ΠΑΛΛΗΝΗ : 6/11/2019                                                                                       ΠΡΟΣ

ΑΠ: 181                                                                           ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ

Ίσα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα για τους αναπληρωτές συναδέλφους μας

Ο θεσμός των αναπληρωτών εκπαιδευτικών δημιουργήθηκε με στόχο να καλύπτονται με άμεσο τρόπο λειτουργικά κενά που εμφανίζονται στην πορεία λειτουργίας μια σχολικής μονάδας. Στην αφετηρία του θεσμού, όλοι οι εκπαιδευτικοί είχαν μια ή δυο θητείες ως αναπληρωτές πριν το μόνιμο διορισμό τους. Σήμερα, όμως, μετά από δέκα χρόνια λιτότητας, μνημονιακών και νεομνημονιακών κυβερνήσεων και μηδενικών διορισμών στην εκπαίδευση ο θεσμός των αναπληρωτών έγινε πλέον… μόνιμος! Αποτέλεσμα αυτών είναι, τα τελευταία χρόνια να αυξηθεί κατακόρυφα ο αριθμός των αναπληρωτών συναδέλφων που εργάζονται στα σχολεία. Περίπου το 25% των εκπαιδευτικών στην Π.Ε. είναι πλέον αναπληρωτές. Το γεγονός αυτό, ότι υπάρχουν σήμερα συνάδελφοι εκπαιδευτικοί που εργάζονται ως αναπληρωτές 13 έως 18 χρόνια, είναι συνδικαλιστικά και πολιτικά απαράδεκτο!

Επιπλέον οι συνάδελφοι αυτοί αντιμετωπίζονται ως εργαζόμενοι και πολίτες δεύτερης κατηγορίας, στερούμενοι εργασιακών και πολιτικών δικαιωμάτων, με νομοθετικές ρυθμίσεις που πλέον είναι αναχρονιστικές.

Συναδέλφισσα, συνάδελφε

Ταυτόχρονα με την αταλάντευτη πάλη μας για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για όλους, για τους συναδέλφους αναπληρωτές

Διεκδικούμε

  • Ίσα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα με τους μονίμους (π.χ. εξίσωση όλων των τύπων αδειών, άδειες λοχείας, άδειες κύησης, επαπειλούμενης, 12μηνη Συλλογική Σύμβαση, λήψη μέτρων για τα οξυμένα προβλήματα στέγασης, σίτισης και μετακίνησής τους κ.α.).

Επιπλέον με αίσθημα ευθύνης προτείνουμε :

Α. Θεσμοθέτηση νομοθετικού πλαισίου τοποθέτησής των αναπληρωτών από τα ΠΥΣΠΕ.

Αν και στην Δ/νση Ανατολικής Αττικής οι αναπληρωτές συνάδελφοι τοποθετούνται από το ΠΥΣΠΕ, αποτέλεσμα διαχρονικών διεκδικήσεων του Συλλόγου μας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία «Η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από δήλωση των προσλαμβανομένων για την τοποθέτησή τους στα λειτουργικά κενά…»

Αυτό δημιουργεί μια σειρά από ανισότητες και στρεβλώσεις που δεν ταιριάζουν σε μια ευνομούμενη πολιτεία, όπως :

  • Η τοποθέτηση των αναπληρωτών με μονοπρόσωπη απόφαση του Δ/ντή Εκπαίδευσης χωρίς διαφάνεια και αξιοκρατία
  • Διαφορετικά κριτήρια τοποθετήσεων σε κάθε ΠΥΣΠΕ της χώρας
  • Δημιουργία εργαζομένων δύο ταχυτήτων (μόνιμοι -αναπληρωτές)
  • Υποβάθμιση του ρόλου των υπηρεσιακών συμβουλίων
  • Απόκρυψη κενών για ευνόητους λόγους (τακτοποίηση ημετέρων)

Διεκδικούμε

  • Άμεση θεσμοθέτηση νομοθετικού πλαισίου τοποθέτησής τους, μετά την πρόσληψή τους, από τα ΠΥΣΠΕ στις σχολικές μονάδες, με τη θέσπιση κριτηρίων ανάλογων με τις τοποθετήσεις των μόνιμων εκπαιδευτικών, ώστε να υπάρχει διαφάνεια, αξιοκρατία, δικαιοσύνη και τα ίδια κριτήρια σε κάθε ΠΥΣΠΕ της χώρας.

Β. Δικαίωμα «του εκλέγεσθαι» για τα υπηρεσιακά συμβούλια και για τους αναπληρωτές

           Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών» (ΦΕΚ αρ. 1/3-1-2003 τ. Α’α.)

α. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι τακτικοί εκπαιδευτικοί (διορισμένοι σε μόνιμες θέσεις) της δημόσιας Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση, καθώς και οι προσωρινοί αναπληρωτές.

β. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο οι κατά τα ανωτέρω τακτικοί εκπαιδευτικοί, πλην αυτών που τελούν σε αυτοδίκαιη κατάσταση αργίας και των υπηρετούντων σχολικών συμβούλων.

Είναι απαράδεκτο και αντιδημοκρατικό τη στιγμή οι χιλιάδες αναπληρωτές που εργάζονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για πολλά χρόνια να μην έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα Υπηρεσιακά συμβούλια που καθορίζουν τις τύχες τους. Το νομοθετικό πλαίσιο τους παρέχει μόνο το «δικαίωμα του εκλέγειν» αλλά τους απαγορεύει το «δικαίωμα του εκλέγεσθαι». Πρόκειται για ωμή παραβίαση θεμελιωδών πολιτικών δικαιωμάτων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, η οποία αγγίζει τα όρια της αντισυνταγματικότητας, σε μια εκλογική διαδικασία τον έλεγχο και την ευθύνη της οποίας έχει η ίδια η πολιτεία. Η διάταξη αυτή πρέπει να αλλάξει. Ειδικά μάλιστα, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο θεσμός της αναπλήρωσης προβλέπεται ρητά και για τους αιρετούς εκπροσώπους στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Το επιχείρημα, επομένως, ότι τα Υπηρεσιακά Συμβούλια λειτουργούν ακόμη και μετά την απόλυση των αναπληρωτών, δεν ευσταθεί.

Διεκδικούμε

  • Άμεση νομοθετική ρύθμιση που να δίνει το ««δικαίωμα του εκλέγεσθαι» στους συναδέλφους αναπληρωτές από τις επόμενες εκλογές του Νοεμβρίου για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια.
  • ‘Όλοι οι αναπληρωτές που εκλέγονται σε οποιοδήποτε όργανο του συνδικαλιστικού κινήματος, να έχουν πλήρη συνδικαλιστικά δικαιώματα, όπως και οι μόνιμοι.

Η ώρα για τη δικαίωση των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών έφτασε. Καλούμε την πολιτεία στο όνομα του δημόσιου αγαθού της Παιδείας και της ανεκτίμητης προσφοράς των συναδέλφων μας στην ελληνική κοινωνία, να προχωρήσει στην αποκατάσταση χρόνιων αδικιών εξισώνοντας εργασιακά, ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα τους με αυτά των υπόλοιπων εκπαιδευτικών.

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας

Σάββας   Σεχίδης                                       Κων/νος Βερέτσος