Παλλήνη:27-3-2023                                                                                           προς

                                         Αριθμ.Πρωτ.: 106                                                                        όλους τους συναδέλφους μας

Η διεύθυνση Ανατολικής Αττικής , με ένα πρωτοφανές σε διατύπωση ηλεκτρονικό μήνυμα , που έστειλε στις σχολικές μονάδες , εκτελώντας εντολή μιας « άλλης» υπηρεσίας , την οποία και δεν κατονομάζει , ζητά να καταγράφουν μέχρι την Τετάρτη 29/3 το σύνολο των εκδρομών και επισκέψεων ( με χρήση μεταφορικού μέσου) που έχει πραγματοποιήσει η κάθε σχολική μονάδα , τα τελευταία δύο χρόνια !

Σε μια εκπαιδευτική καθημερινότητα με δεκάδες κενά και χαμένες ώρες και με εκπαιδευτικό προσωπικό εξουθενωμένο , ενδεικτικό παράδειγμα η επιμόρφωση εκτός εργασιακού ωραρίου των νεοδιόριστων, η χωρίς ουσιαστικό λόγο εντολή για επιπλέον γραφειοκρατική δουλειά , αποδεικνύει πως η ηγεσία του υπουργείου βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου και θεωρεί πως οι σχολικές μονάδες διαθέτουν γραμματειακή υποστήριξη και μπορούν να ανταποκρίνονται σε κάθε παράλογο αίτημα τους που θέτουν μέσα σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια.

Επιπρόσθετα τα στοιχεία και τα δεδομένα που ζητάει η « άλλη » υπηρεσία υπάρχουν στην διάθεση της διεύθυνσης Ανατολικής Αττικής, μέσα από την τριμηνιαία έκθεση σχολικού προγραμματισμού που στέλνουν οι σχολικές μονάδες .

Καλούμε την διεύθυνση Ανατολικής Αττικής να ανακαλέσει την εντολή που έστειλε στις σχολικές μονάδες και να αποστείλει στην «άλλη» υπηρεσία τους τριμηνιαίους προγραμματισμούς των σχολικών μονάδων που έχει στην διάθεση της, χωρίς να εμπλέκει - για μια ακόμη φορά - τη σχολική μονάδα .

                                                     

 

                                                           Αλληλεγγύη - Ενότητα - Αγώνας

Ο πρόεδρος                                                                         Η γραμματέας

Κ. Βερέτσος.                                                                           Α. Γείτονα