Παλλήνη: 15-11-2021                                                                                  προς

                                            Αριθμ. Πρωτ. : 177                                                         όλους τους συναδέλφους μας

                                                                                                                        ΚΟΙΝ: Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος

                                                                                                                                      Δ/νση Π.Ε Ανατ. Αττικής

                                                                                                                                        Νομικό σύμβουλο Συλλόγου

                                                                                                                                             «Αλέξανδρος Δελμούζος"

           

Το ΔΣ του συλλόγου «Αλέξανδρος Δελμούζος» από την πρώτη στιγμή που η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με τρόπο

αντιδημοκρατικό και αυταρχικό προσπάθησε να επιβάλει τα αντιεκπαιδευτικά σχέδια της, έκανε σαφές πως θα σεβαστεί όλες τις απόψεις αλλά δεν θα ανεχτεί καμία αντισυναδελφική συμπεριφορά . Μάλιστα με σαφήνεια δήλωσε πως έχει στην διάθεση του το σύνολο των συνδικαλιστικών και νομικών μέσων ώστε να σταθεί δίπλα στα μέλη του .

Το ΔΣ του συλλόγου έχει στα χέρια του έγγραφη καταγγελία εναντίον του Διευθυντή του ΔΣ Ανατολής Νέας Μάκρης, ο οποίος αγνόησε την από 5-11-2021 αίτηση 13 μελών του ΣΔ του σχολείου για διεξαγωγή της ειδικής συνεδρίασης με θέμα: «Συλλογικός–Προγραμματισμός  εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας», επικαλούμενος ότι αυτή έχει πραγματοποιηθεί και δεν μπορεί να επαναληφθεί. Η Ειδική Συνεδρίαση δεν πραγματοποιήθηκε, εάν και έγινε κλήση από τον Διευθυντή, λόγω έλλειψης απαρτίας, μιας και η πλειοψηφία του Συλλόγου Διδασκόντων συμμετείχε στην απεργία- αποχή που είχε προκηρύξει η ΔΟΕ. Αντ΄ αυτού ο Διευθυντής συγκάλεσε συνεδρίαση στις 10 Νοεμβρίου χωρίς να αναφέρει ότι ήταν αίτημα των συναδέλφων, αλλά και με διαφορετική θεματολογία από αυτή που είχαν καταθέσει ενυπόγραφα.

Επίσης ο Διευθυντής προχώρησε μονοπρόσωπα στις 27 Οκτωβρίου στον ορισμό ομάδων και συντονιστών για το θέμα της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, αγνοώντας την εγκύκλιο που εξέδωσε στις 21 Οκτωβρίου ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και τις οδηγίες του ΙΕΠ για παράταση των διαδικασιών έως τις 12 Νοεμβρίου 2021.

Ο διευθυντής του σχολείου αρνήθηκε να πραγματοποιηθεί το αίτημα των συναδέλφων του, και με τρόπο δημοκρατικό μέσα στην ίδια προθεσμία (μέχρι τις 12/11/2021) να γίνει αναθεώρηση και να αποφασίσει η πλειοψηφία του ΣΔ για το περιεχόμενο της έκθεσης αποτίμησης, αλλά και για τον τρόπο χωρισμού των ομάδων αλλά και των συντονιστών Καλούμε τη Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής να ελέγξει εάν συντελέστηκαν τυχόν αυθαιρεσίες από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας με τη μη σύγκλιση του Συλλόγου Διδασκόντων, όπως ορίζει το Π.Δ.79/2017, Άρθρο 15. «1. Πέραν αυτών των τακτικών συνεδριάσεων ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει έκτακτα ύστερα από πρόσκληση του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου του σχολείου ή ύστερα από γραπτή αίτηση προς τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο του σχολείου τουλάχιστον από το ένα τρίτο (1/3) των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων».

Σε κάθε περίπτωση ο σύλλογος δια μέσω του νομικού του συμβούλου θα παρακολουθήσει στενά το θέμα.

Καλούμε:

  • Τους Συλλόγους Διδασκόντων να μην ανέχονται τις όποιες αντιδημοκρατικές συμπεριφορές και να περιφρουρήσουν τη δυνατότητα που τους δίνουν οι νόμοι για τη λήψη των αποφάσεων για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων από αυτούς, παρά την προσπάθεια που γίνεται για τη συρρίκνωσή τους το τελευταίο διάστημα. Να καταγγέλλουν οποιονδήποτε προσπαθήσει να περιορίσει τη βούληση των συναδέλφων, όπως εκφράζεται μέσα από τις πλειοψηφικές αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων, για τα θέματα που συζητούνται στις συνεδριάσεις τους.
  • Τα στελέχη εκπαίδευσης να σταθούν δίπλα στους συναδέλφους τους και όχι απέναντί τους σε μια δύσκολη περίοδο για όλο τον κλάδο..

                                                                                                                                                                         

   Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας

Κων/νος Βερέτσος                                     Σάββας   Σεχίδης