευθύνσεις εκπαίδευσης να ανακοινώνουν το σύνολο των λειτουργικών κενών .

Ο συλλογος θα παρακολουθεί στενά το θέμα στην διεύθυνση Ανατολικής Αττικής και διαβεβαιώνει τους αναπληρωτές και τις αναπληρώτριες πως δεν θα επιτρέψει να υποστούν καμία αδικία .  

Αλληλεγγύη - Ενότητα - Αγώνας  

Ο πρόεδρος                                                  Η γραμματέας

Κ. Βερέτσος.                                                  Α. Γείτονα