ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Γενική Συνέλευση - Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 

1.     Προσέλευση  -εκλογή προεδρείου και εφορευτικής επιτροπής

           

2.     Έκθεση Πεπραγμένων Δ.Σ. Δ.Ο.Ε.-- Ενημέρωση  από αιρετούς

3.     Διεκδικητικό πλαίσιο - Θεματολογία (Δίχρονη Προσχολική Αγωγή , Αξιολόγηση – προσοντολόγιο, Αναπληρωτές, Ειδικότητες ,Ειδική  Αγωγή, Επιμόρφωση , Εργασιακά - Ασφαλιστικά)

4.     Πρόγραμμα Δράσης – Προτάσεις – Ψηφίσματα

5.     Εκλογές  για αντιπροσώπους της 88ης  Γ.Σ  του κλάδου