ΠΑΛΛΗΝΗ:19/12/2020

Α.Π. : 99

Να αποζημιωθούν για το σύνολο των υπερωριών τους οι συναδέλφισσες /οι νηπιαγωγοί που εργάζονται σε 4/θ νηπιαγωγεία

Ο σύλλογος εκπαιδευτικών Αλέξανδρος Δελμούζος , στηρίζει τους συναδέλφους αναπληρωτές ΕΣΠΑ , που υπηρετούν σε 4θέσια και άνω νηπιαγωγεία στο αυτονόητο αίτημα τους να αποζημιωθούν για το σύνολο των υπερωριών τους .

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στα 4θέσια και άνω νηπιαγωγεία το διδακτικό ωράριο, συμπίπτει ακριβώς με το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα δημοτικά, δηλαδή:

24 ώρες αν έχουν μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας .

23 ώρες αν έχουν από 10 μέχρι 15 χρόνια υπηρεσίας .

22 ώρες αν έχουν από 15 μέχρι 20 χρόνια υπηρεσίας.

21 ώρες αν έχουν από 20 χρόνια υπηρεσίας και πάνω .

Οι συνάδελφοι νηπιαγωγοί αναπληρωτές   ΕΣΠΑ   δικαιούνται , όπως ακριβώς και οι μόνιμοι συνάδελφοι τους να λάβουν την προβλεπόμενη οικονομική αποζημίωση για κάθε υπερωρία πέραν του διδακτικού τους ωραρίου .

Είναι αυτονόητη υποχρέωση της υπηρεσίας να προβεί σε όλες τις ενέργειες που θα εξασφαλίσουν τα χρήματα που οφείλονται στους συναδέλφους μας από την μέχρι σήμερα υπερωριακή εργασία τους .

Το ΔΣ του συλλόγου καλεί την Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Αττικής να τοποθετηθεί άμεσα εγγράφως για το θέμα , ώστε να δοθεί τέλος στην αγωνία των συναδέλφων .

Ο σύλλογος εκπαιδευτικών Αλέξανδρος Δελμούζος, εφόσον του ζητηθεί, έχει τα μέσα να καλύψει συνδικαλιστικά και νομικά τους συναδέλφους νηπιαγωγούς που δεν επιθυμούν να παρέχουν, πλέον , υπερωριακή εργασία .

Επιπρόσθετα θα στηρίξει νομικά τους συνάδελφους, ώστε να εξαντλήσουν κάθε πιθανότητα διεκδίκησης των δεδουλευμένων τους , στην περίπτωση που το υπουργείο απαντήσει αρνητικά στο αίτημα τους για οικονομική αποζημίωση.

Διεκδικούμε ίσα δικαιώματα για τους αναπληρωτές

Ο Πρόεδρος                                                                        Ο  Γεν. Γραμματέας

Kων/νος     Βερέτσος                                                          Σάββας  Σεχίδης