Παλλήνη: 20-2-2019                                                                           Προς όλους

Αριθμ.Πρωτ.:  10                                                                          τους συναδέλφους μας

Παράσταση διαμαρτυρίας στο 5ο ΠΕΚΕΣ από μέλη του συλλόγου  εκπαιδευτικών "Αλ.Δελμούζος" την Παρασκευή  22-2-2019 - 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας

  

Το Δ.Σ. του συλλόγου "Αλ.Δελμούζος" προκηρύσσει 3ωρη διευκολυντική στάση εργασίας τις τρεις πρώτες ώρες του πρωινού κύκλου, την Παρασκευή  22-2-2019, στις 8:30 το πρωί στο   5ο  ΠΕΚΕΣ στο Γέρακα, προκειμένου να διευκολυνθούν όσα  μέλη του επιθυμούν να συμμετέχουν στην παράσταση διαμαρτυρίας με αφορμή τα σεμινάρια των συντονιστών Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου «Ο ρόλος των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στον Προγραμματισμό και την Αποτίμηση Εκπαιδευτικού Έργου»

Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γεν. Γραμματέας

Σάββας    Σεχίδης                                                                   Κων/νος  Βερέτσος