Άγγελος Πούλος

E-mail: poulos.agg@gmail.com

Τηλ :6932250073

Γιάννης Ρούπας

E-mail: groyp@sch.gr - https://www.facebook.com/giannis.roupas.3

Τηλ: 6945990525

25-11-2019

31ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ Δευτέρας 25-11-2019

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής, τη Δευτέρα 25-11-2019, συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα εξής:

Θέμα 1ο

Πραγματοποιήθηκαν τροποποιήσεις τοποθετήσεων Συναδέλφων, σύμφωνα με αίτησή τους, μετά από επιστροφές από άδειες μονίμων.

Θέμα 2ο

Υπήρξε θετική γνωμοδότηση άσκησης ιδιωτικού έργου στο σύνολο των εκ/κών εκτός ενός, ο οποίος δεν πληρούσε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Θέμα 3ο

Υπήρξε θετική γνωμοδότηση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στο σύνολο των Συναδέλφων.

Θέμα 4ο

Ορίστηκε προϊσταμένη στο 2ο Ν/γείο Δροσιάς.

Θέμα 5ο

Απορρίφθηκαν αιτήσεις Συναδέλφων για αναγνώριση προϋπηρεσίας για  μισθολογική εξέλιξη, διότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

Θέμα 6ο

Εγκρίθηκε κατ’ οίκον διδασκαλία στη Συνάδελφο Ίλτσιου Κατερίνα.

Θέμα 7ο

Καταθέσαμε την παρακάτω δήλωση-καταψήφιση στα πρακτικά του ΠΥΣΠΕ για τον προσδιορισμό κενών οργανικών θέσεων σε ΤΕ Σχολικών Μονάδων.

Η θέση μας για τα Τμήματα ‘Ενταξης: 

Διαφωνούμε κάθετα με την εγκύκλιο του Υπουργείου, που βασίζεται στη νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε και ορίζει ότι στα Τ.Ε. των Σχολικών Μονάδων της Α/θμιας εκπαίδευσης στις οποίες φοιτούν έως 250 μαθητές, τοποθετείται ένας εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής ενώ στα Τ.Ε των σχολικών μονάδων, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από 250 μαθητές, εκ των οποίων τουλάχιστον 15 με διαγνωσμένη, από αρμόδιο δημόσιο φορέα, αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τοποθετούνται 2 εκπαιδευτικοί. 

Η θέση μας είναι ότι  οι προϋποθέσεις που βάζει η σχετική εγκύκλιος είναι πλήρως αυθαίρετες, αντιεπιστημονικές και αντιπαιδαγωγικές, γιατί  παραβλέπουν τις σύνθετες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών που φοιτούν σε Τμήματα ‘Ενταξης. Για εμάς  όλα τα παιδιά στο δημοτικό και το νηπιαγωγείο που το έχουν ανάγκη πρέπει να φοιτούν στη δομή αυτή. Κανένα παιδί που χρειάζεται  ειδική αγωγή να μην μείνει εκτός των δομών αυτών, λόγω των αυθαίρετων «προδιαγραφών» της νομοθετικής ρύθμισης.

Είναι τελείως παράλογη και υπερβολική  η απαίτηση, σύμφωνα με την εγκύκλιο, πως για να ιδρυθεί ένα Τμήμα  Ένταξης, απαιτούνται τουλάχιστον 3 παιδιά με διάγνωση από πιστοποιημένο φορέα  του  δημοσίου ενώ για να δημιουργηθεί 2η οργανική σε Τμήμα Ένταξης απαιτούνται 15(!) διαγνώσεις από πιστοποιημένο φορέα του δημοσίου. 

Διεκδικούμε:

Δημιουργία του απαραίτητου αριθμού Τμημάτων Ένταξης, σε όλα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία, όπου χρειάζεται σύμφωνα, με τις ανάγκες των μαθητών, χωρίς “κόφτες”, αυθαίρετα, αντιεπιστημονικά και αντιπαιδαγωγικά όρια.

Στελέχωση όλων των δομών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό (ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.α.) .

Μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή.

 Σχετικά :

http://dipe-anatol.att.sch.gr/index.php/p-y-s-p-e/3427-anakoinosi-tis-me-ar-42-25-11-2019-praksis-tou-pyspe-anat-attikis

ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ