Παλλήνη: 10-7-2021                                                                          Προς όλους

       Αριθμ.Πρωτ.: 146                                                               τους συναδέλφους μας

 

συνάδελφοι,

Αυτή τη φορά η υπουργός , ξεπέρασε τον εαυτό της !

Με κλειστά σχολεία , φέρνει στην Βουλή για ψήφιση ένα νοµοσχέδιο τερατούργηµα µε τίτλο

«αναβάθµιση του σχολείου – ενδυνάµωση του εκπαιδευτικού» . Πρόκειται για ένα κείµενο που ανταποκρίνεται απόλυτα στις κατευθύνσεις , του Ο.Ο.Σ.Α και της έκθεσης Πισσαρίδη και αποτελεί µια ευθεία επίθεση στα µορφωτικά δικαιώµατα των µαθητών και στα εργασιακά δικαίωµα των εκπαιδευτικών . Αν ψηφιστεί και εφαρµοστεί το νοµοσχέδιο τον Σεπτέµβρη γονείς , µαθητές και εκπαιδευτικοί θα αντιµετωπίσουν µια νέα σκληρή πραγµατικότητα . Το περιεχόµενο , η µεθοδολογία και οι στόχοι του µαθήµατος θα αποτελούν διακυβεύµατα όχι παιδαγωγικά , αλλά κέρδους µέσα από το λιγότερο δυνατόν οικονοµικό κόστος !

Ακόµα και οι λέξεις χάνουν το νόηµα τους σε αυτό το νοµοσχέδιο !

Για να υπάρχει περιεχόµενο στην λέξη αναβάθµιση και ενδυνάµωση , το προαπαιτούµενο είναι να υπάρξει µια διεισδυτική µατιά στην πραγµατικότητα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος . Μια πραγµατικότητα που διαµορφώνεται από :

~ χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών και χαµένων ωρών µαθηµάτων .

~ µείωση δαπανών για την εκπαίδευση .

~ ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδοµή και µε κοντέινερ αντί για σύγχρονες τάξεις .

Η υπουργός αντί να λύσει τα παραπάνω προβλήµατα , κάνει πως δεν τα βλέπει και προαναγγέλει αλλαγές που ως στόχο δεν έχουν την αυτονοµία της σχολικής µονάδας σε παιδαγωγικά θέµατα , αλλά στην αποποίηση της ευθύνης του κράτους στην κάλυψη όλων των προβληµάτων που αντιµετωπίζει το ελληνικό σχολείο . Το αυτονοµηµένο σχολείο είναι υπόλογο για όλα τα δεινά που αντιµετωπίζει και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να λογοδοτούν στους γονείς και να τους δίνουν αναφορά για τις ενέργειες τους που έχουν ως στόχο να εξαλείψουν τις ελλείψεις της σχολικής


µονάδας . Επιπρόσθετα αναζητεί πόρους από χορηγίες και άλλου είδους ευεργέτες , επιδιώκει να ξεφορτωθεί τους λεγόµενους κακούς µαθητές που δεν θα ανταποκρίνονται στις εξετάσεις της ελληνικής PISA και προσπαθεί µε κάθε µέσο , θεµιτό και αθέµιτο, να αποφύγει την χαµηλή κατάταξη του στην κατηγοριοποίηση που του επιφυλάσσει η αυτοαξιολόγηση του .

Όλα τα παραπάνω αφορούν σχολικές µονάδες που έχουν ήδη υφιστάµενες διάφορες σε κτιριακή και υλικοτεχνική υποδοµή , κοινωνική προέλευση µαθητών συνεπώς µε διαφορετική θέση εκκίνησης . Όπως είναι φυσικό επακόλουθο οι διάφορες τους θα µεγιστοποιηθούν και θα αναφερόµαστε , πλέον σε σχολεία άριστων και σχολεία δεύτερης κατηγορίας . Το αυτόνοµο σχολείο της Κεραµέως είναι ένα σχολείο βαθύτατα αντιδραστικό και ταξικό . Πριµοδοτεί τους έχοντες κατέχοντες και υποβαθµίζει τους µη έχοντες . Οι γονείς πελάτες του θα αγοράζουν υπηρεσίες και ανάλογα µε την οικονοµική τους δυνατότητα θα παρέχουν εκπαίδευση στα παιδιά τους .

Η ενδυνάµωση του εκπαιδευτικού εξαντλείται στην αξιολόγηση του !

Στο ερώτηµα γιατί πρέπει να αξιολογηθεί ο εκπαιδευτικός η απάντηση είναι προφανής . Για να µην µιλάει για τα κακώς κείµενα που αντιµετωπίζει καθηµερινά !

Οι εκπαιδευτικοί , µέσα στην πανδηµία , µε δικά µας µέσα , χωρίς καµία βοήθεια , σταθήκαµε δίπλα στους µαθητές µας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτούς τους εκπαιδευτικούς θέλει να αξιολογήσει η Κεραµέως . Η αξιολόγηση είναι µέσο εγκαθίδρυσης κλίµατος τροµοκρατίας στα σχολεία και µοχλός φίµωσης του εκπαιδευτικού .

Το κλίµα συνεργασίας και ελευθερίας που διαπνέει τους συλλόγους διδασκόντων , το οποίο λειτούργησε µε τον καλύτερο τρόπο στην αυτό επιµόρφωση µας για να ανταποκριθούµε στις ανάγκες της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, θα αποτελέσει πια παρελθόν .

Ο αξιολογητής διευθυντής της σχολικής µονάδας και ο αξιολογητής σύµβουλος θα αποτελούν τροχοπέδη για την λύση των προβληµάτων που φυσιολογικά προκύπτουν σε ένα ζωντανό οργανισµό όπως είναι µία τάξη µαθητών .

Τα προβλήµατα θα αποκρύπτονται , γιατί κανείς δεν θα θέλει να τα αναδείξει και να υποστεί την αξιολόγηση του για αυτά . Ο σύλλογος διδασκόντων , το δηµοκρατικό όργανο , που ασκούσε διοίκηση στις σχολικές µονάδες υποβαθµίζεται και η διοίκηση ασκείται, πια, από τον διευθυντή της σχολικής µονάδας .

Το νοµοσχέδιο δεν προβλέπει κανένα µέτρο πραγµατικής ενίσχυσης του εκπαιδευτικού και εξαντλείται στην αξιολόγηση του. Δεν γίνεται σε καθένα σηµείο του αναφορά σε τυχόν ενίσχυση του εκπαιδευτικού και της σχολικής µονάδας που υπηρετεί . Με λογική καταστολής ο εκπαιδευτικός , ως υποκείµενο αξιολόγησης , οφείλει να αναλώνεται σε µια ατέρµονη γραφειοκρατική διαδικασία . Ατοµικός ηλεκτρονικός φάκελος , αξιολόγηση µέσα στην τάξη και 4βαθµη κλίµακα κατάταξης του αποτελούν στοιχεία που δεν έχουν καµία σχέση µε τα πραγµατικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε µέσα στις τάξεις .

Η ατοµική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού από τον διευθυντή του , δηλαδή αυτόν που έρχεται σε καθηµερινή επαφή , θα αποτελέσει αιτία πολλών ευτράπελων συµβάντων µέσα στην σχολική µονάδα , που θα δυναµιτίσουν το παιδαγωγικό κλίµα. Αυτό το σχολείο θα το διοικεί ένας


διευθυντής µε υπερεξουσίες . Μαζί µε τους µέντορες για τους νέους συναδέλφους και τους συντονιστές τάξεων και αντικειµένων που θα επιλέγονται από τον διευθυντή και θα πριµοδοτούνται µε µόρια για την επιλογή στελεχών. Στην ουσία διαµορφώνεται ένα άθλιο κλίµα εξαρτήσεων, φόβου και οµαδοποιήσεων. Διαλύεται το παιδαγωγικό κλίµα, χτυπιέται η συναδελφικότητα και η αλληλεγγύη µέσα στο σχολείο!

Είναι ψέµα πως η αξιολόγηση δεν έχει τιµωρητικό χαρακτήρα . Οι νεοδιόριστοι συνάδελφοι κινδυνεύουν µε απόλυση αν αξιολογηθούν αρνητικά, στα πρώτα δυο χρόνια που χαρακτηρίζονται ως δόκιµοι. Παράλληλα βρίσκεται σε ισχύ ο Δηµοσιοϋπαλληλικός κώδικας που προβλέπει διαδικασίες απόλυσης όταν ένας εκπαιδευτικός καταταχθεί για δυο συνεχόµενες φορές στην τελευταία κλίµακα!

Για να υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω η ηγεσία του υπουργείου παιδείας δηµιουργεί ένα πολυεπίδεδο σώµα από πρόθυµους , που τους κλείνει το µάτι και τους επιφυλάσσει ευνοϊκή µεταχείριση στη αξιολόγηση τους . Σκοπός της είναι να δηµιουργήσει ένα σώµα αξιολογητών από εκπαιδευτικούς που έχουν χρόνια να διδάξουν και απεχθάνονται την ιδέα της τάξης ! Το νοµοσχέδιο εισάγει ένα ενδιάµεσο επίπεδο αξιολογητών στο επίπεδο κάθε Διεύθυνσης (Σύµβουλοι Εκπαίδευσης) ενώ ελέγχει σε µεγάλο βαθµό τη δοµή αυτή των στελεχών µε τους Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας Εκπαίδευσης (ένας ανά Περιφέρεια), τους Επόπτες Ποιότητας Εκπαίδευσης ανά Διεύθυνση καθώς και το Περιφερειακό Συµβούλιο Εποπτών που θα συντονίζει τα παραπάνω στελέχη. Βασική δουλειά αυτών των στελεχών ουσιαστικά και πρακτικά δε θα είναι η ενίσχυση της δουλειάς των εκπαιδευτικών στην τάξη , αλλά ο ρόλος τους θα είναι να προωθούν την αξιολόγηση.

Δεν υποχωρούµε !

Με την µεγαλειώδη αντίδραση µας στις ηλεκτρονικές εκλογές των αιρετών και στη αυτοαξιολόγηση της σχολικής µονάδας , δείξαµε πως υπάρχει ο δρόµος της αντίδρασης και του αγώνα !

Το σύνολο των εκπαιδευτικών γνωρίζει πως το νοµοσχέδιο της Κεραµέως είναι ένα επικοινωνιακό πυροτέχνηµα µε σκοπό να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώµη από τα πραγµατικά προβλήµατα της εκπαίδευσης !

Δυστυχώς για την ηγεσία του υπουργείου παιδεία η λιωµένη καραµέλα του κοινωνικού αυτοµατισµού δεν περνάει πια στους πολίτες . Οι εκπαιδευτικοί στάθηκαν δίπλα τους , στην πανδηµία , ενώ το υπουργείο σφύριζε αδιάφορα !

Απαιτούµε να αποσυρθεί άµεσα το νοµοσχέδιο της Κεραµέως !

Ο κλάδος ενωµένος θα δώσει την ξεκάθαρη απάντηση του !

Η ΔΟΕ να κηρύξει απεργία αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης

Αλληλεγγύη ~ Ενότητα ~ Αγώνας


Ο πρόεδρος                                                             Ο γραµµατέας

 

Βερέτσος Κώστας                                                         Σεχίδης Σάββας