Παλλήνη: 2-6-2020

                       Αριθμ.Πρωτ.: 53

                                                                                                            Προς όλους

                                                                                                                τους συναδέλφους μας

Σχετικά με τις άδειες ειδικού σκοπού εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί , σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες , στάθηκαν δίπλα στους μαθητές τους , χωρίς καμία ουσιαστική βοήθεια από την ηγεσία του υπουργείου .

Σήμερα, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να επαναλειτουργήσουν τα σχολεία , δυστυχώς όμως , η ηγεσία του υπουργείου παιδείας εξαντλεί εις βάρος τους το σύνολο της αυστηρότητας της και της αναλγησίας της.

  • Οι εκπαιδευτικοί που δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες , αλλά συγκατοικούν αποδεδειγμένα με άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες , δεν έχουν καμία προστασία .
  • .  
  • Οι εκπαιδευτικοί που έχουν τέκνο κάτω από τα τέσσερα έτη δεν δικαιούνται την άδεια ειδικού σκοπού με αποτέλεσμα εκατοντάδες εκπαιδευτικοί να βρίσκονται σε απόγνωση .
  • Οι εκπαιδευτικοί που είναι αναγκασμένοι να υπηρετούν σε παραπάνω από ένα σχολείο , εκτίθενται σε αυξημένο κίνδυνο να γίνουν φορείς του ιού .

Με βάση τα παραπάνω απαιτούμε :

¾    Κανένας εκπαιδευτικός που συγκατοικεί με άτομο που ανήκει σε ευπαθή ομάδα να μην επιστέψει στο σχολείο

¾    Κανένας αναπληρωτής να μην χάσει ούτε ευρώ , γιατί υποχρεώθηκε να κάνει χρήση της κανονικής του άδειας .

¾    Οι εκπαιδευτικοί με τέκνο κάτω των τεσσάρων ετών να δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού .

¾    Οι εκπαιδευτικοί , όσο διαρκεί η πανδημία , να εξαντλούν το ωράριο τους αποκλειστικά σε ένα σχολείο .

Αλληλεγγύη – Ενότητα – Αξιοπρέπεια

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας

Κων/νος Βερέτσος                                     Σάββας   Σεχίδης