Ανακοίνωση για τη διαδικασία συλλογής των δικαιολογητικών για τη διεκδίκηση των αναδρομικών δώρων  και επιδόματος αδείας από τον Σύλλογο.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία συλλογής των δικαιολογητικών από τους συναδέλφους μας  μέλη του Συλλόγου για τη διεκδίκηση των αναδρομικών δώρων  και επιδόματος αδείας παρακαλούμε να τηρηθεί η διαδικασία που σας περιγράφουμε:

ü  Τα δικαιολογητικά να κατατεθούν ανά σχολική μονάδα από ένα εκπρόσωπο στα γραφεία του Συλλόγου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παλλήνης , την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2018, από τις 09.00 π.μ έως 02.00 μ.μ. .

ü  Σε κάθε σχολείο τα δικαιολογητικά να συγκεντρώνονται και να συρράβονται για κάθε συνάδελφο χωριστά. Στη συνέχεια θα καταχωρείται το όνομα του στη συγκεντρωτική κατάσταση του σχολείου ( επισυνάπτεται) και ανά δικηγορικό γραφείο που έχει επιλεγεί από τον κάθε συνάδελφο.  Τσεκάρονται με (ν) στην αντίστοιχη στήλη τα δικαιολογητικά που κατατίθενται.

ü  Να τηρούνται χωριστές καταστάσεις για τους μόνιμους και χωριστές για τους αναπληρωτές.

ü  Τα δικαιολογητικά των συναδέλφων να κατατεθούν με τη σειρά που είναι κατά γεγραμμένα τα ονόματά τους στην κατάσταση.

ü  Οι καταστάσεις να κατατεθούν εις διπλούν.

ü  Τα χρήματα να είναι ακριβώς με το συνολικό ποσό των καταστάσεων του σχολείου.

ü  Ο σύλλογος δε θα μπει στη διαδικασία ελέγχου του αριθμού και της ορθότητας των δικαιολογητικών . Η ευθύνη για την ακρίβεια του αριθμού των  δικαιολογητικών που πρέπει να κατατεθούν, την ορθότητα των στοιχείων, των υπογραφών και των θεωρήσεων ανήκει στον κάθε συνάδελφο προσωπικά.

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ/ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ