Παλλήνη: 6-5-2020                                                                                           Προς όλους

Αριθμ.Πρωτ.: 40                                                                                           τους συναδέλφους μας        

Ανασυγκρότηση Δ.Σ.

του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αλέξανδρος Δελμούζος»

Μετά την παραίτηση   του προέδρου Σάββα Σεχίδη από τη θέση του στο ΔΣ και σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του Συλλόγου, σήμερα Τρίτη   6-5-2020 στα γραφεία του Συλλόγου έγινε ανασυγκρότηση του Δ.Σ. και το σώμα συγκροτήθηκε ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κωνσταντίνος Βερέτσος

ΑΝΤIΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άγγελος   Πούλος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σάββας     Σεχίδης

ΤΑΜΙΑΣ

Παύλος   Νικολιδάκης

ΜΕΛΟΣ

Χαρά  Γαλανοπούλου

ΜΕΛΟΣ

Γεώργιος Γεωργίου

ΜΕΛΟΣ

Δημήτρης Πριμηκύρης

     

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας

Κων/νος Βερέτσος                                     Σάββας   Σεχίδης