Παλλήνη:   3/4/2019                                                                                                                Προς

                                                                ΑΠ:   18                                                                 όλους τους συναδέλφους

Συναδέλφισσες, -οι

Μετά την αποστολή της εγκυκλίου από το Υπουργείο Παιδείας προς τις σχολικές μονάδες για την ίδρυση τμημάτων ένταξης και μετά την προγραμματισμένη παράσταση διαμαρτυρίας που έγινε στη Δ/νση Π.Ε Ανατολικής Αττικής την Τετάρτη   27/3/2019 συζητήθηκε και το θέμα της ίδρυσης τμημάτων ένταξης σε όλα τα σχολεία .Ο αναπληρωτής Διευθυντής Εκπαίδευσης μας διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένα σχετικό αίτημα ίδρυσης από καμιά σχολική μονάδα και ότι αν υπάρξει θα ικανοποιηθεί όπως και ότι θα προωθηθούν όλα τα αιτήματα για ίδρυση δεύτερου τμήματος ένταξης προς το Υπουργείο Παιδείας.

Τα Προοδευτικά Ρεύματα καλούν τους συλλόγους διδασκόντων και τους Δ/ντες των σχολικών μονάδων, που χρειάζονται Τμήμα Ένταξης στο σχολείο τους να υποβάλουν σχετικό αίτημα προς τη Δ/νση Π.Ε Ανατολικής Αττικής.

Καλούν   τη Δ/νση ΠΕ Ανατολικής Αττικής να παρατείνει την ημερομηνία αιτημάτων των σχολικών μονάδων, για ίδρυση τμήματος ένταξης.

Καλούν επίσης, τη Δ/νση ,την Περιφέρεια και το Υπουργείο να κάνουν δεκτά τα αιτήματα για ίδρυση δεύτερου τμήματος ένταξης στις σχολικές μονάδες ,όπου πληρούν τις προϋποθέσεις σχετικά με τον αριθμό των μαθητών που έχουν ανάγκη φοίτησης σε αυτά.

               Ο Πρόεδρος                                 Ο  Γεν. Γραμματέας                 

               

       Σάββας    Σεχίδης                                    Κων/νος  Βερέτσος