Με "κόλπα", εν κρυπτώ συνεδριάσεις, αυθαιρεσίες και μονοπρόσωπες αποφάσεις, επιλογές που την χαρακτηρίζουν όλα τα τελευταία χρόνια, προχωράει η Διεύθυνση Ανατ. Αττικής και στις τοποθετήσεις των ειδικοτήτων, αγνοώντας τις δηλώσεις προτίμησης των αναπληρωτών.

Εκατοντάδες τα κενά στην Αν Αττική - τα περισσότερα ολοήμερα δε λειτουργούν.

   Την Τετάρτη 14/9 το απόγευμα ανακοίνωσε η Δνση Αν Αττικής με απόφαση της Δ/ντριας την τοποθέτηση των αναπληρωτών ειδικοτήτων (ΠΕ08 και ΠΕ32 - ΠΕ18.41).

Της απόφασης αυτής, είχε προηγηθεί η πρόσκληση σε συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ την Τρίτη 13/9 το μεσημέρι (που ήταν και η τελευταία μέρα παρουσίασης των συναδέλφων αναπληρωτών), με θέμα και τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.

   Στη συνεδρίαση η Δ/ντρια επικαλέστηκε ότι δεν ήταν έτοιμα όλα τα δεδομένα(;) για την τοποθέτηση των αναπληρωτών ειδικοτήτων και δήλωσε ότι θα γίνει η σχετική συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ την Πέμπτη 15/9. Μετά τις διαμαρτυρίες των αιρετών, ότι η Πέμπτη είναι μέρα απεργίας και την διατύπωση του  αιτήματος να γίνει η συνεδρίαση οποιαδήποτε άλλη μέρα, απάντησε ότι θα καλέσει  το ΠΥΣΠΕ να συνεδριάσει την Παρασκευή.

   Αντί γι  αυτό, διαπιστώσαμε ότι, για μια ακόμη φορά, τις διαφανείς διαδικασίες του ΠΥΣΠΕ υποκατέστησε η εν κρυπτώ συνεδρίαση  των διορισμένων μελών του ΠΥΣΠΕ με την Διευθύντρια εκπαίδευσης και τις υπηρεσίες της Δ/νσης που έλαβε χώρα την Τετάρτη μετά το μεσημέρι. Οι ΑΙΡΕΤΟΙ για μια ακόμα φορά αποκλείστηκαν.

Οι τοποθετήσεις αυτές ανακοινώθηκαν ως μονοπρόσωπη απόφαση της Δ/ντριας και μάλιστα χωρίς το χαρακτηρισμό "προσωρινές". Σημειώνεται ότι οι Αιρετοί δεν είχαν δηλώσει κάποιο  πρόβλημα για την συνεδρίαση της Τετάρτης.

Έτσι δόθηκε  άδοξο τέλος στο σήριαλ της συνεδρίασης του ΠΥΣΠΕ για τις τοποθετήσεις αυτές,  αποκαλύπτοντας  πόσο ενοχλητική είναι η παρουσία των αιρετών όταν ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΟΥΝ στις αυθαιρεσίες και τις επιλεκτικές τοποθετήσεις και υπερασπίζονται τα δικαιώματα των συναδέλφων και των σχολικών μονάδων.

Που αποσκοπούσε η όλη μεθόδευση.

     Οι προσλήψεις των αναπληρωτών Θεατρολογίας και Εικαστικών κυμάνθηκαν από τους μισούς έως τα 2/3 των αναγκαίων εκπαιδευτικών προκειμένου να καλυφθούν όλα τα σχολεία με τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς ειδικότητας.

 Παραμένει αναπάντητο το κρίσιμο ερώτημα: με ποιο άραγε σκεπτικό, αφού τα κενά (σε ώρες ΜΟΝΟ του πρωινού προγράμματος των σχολείων χωρίς ώρες σε ολοήμερα), που αναρτήθηκαν από τη διεύθυνση  αντιστοιχούν σε 42 θεατρολόγους, η Διεύθυνση Ανατ. Αττικής ζήτησε από την Περιφέρεια – Υπουργείο μόνο 37, παίρνοντας τελικά μόνο 33.

Επίσης για τους εικαστικούς χρειαζόταν, μόνο για το πρωινό, 81 ζήτησε 35 και πήρε τελικά 48 .

    Το υπουργείο θέλει και η Διεύθυνση προσπαθεί να επιβάλει την επιλεκτική τοποθέτηση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ώστε να μοιραστούν με τέτοιο τρόπο ώστε σχεδόν όλα τα σχολεία "να πάρουν από κάτι" δηλαδή ή θεατρολόγο ή εικαστικό ή κάποιες επιπλέον ώρες ειδικότητας, ώστε να μπορεί να ισχυρίζεται ότι έδωσε ειδικότητες παντού. Στην πράξη βέβαια αυτό σημαίνει ότι το ένα σχολείο θα έχει κάποιες ειδικότητες, το άλλο κάποιες άλλες και κάποιο μπορεί να μην έχει καθόλου.

     Ήδη η ανισομέρεια αυτών των επιλογών έχει δημιουργήσει καταφανείς αδικίες και σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων.

Για να υπηρετηθεί η κατανομή αυτή προϋπόθεση είναι να έχει η Δ/νση "λυμένα τα χέρια της " προκειμένου να βάλει τους αναπληρωτές ειδικοτήτων όπου και όπως θέλει και να ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ  από τις δηλώσεις τοποθέτησης τους. Ακριβώς γι  αυτό η Δντρια επέλεξε τελικά να προχωρήσει σε μονοπρόσωπες τοποθετήσεις. Γι αυτό τα περισσότερα σχολεία πήραν ή τη μία ή την άλλη ειδικότητα και μόνο όπου περίσσευαν πήραν  κάποια σχολεία και τις δύο.

Ακόμα και αυτό βέβαια εγείρει ερωτήματα για ειδική μεταχείριση κάποιων σχολείων στα οποία δίνονται και οι δύο ειδικότητες ενώ υπάρχει σχολείο που παίρνει ακόμα και 2 θεατρολόγους !!!          Με ποια κριτήρια όλα αυτά ;

Γι  αυτό πολλοί συνάδελφοι αναπληρωτές διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι τοποθετήθηκαν σε τελείως διαφορετικά σχολεία από αυτά που ζητούσαν, τη στιγμή που στα σχολεία που ζητούσαν παρέμεναν κενά!  Αγνοήθηκαν  δηλαδή εντελώς οι αιτήσεις τους.

Η μεθόδευση αυτή είναι ανάλογη με άλλες μεθοδεύσεις σε όλες σχεδόν τις δ/νσεις που θέλουν να διαχειριστούν τις τοποθετήσεις των ειδικοτήτων με τις βασικές επιδιώξεις του επικοινωνιακού σχεδίου του Υπ. Παιδείας.

Με αυτές τις μεθοδεύσεις, που παίρνουν τη μορφή μπαλώματος, θέλουν να κατοχυρώσουν τη λογική ότι ενώ το προσωπικό σε κάθε σχολείο μπορεί να είναι διαφορετικό, μπορούν να τα "κάνουν όλα   όλοι ".

Σ αυτή την κατεύθυνση κινείται και η λογική των στοιχείων που ζητήθηκαν από τα σχολεία την Τρίτη 13/9,  με το χαρακτηρισμό τους σαν "ΕΠΕΙΓΟΝ". Ζήτησαν το συνολικό αριθμό ωρών των εκπαιδευτικών που είναι τοποθετημένοι στο σχολείο και το αντίστοιχο έλλειμμα ή πλεόνασμα που προκύπτει σε σχέση με το συνολικό αριθμό ωρών που χρειάζεται το σχολείο για να λειτουργήσει το πρωινό και το ολοήμερο τμήμα του.

Αυτή η λογιστική αντιμετώπιση ,παραγνωρίζει τα διακριτά αντικείμενα και δίνει τη δυνατότητα για την επιβολή κάθε είδους καταστρατήγησης του προγράμματος καθώς θεωρεί ότι κάθε επιπλέον διαθέσιμη ώρα, από όποιον εκπαιδευτικό και αν προέρχεται, υπολογίζεται για την κάλυψη των κενών του σχολείου.

 Δηλαδή π.χ. 3 ώρες των αγγλικών αθροίζονται σε ενδεχόμενες ώρες του Γυμναστή που πλεονάζουν και "καλύπτουν" μέρος του ωραρίου του δάσκαλου τάξης που λείπει ( όπως είναι πιθανόν να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τις 35 τάξεις στην Ανατολική Αττική που δεν έχουν δάσκαλο), ενώ με ανάλογο τρόπο μπορεί να καλύπτονται τόσο ώρες του ολοήμερου όσο και ώρες ειδικοτήτων.

Ανοίγει με αυτόν τον τρόπο ακόμα και η κατάργηση του δάσκαλου τάξης!!! που "δεσμεύονταν" ότι ΔΕ ΘΑ  ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΟΥΝ.

Ενημερώνουμε τους συλλόγους και τους συναδέλφους για όλες αυτές τις μεθοδεύσεις προκειμένου να παλέψουμε όλοι μαζί για να επιβάλουμε την σωστή λειτουργία των σχολείων και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων όλων των εκπαιδευτικών. Να πετύχουμε την πλήρη στελέχωση σε όλες τις αντισταθμιστικές λειτουργίες,  σχολείου και ολοήμερου.

Στην κατεύθυνση αυτή απαιτούμε να ακυρωθούν οι τοποθετήσεις των ειδικοτήτων και να επανατοποθετηθούν με βάση τις αιτήσεις τους και τα μόρια τους χωρίς διακρίσεις σχολείων και εκπαιδευτικών.

Απαιτούμε την κάλυψη όλων των κενών για την πλήρη λειτουργία των σχολείων.

Υπενθυμίζουμε ότι παρά τις τυμπανοκρουσίες του Υπ Παιδείας στην Αν. Αττική παραμένουν

35 τάξεις χωρίς δάσκαλο (φαίνεται ότι ο αριθμός αυτός μετά από στοιχειώδεις ελέγχους μας αντί να μειώνεται αυξάνει).

επίσης εκτός από τους υπόλοιπους θεατρολόγους και εικαστικούς που λείπουν λείπουν ακόμα :

27 ΠΕ16 μουσικής

16 ΠΕ07 Γερμανικών

29 Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) - ειδικής αγωγής σε δημοτικά

 9 ΤΕ σε νηπιαγωγεία,

 ενώ άγνωστη παραμένει η τύχη , της τόσο προβληματικής τα τελευταία χρόνια, κάλυψης των αναγκών σε παράλληλη στήριξη.

Βέβαια οι παραπάνω αριθμοί  είναι οι στοιχειώδεις  μετά από τις περικοπές που επέβαλε το "Νέου τύπου ενιαίο ολοήμερο σχολείο" του υπ. Παιδείας.

Το πιο σοβαρό πρόβλημα παραμένει αυτή τη στιγμή το ότι δεν καλύπτεται η λειτουργία των περισσότερων ολοήμερων τμημάτων. Η αξιοπρεπής λειτουργία τους προϋποθέτει την πρόσληψη πάνω από 100 δασκάλων, ώστε να υπάρχει ένας υπεύθυνος δάσκαλος για κάθε ολοήμερο και  να μπορεί να λειτουργήσει παράλληλα η ενισχυτική διδασκαλία σε κάθε σχολείο.

Το υπουργείο, καθυστερώντας επίτηδες τις προσλήψεις για την κάλυψη των ολοήμερων, προσδοκά στο ότι οι γονείς θα απογοητευτούν και θα προσφύγουν σε άλλες λύσεις για τα παιδιά τους με αποτέλεσμα να φυλλορροήσουν δραματικά οι συμμετοχές  μαθητών, επιφέροντας  έτσι την εξοικονόμηση πολλών θέσεων αναπληρωτών, όταν και αν καλυφθούν οι ανάγκες των ολοήμερων.

15/9/2016