Άγγελος Πούλος

E-mail: poulos.agg@gmail.com

Τηλ :6932250073

Γιάννης Ρούπας

E-mail: groyp@sch.gr

Τηλ: 6945990525

https://airetosanatt.blogspot.com/

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΥΣΠΕ Τρίτη 4/6/2019

             

θέματα ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο: Τροποποιήσεις τοποθετήσεων εκπαιδευτικών.

Θέμα2ο: Μονιμοποιήσεις εκπ/κών του άρθρου 73 του ν.4589/2019 -Τροποποίηση ημερομηνίας μονιμοποίησης εκπ/κού.

Θέμα3ο: Προαγωγές εκπ/κών.

Θέμα4ο: Διάθεση για διοικητικό έργο εκπ/κού για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου από Υγειονομική.

Θέμα5ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη βάσει του ν.4354/2015.

Θέμα6ο: Ανάκληση αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών βάσει του α.π. 75066/Ε3/14-5-2019 εγγράφου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Θέμα7ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας για βαθμολογική εξέλιξη βάσει του Ν.4452/2017.

Θέμα8ο: Γνωμοδότηση χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

Θέμα9ο: Γνωμοδότηση χορήγησης συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (μονίμων και αναπλ. εκπ/κών -τακτικού)

Θέμα10ο: Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπλ. εκπ/κών (τακτικού) για χορήγηση ΜΚ.

ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ