Καλούμε όλους τους συναδέλφους μας στην παράσταση διαμαρτυρίας, -ενάντια στην ατομική αξιολόγηση που επιχειρεί να εφαρμόσει το υπουργείο παιδείας- που θα πραγματοποιηθεί από τους συλλόγους Π.Ε. Αν. Αττικής στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου στις 13:30΄.

                                                                                           Το  ΔΣ