Άγγελος Πούλος

E-mail: poulos.agg@gmail.com

Τηλ :6932250073

Γιάννης Ρούπας

E-mail: groyp@sch.gr

Τηλ: 6945990525

https://airetosanatt.blogspot.com/

10-7-2019

15ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ Τετάρτης 10/7/2019

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής, την Τετάρτη 10-7-2019, συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα εξής:

Θέμα 1ο

Έγιναν οι μεταθέσεις και οι οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών των Ειδικών Κατηγοριών του άρθρου 13 του ΠΔ 100/97 ( συνημμένα ο σχετικός πίνακας)

Θέμα 2ο

Έγιναν οι οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής ( συνημμένα ο σχετικός πίνακας).

Θέμα 3ο

'Έγιναν οι οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών όλων των κλάδων Γενικής Αγωγής [Α Φάση Μεταθέσεων]. Επισυνάπτεται πίνακας. Οι επόμενες φάσεις θα γίνουν σε νέα συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ τη Δευτέρα 15 Ιουλίου( συνημμένα ο σχετικός πίνακας) .

Θέμα 4ο

Διατέθηκαν όλοι οι εκπαιδευτικοί με γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής για διοικητικό έργο.

Θέμα 5ο

Η τοποθέτησή  μας:

Δεν αντιλαμβανόμαστε ποια σκοπιμότητα εξυπηρετεί να συζητηθεί σήμερα   η «Διάθεση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου σε εγκεκριμένες παράλληλες στηρίξεις»  που όμως αφορούν το σχολικό έτος 2018-19 , σχεδόν 2 μήνες μετά τη λήξη του σχολικού έτους και 10 τουλάχιστον μήνες μετά την ανάθεσή των ωρών αυτών  από τους συλλόγους διδασκόντων στους εκπαιδευτικούς. Δεν είναι δυνατόν ως αιρετοί να ερχόμαστε εκ των υστέρων να εγκρίνουμε αποφάσεις που ήδη έχουν υλοποιηθεί εδώ και μήνες.

Θέση μας είναι πως τα πλεονάσματα ωρών εκπαιδευτικών ενός σχολείου θα πρέπει να διατίθενται για Ενισχυτική Διδασκαλία. Το δικαίωμα  διάθεσης ωρών για ενισχυτική διδασκαλία από τους Συλλόγους Διδασκόντων σε εκπαιδευτικούς δε θα έπρεπε να έχει ως καταληκτικό χρονικό όριο τα τέλη του Οκτώβρη - Νοέμβρη, αφού όλοι μας γνωρίζουμε πως αυτό δεν είναι δυνατό, γιατί μέχρι τότε δεν έχουν καλυφθεί τα πραγματικά κενά στα περισσότερα σχολεία και ουσιαστικά καθιστούν την Ενισχυτική ανεφάρμοστη. Για τα όποια κενά εμφανίζονται είτε στην παράλληλη στήριξη , είτε σε άλλα μαθήματα ειδικοτήτων θα πρέπει να καλύπτονται με προσλήψεις εκπαιδευτικών της ειδικότητας αυτής.

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε εκπρόθεσμα τις διαθέσεις των συναδέλφων μας, αφού εκτός των άλλων, διατηρούμε επιφυλάξεις και για την αρμοδιότητα του ΠΥΣΠΕ, αφού αυτές έγιναν με αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων του κάθε σχολείου».

Θέμα 6ο

Υπήρξε θετική γνωμοδότηση χορήγησης συνάφειας όλων των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων σπουδών για όλες τις αιτήσεις των Συναδέλφων.

Θέμα 7ο

Υπήρξε θετική γνωμοδότηση χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στο σύνολο των αιτούντων Συναδέλφων.

 

Συνημμένα :

Σχετικοί πίνακες ( κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους) :

 

1.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΥΣΠΕ ΠΡΑΞΗ 21/10-7-2019

2.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Β΄ΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ – ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

3.ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Β΄ΦΑΣΗΣ

4.ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ  ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΓΙΑ Β΄ΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

5.ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ Α΄ΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Α΄ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

6.ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΕΣ ΑΠΌ Α΄ΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Β΄ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

7.ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ α. Ειδική κατηγορία, β. ΣΜΕΑΕ

8. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ Β΄ΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ