Γεώργιος Χ. Δαλάκος                                     Ευαγγελία Α. Δανιηλίδη

Δικηγόρος Αθηνών                                         Δικηγόρος Αθηνών

Λεωφ. Αλεξάνδρας 136, Αθήνα                Αχιλλέως 26-28, Βριλήσσια

Τ.Κ. 11 471                                                           Τ.Κ. 152 35

Τηλ. 2106447205, 6976730660                     Τηλ. 6944420476, 2106447205

 

Διευκρινήσεις αναφορικά με τις διεκδικήσεις αναδρομικών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών

 

Αξιότιμα μέλη του Συλλόγου «Αλέξανδρος Δελμούζος»,

Αναφορικά με τις διευκρινήσεις που μας ζητήσατε για την υπ’ αριθμ. 705/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία αφορά τη διεκδίκηση αναδρομικών εκ μέρους συναδέλφων σας αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ρητέα τα εξής.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί καθώς και όλοι όσοι απασχολούνται στο Δημόσιο με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, μπορούν να προβάλλουν τις αξιώσεις τους έναντι του Δημοσίου για τις περικοπές που υπέστησαν σε δώρα εορτών και επίδομα αδείας, απευθυνόμενοι ενώπιον των πολιτικών Δικαστηρίων. Αντιθέτως, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί έχουν προβάλει τις σχετικές αξιώσεις τους απευθυνόμενοι ενώπιον των διοικητικών Δικαστηρίων, τα οποία είναι αρμόδια για τους τελευταίους. Με την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 1310/2019 απόφαση της Ολομελείας του, το Συμβούλιο της Επικρατείας απεφάνθη υπέρ της συνταγματικότητας της ολοκληρωτικής κατάργησης  των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας των δημοσίων υπαλλήλων. Η εν λόγω απόφαση συμπαρασύρει τις σχετικές διεκδικήσεις των μονίμων εκπαιδευτικών και όχι των αναπληρωτών, δεδομένου ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας αποτελεί την κορωνίδα των διοικητικών Δικαστηρίων, τα οποία είναι αρμόδια, κατά τα προρρηθέντα, για την εκδίκαση των υποθέσεων των μονίμων εκπαιδευτικών. Αντιθέτως, για τους αναπληρωτές, λόγω της απασχόλησής τους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, αρμόδια είναι τα πολιτικά Δικαστήρια, την κορυφή των οποίων αποτελεί ο Άρειος Πάγος.

Επί του παρόντος, υποθέσεις των αναπληρωτών, καθώς και των εν γένει απασχολούμενων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, αναφορικά με τις περικοπές των δώρων εορτών και επιδομάτων αδείας έχουν δικαστεί σε πρώτο μόνον βαθμό από τα κατά τόπους αρμόδια Ειρηνοδικεία της Χώρας. Προϊόντος του χρόνου οι σχετικές υποθέσεις των αναπληρωτών θα κριθούν και σε δεύτερο βαθμό και με μαθηματική βεβαιότητα θα υπάρξει και κρίση του Αρείου Πάγου, ως ανώτατου Δικαστηρίου μεταξύ των πολιτικών Δικαστηρίων. Τα πολιτικά Δικαστήρια δεν δεσμεύονται κατά την κρίση τους από την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και για τον λόγο αυτόν εξακολουθούν να εκδίδονται από τα κατά τόπους Ειρηνοδικεία αποφάσεις που δικαιώνουν για το θέμα αυτό κλάδους απασχολούμενων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο (εκδοθείσες μεταξύ άλλων και από τα δικηγορικά μας γραφεία). Το θέμα της αντισυνταγματικότητας ή μη της ολοσχερούς κατάργησης των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας αναφορικά με τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και τους εν γένει απασχολούμενους με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο θα κριθεί στο μέλλον αμετάκλητα από τον Άρειο Πάγο. Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι η διεκδίκηση των αναδρομικών εκ μέρους των αναπληρωτών είναι «ζωντανή» και ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι την αμετάκλητη δικαίωσή τους.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Οι νομικοί σύμβουλοι του Συλλόγου “Αλέξανδρος Δελμούζος»

Σχετικά: 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Η υπ’ αριθμ. 705/2020 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών 

 

 

Γεώργιος Χ. Δαλάκος                                     Ευαγγελία Α. Δανιηλίδη

Δικηγόρος Αθηνών                                         Δικηγόρος Αθηνών

Λεωφ. Αλεξάνδρας 136, Αθήνα                Αχιλλέως 26-28, Βριλήσσια

Τ.Κ. 11 471                                                           Τ.Κ. 152 35

Τηλ. 2106447205, 6976730660                     Τηλ. 6944420476, 2106447205