Η ΜΟΝΤΑΖΙΕΡΑ ΤΟΥ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ.

Το υπουργείο θα μπορούσε να επιλέξει την παρακάτω πιο δόκιμη επικοινωνιακά ανακοίνωση :

«Θετική η αποτίμηση της αποδοχής του πλαισίου αξιολόγησης διευθυντών ενόψει των επερχόμενων  κρίσεων αφού σ’ αυτές έλαβε  μέρος το 100% των σχολείων συμμετέχοντας ή καταψηφίζοντας τη διαδικασία.» 

Αντί αυτής που κυκλοφόρησε:

  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ   ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ    
ΠΔΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ   ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΤΗΚΕ ΓΝΩΜΗ  % ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ   ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΤΗΚΕ ΓΝΩΜΗ %  
ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 136 112 82% 122 121 99%  
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 85 60 71% 79 75 95%  
ΝΟΤ.ΑΙΓΑΙΟ 133 102 77% 144 138 96%  
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 100 65 65% 107 82 77%  
ΗΠΕΙΡΟΣ 118 56 47% 146 124 85%  
ΑΝΑΤ.ΜΑΚ.ΘΡΑΚ 200 144 72% 154 154 100%  
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 210 162 77% 209 202 97%  
ΚΡΗΤΗ 228 154 68% 214 205 96%  
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 198 161 81% 245 245 100%  
ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝ 676 553 82% 555 547 99%  
ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑ 269 208 77% 263 230 87%  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 215 146 68% 220 217 99%  
ΑΤΤΙΚΗ 754 317 42% 747 718 96%  
               
ΣΥΝΟΛΟ 3322 2240 67% 3205 3058 95%  

Η περιγραφή του τι συνέβη στην Ανατολική Αττική μπορεί να μας βοηθήσει να αντιληφθούμε και να ερμηνεύσουμε την συνολική εικόνα.

Είναι σαφές ότι οι οδηγίες του Υπουργείου και η εφαρμογή τους από την διεύθυνση Ανατ.Αττικής ήταν να θεωρηθούν σαν συμμετοχές στην αξιολόγηση ακόμα και όλες οι μειοψηφίες υπέρ της αξιολόγησης , ( υπάρχουν καταγγελίες για κρυφές από τους συναδέλφους τους, απογευματινές μαζώξεις που στόχευαν στην αποστολή πρακτικών της μειοψηφίας από διάφορα σχολεία ) .

Έτσι ερμηνεύεται:


 1. Η επίμονη, παράνομη άρνηση στο να δοθούν τα αναλυτικά στοιχεία που είχαν φτάσει στην διεύθυνση και στη γραμματεία του ΠΥΣΠΕ από τις σχολικές μονάδες.

2. Το τελικό αποτέλεσμα που κατορθώθηκε να αποσπαστεί, διαμορφωμένο και μονταρισμένο με τις παραπάνω οδηγίες του υπουργείου , το οποίο στάλθηκε στην περιφέρεια για τους γνωστούς παραπέρα χειρισμούς 63 σχολεία Απεργία - Αποχή, 73 Συμμετοχή στην Αξιολόγηση που κυκλοφόρησε η Διεύθυνση για το σύνολο της Ανατ.Αττικής .

Τα τελικά αποτελέσματα των 3+ Συλλόγων της Ανατ.Αττική: Σωκράτης -Δελμούζος - Σωτηρίου ,Βάρη Βούλα, δείχνουν απεργία -αποχή  60%.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σύνολο

ΑΠΕΡΓΙΑ -ΑΠΟΧΗ

Ποσοστό

Συντάχθηκαν

με το Υπουργείο

Ποσοστό

Σύλλογος ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ Σχολικές μονάδες 44 30  68% 14 32%
Σύλλογος ΣΩΤΗΡΙΟΥ Σχολικές μονάδες 32 17  53% 15 47%
Σύλλογος ΣΩΚΡΑΤΗΣ Σχολικές μονάδες 58 34  59% 24 41%
Βάρη- Βούλα\ Σχολικές μονάδες 9 5  56% 4 44%
ΣΥΝΟΛΑ 144 86  60% 57 40%

Απλά η μονταζιέρα μετέτρεψε το πραγματικό 86 – 57  σε   63 – 73 .

Ο Αγώνας ενάντια στην αξιολόγηση ξεκίνησε και θα συνεχιστεί  νικηφόρα.

Θα μας βρίσκουν παντού και πάντα μπροστά τους.

 

Χρήστος Κανδηλώρος , μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Π.Ε Αλ.Δελμούζος,

αναπληρωτής αιρετός στο ΠΥΣΠΕ Ανατ.Αττικής

εκλεγμένος με τις ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡ’ΩΣΕΙΣ