Παλλήνη: 3-10-2019                                                          Προς όλους

Αριθμ.Πρωτ.:   175                                                  τους συναδέλφους μας

Συμμετέχουμε στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 στις 13:00΄ στο Υπουργείο Παιδείας

(στάση εργασίας από ΔΟΕ – διευκολυντική στάση από το σύλλογο)

Το ΔΣ του Συλλόγου εκπαιδευτικών «Αλέξανδρος Δελμούζος» καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν δυναμικά στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 στις 13:00΄ στο Υπουργείο Παιδείας ενάντια στην ανατροπή λιτότητας και υποβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης και στην έμπρακτη αναγνώριση του ρόλου και της προσφοράς του εκπαιδευτικού ,προτάσσοντας και διεκδικώντας την ικανοποίηση του συνόλου των αιτημάτων μας.

Η ΔΟΕ έχει προκηρύξει 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας τις τρεις τελευταίες ώρες του πρωινού κύκλου και τις τρεις πρώτες του απογευματινού.

Ως σύλλογος προκηρύσσουμε από 1-3 ώρες στάση εργασίας που θα κάνουν χρήση οι συνάδελφοι, ανάλογα με το ωράριό τους προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στην κινητοποίηση.

Κάθε συνάδελφος δηλώνει βάσει του προγράμματος του όσες ώρες στάσεις εργασίας χρειάζεται ,είτε στον πρωινό είτε στον απογευματινό κύκλο , κάνοντας χρήση είτε της στάσης της ΔΟΕ, είτε του Συλλόγου, είτε και των δυο για να τη διευκόλυνση της συμμετοχής του στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Ο Πρόεδρος                                               Ο  Γεν. Γραμματέας

Σάββας    Σεχίδης                                     Κων/νος  Βερέτσος