Άγγελος Πούλος

E-mail: poulos.agg@gmail.com

Τηλ :6932250073

Γιάννης Ρούπας

E-mail: groyp@sch.gr - https://www.facebook.com/giannis.roupas.3

Τηλ: 6945990525

6-10-2019

Με αφορμή ερωτήματα για τον τρόπο ορισμού εκπαιδευτικών του Ολοήμερου

Με αφορμή ερωτήματα που δεχθήκαμε από συναδέλφους για το ποιοι εκπαιδευτικοί και μια ποια διαδικασία τοποθετούνται στο Ολοήμερο σχολείο σας κάνουμε γνωστό ότι το Π.Δ. 79/ ΦΕΚ 109-1-8-2017 στο άρθρο  11, παρ. 16 «Ολοήμερο Πρόγραμμα Ενιαίου τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» προβλέπει :

«Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, ορίζονται: α) οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν και συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και β) ανά ημέρα, ο εκπαιδευτικός που έχει την ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος.»

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο ο Σύλλογος Διδασκόντων είναι το κυρίαρχο, μοναδικό και αποκλειστικό όργανο, και κανείς άλλος, που θα αποφασίσει για τους συνάδελφους που θα διδάσκουν ή θα συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο ή θα έχουν την ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος.

ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ