Παλλήνη: 14-1-2020                                                                                           Προς όλους

Αριθμ.Πρωτ.: 8                                                                                           τους συναδέλφους μας              

Ίσα συνδικαλιστικά δικαιώματα σε όλους τους εκπαιδευτικούς . Καμια διάκριση στους αναπληρωτές

Ο αγώνας για ίσα δικαιώματα μεταξύ μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών στηρίζεται από το σύνολο του κλάδου .

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ενώ αποτελούν σχεδόν το 25% των μάχιμων εκπαιδευτικών της τάξης , δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στα υπηρεσιακά συμβούλια . Επιπρόσθετα ορισμένες πρωτοβάθμιες διευθύνσεις με την ανοχή της πολιτικής ηγεσίας δεν προσμετρούν αυθαίρετα και παράνομα στην διδακτική υπηρεσία τις βραχυχρόνιες συνδικαλιστικές άδειες των αναπληρωτών που έχουν διατελέσει μέλη σε ΔΣ πρωτοβάθμιων σωματείων ή μέλη στο ΔΣ της ΔΟΕ . Το νομικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο και ενιαίο για όλους τους εκπαιδευτικούς είτε αυτοί εργάζονται ως μόνιμοι είτε ως αναπληρωτές.To υπουργείο στην πράξη απαγορεύει τη συνδικαλιστική δράση στους αναπληρωτές. Η μη αναγνώριση της προϋπηρεσίας αποτελεί μια τιμωρητική πράξη που οδηγεί τους συναδέλφους αναπληρωτές στην   ΑΠΟΛΥΣΗ – ΑΝΕΡΓΙΑ.

Καλούμε:

-      Το Υπουργείο παιδείας να προσμετρήσει το σύνολο της προϋπηρεσίας στους συναδέλφους αναπληρωτές και να προχωρήσει στη θέσπιση νόμων για ίσα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους στην εκπαίδευση.

-      Την ΔΟΕ να αναλάβει όλες τις αναγκαίες δράσεις , ώστε να ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτημα των συναδέλφων μας αναπληρωτών .

Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραμματέας

Σάββας   Σεχίδης                                       Κων/νος Βερέτσος